Slovenská poľovnícka komora

SPK
 1. V termíne 15-18.februára 2018 sa uskutočnil už 25. ročník medzinárodnej výstavy FeHoVa, ktorá sa s tradíciou koná v Budapešti na výstavisku HungExpo, kde sa predstavilo viac ako 200 vystavovateľov.

  Na slávnostnom otvorení výstavy, ktorého sa zúčastnili viacerí zástupcovia Slovenskej poľovníckej komory privítali hostí a vystavovateľov p. Zsolt Semjén podpredseda maďarskej vlády, p. Sándor Fazekas – minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Maďarskej republiky a p. George Aman – prezident CIC. Ako čestný hosť výstavy sa predstavilo Rumunsko, ktoré vo svojej expozícii vystavovalo rôzne zaujímavé trofeje. Boli to napríklad svetový rekord medveďa a kamzíka ale aj národné rekordy iných druhov zveri. Medzi nimi boli tiež viaceré trofeje známeho rumunského politika Nicolae Ceaușescu.

  Počas výstavy sa konalo medzinárodné hodnotenie trofejí hodnotiteľskou komisiou CIC, ktorej predsedal p. Tibor Lebocký – prezident Slovenskej poľovníckej komory a hodnotenie viedol p. Imrich Šuba –riaditeľ kancelárie SPK. Na tomto fóre boli obodované viaceré slovenské trofeje srncov, daniel a na verejnom hodnotení priamo na pódiu aj jeleň ulovený v CHPO Poľana. V dňoch 15-16.2.2018 sa uskutočnil výkonný výbor CIC, ktorého sa zúčastnila p. Soňa Chovanová  Supeková – viceprezidentka pre správu zdrojov SPK a uskutočnilo sa tiež koordinačné fórum CIC pre strednú a východnú Európu, ktorého sa zúčastnil p. Imrich Šuba.

 2. Slovenská poľovnícka komora
  v spolupráci s
  Obvodnou poľovníckou komorou v Levoči, Slovenským poľovníckym zväzom, Lesmi mesta Levoča spol. s r. o., mestom Levoča

  Vás pozýva na panelovú diskusiu, ktorá sa sa uskutoční dňa 17. marca 2018 od 9,00 hod. v kongresovej sále mesta Levoča na tému

  Programy starostlivosti v praxi alebo ako ďalej s manažmentom veľkých šeliem???


   

 3. Slovenská poľovnícka komora podporuje iniciatívu Slovenskej lesníckej komory objektívne informovať laickú i odbornú verejnosť o stave a vývoji lesov na Slovensku. Lesníctvo ako dlhodobý proces vykonávania súboru činností zameraných na trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných prírodných zdrojov a zabezpečovanie ekosystémových služieb obyvateľstvu disponuje historicky preukázateľnými pozitívnymi výsledkami ako aj škodlivými dôsledkami zasahovania laických aktivistov do jeho podstaty.  Súčasné lesné hospodárstvo, poľovníctvo a ochrana prírody a krajiny sú profesionálnymi odbormi, ktorých úkony a činnosti sú cieľavedomé, navzájom prepojené, podložené vedeckým výskumom, praxou a dlhoročnými meraniami. Preto sa Slovenská poľovnícka komora pripája k šíreniu relevantných odborných informácií z dôveryhodných zdrojov, najmä z databáz špecializovaných lesníckych inštitúcii a všeobecne uznávaných lesníckych autorít. 

   

   

 4. Obvodná poľovnícka komora Prešov Vás pozýva na Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Prešov v poľovníckej sezóne 2017/2018,

  ktorá sa uskutoční v dňoch 22-25. marca 2018 

  v budove Strednej odbornej škole lesníckej, Kollárova 10, Prešov.

 5. Obvodná poľovnícka komora Detva  Vás pozýva na Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Detva v poľovníckej sezóne 2017 – 2018


  Otvorenie prehliadky:10.3.2018 o 13.30 hod. v MsKS Hriňová

  Trvanie prehliadky:10.3.2018 (sobota) od 13.30 hod. do 18.00 hod.

  11.3.2018 (nedeľa) od 8.00 hod. do 12.00 hod.


  Informácie: Obvodná poľovnícka komora Detva, Slanecká č. 1631, 962 05 Hriňová, tel:0905182077, stránkové dni pondelok, utorok od 16.00 hod. do 18.00 hod., e-mail: detva@opk.sk

 6. Prinášame Vám predežný termínový kalendár kynologických podujatí
  plánovaných v roku 2018

  Za zverejnené údaje zodpovedá každá OPK, OkO (RgO) SPZ a kynologické kluby samostatne.

   

   

 7. Pri príležitosti konania 21. ročníka Levických poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27.4.- 2.5. 2018 na Zimnom štadióne v Leviciach je vyhlásený Medzinárodný filmový festival Poľovníctvo a príroda 2018 ako súťažná prehliadka filmov.

  Súťažné kategórie filmového festivalu:
  1.    „Poľovnícky dokument a náučno - metodický film“,
  2.    „Príroda a zver“
  3.    „Domáce video – filmové začiatky"

 8. OPK Lučenec Vás pozýva na chovateľskú prehliadku trofeji zveri ulovenej v poľovných revíroch okresov Lučenec a Poltár v poľovníckej sezóne 2017/18.

  Miesto konania: Hotel Novohrad Lučenec
  23. marca 2018 od 8.00 do 18.00 hod
  24. marca 2018 od 8.00 do 18.00 hod
  25. marca 2018 od 8.00 do 12.00 hod

   

 9. Internetový portál www.africkymorprasat.cz dnes informoval o nariadení Krajskej veterinárnej správy pre Zlínsky kraj, ktorá k 1. februáru 2018 vydala nové mimoriadne veterinárne opatrenia reagujúc na zmenšenie zamorenej oblasti, ktorou bol doteraz celý okres Zlín. Zamorená oblasť aktuálne zahrňuje len 40 % okresu. Zmenšním zamorenej oblasti tiež došlo k zmenám vo vzťahu k vyplácaniu zástrelného a nálezného.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 12605 návštevníkov a 2 členovia on-line