V dňoch 6. a 7. septembra sa konali v areáli svätoantonského kaštieľa celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta. Hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a Múzeum vo Svätom Antone a k najvýznamnejším spoluorganizátorom patrili Lesy SR, š.p. a Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Oslavy sa konali pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a navštívilo ich takmer osem tisíc návštevníkov. Medzi nimi nechýbali ani vzácni hostia:  doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc -  prezident SR – výborný poľovník a pravidelný hosť našich osláv, prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR,  J.E.  Margarita Ganeva - mimoriadna  a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska v SR, Ing. Tibor Lebocký, PhD.  – poslanec NR SR, prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, poslanci NR SR  Ing. Marian Záhumenský, Ing. Róbert  Puci, Ing. Peter Gaži,  generálny riaditeľ  š. p. Lesy SR - Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ  š.p. VLM SR - Ing. Ján Jurica  a mnoho ďalších významných osobností.Návštevníci osláv odchádzali spokojní a plní zážitkov. Hneď po slávnostnom otvorení, na ktorom  zaspieval hymnu Slovenskej poľovníckej komory sólista Komornej opery a opery SND maestro Otokar Klein, boli odovzdané rezortné vyznamenania MPRV SR a Medaile sv. Huberta SPZ - vzácnym ľuďom, ktorí prispeli k úspešnému rozvoju nášho poľovníctva. Zaujímavým bolo pásmo „Od pračloveka po Žídeka“,  ktorým bola humorne i vážne predstavená  história stolovania a stravovania od najstarších čias po dnes (pravek, stredovek, baroko a súčasnosť). Expert z oblasti gastronómie Jaroslav Žídek v závere vyzdvihol stravu z diviny a pozval všetkých na výstavu „Prestreté“, ktorá v priestoroch Múzea vo Svätom Antone potrvá do konca roka.  V dôstojnom prostredí nádvoria svätoantonského kaštieľa boli uvedené do života aj tri nové publikácie – Zborník Múzea vo Svätom Antone č. XXI/2014 – tento  ročník je venovaný  pamiatke  prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc., ďalej kniha poézie Oldřicha Koudelku „Partitury zelených lásek“ s fotografiami Jozefa Ferenca, Ivana Kňazeho a Jana Hlaváča a kniha Ľudovíta Šurinu „Srdce lesníka“. Trubači zo SOŠL Banská Štiavnica spoločne s ďalšími priateľmi slávnostne uviedli text svätohubertovskej fanfáry, ktorého autorom je Jakub Badrna - študent 3. ročníka SOŠL.


    Medzi osvedčenými bodmi programu osláv nechýbali: ukážky sokoliarstva, poľovníckej kynológie, atraktívny rybolov, módna prehliadka poľovníckeho oblečenia, poľovnícky chodník  a súťaž „Stopami zveri“, ktoré pre deti pripravila SOŠL v Banskej Štiavnici, ukážky streľby z lukov, kuší a historických zbraní, divadelné predstavenie Paradajz Píkčr, špeciálna klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov, laserové strelnice, dychová hudba Sitňanka, súťaže Hájnikova žena – o najsympatickejšiu poľovníčku, Poľovníctvo vo fotografii, Poľovnícky nôž 2014, Poľovnícky šperk 2014, Poľovnícky klobúk, Naj brada – o najdlhšiu a najkrajšiu bradu, vtipné súťaž „ 5F poľovníka“ a  v hádzaní flinty do žita, Antonský diviak 2014 – v streľbe lukom na terč. Tradične medzi najzaujímavejšie patrili Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov-Halali a MS vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri. V barokovej sýpke boli do Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku uvedené dve ďalšie významné osobnosti:  hosť. prof. doc. Ing. Pavel Hell, CSc. (1930 – 2009) - najvšestrannejší slovenský odborník na poľovníctvo, autor najrozsiahlejšieho diela našej odbornej poľovníckej literatúry, uznávaný expert C.I.C.  a Mgr. Ladislav Grman (1932 – 2011) najuznávanejší slovenský poľovnícky žurnalista, šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo  (od začiatku v roku 1958 až do roku 1992), spolutvorca mnohých výstav, Dní sv. Huberta, vábičských i lesničiarskych súťaží.  V sýpke si mohli návštevníci prehliadnuť aj výstavu „Unikátne trofeje Turca“, výstavu drevorezieb Jána Homolu a  fotografií  členov Asociácie fotografov prírody. Zlatým klincom programu osláv bola už tradične svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi. Bohoslužba bola dôstojným vzdaním vďaky Stvoriteľovi za prírodu a život v nej. Pred omšou sa konal koncert, na ktorom vystúpili už tradične Barbora Šaling Legényová a kvarteto lesných rohov Laugarício. Tohto roku ich krásne na koncerte i počas omše doplnil aj domáci spevokol zo Svätého Antona. Veľmi si vážime, že aj počas tohto ročníka sa zapojili návštevníci do „Hubertovskej kvapky krvi“. Tohto roku darovalo najvzácnejšiu tekutinu 35 dobrých ľudí. Nechýbal medzi nimi viceprezident C.I.C. Dr. Imrich Šuba, PhD. a taktiež dôstojný pán farár zo Svätého Antona Martin Sebíň. Počas 5 ročníkov sa zúčastnilo odberu  spolu už 176 darcov.  Patrí im naše poďakovanie a úprimne ďakujeme  aj všetkým, ktorí pomohli náš najväčší slovenský poľovnícky sviatok pripraviť a zrealizovať.                                                                                                      Marian Číž

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 873 návštevníkov a žiadni členovia on-line