Marcové číslo odborného časopisu
 
 
bude vychádzať  budúci týždeň
 
Odovzdali sme tri hlavné ceny predplatiteľskej súťaže PaR * Svetové poľovníctvo a poľovnícky turizmus * Výnimka pre lov diviakov * Sluka povolená * Zo sveta * Úbytok králika divého na Slovensku * Predačný tlak a stres zveri *  Vábiči opäť dominovali * Z lesov, polí a lúk * Poľovníci diskutujú verejne * Lov diviačej zveri na vnadisku * Problémy pri prikrmovaní poľovnej zveri * Dravce a sovy Slovenska * Bobrie brlohy vysychajú ....
Poľovník v marci


Odovzdali sme tri hlavné ceny  predplatiteľskej súťaže PaR
… a šťastena sa spokojne  usmievala
Mená výhercov predplatiteľskej súťaže Poľovníctva a rybárstva, v ktorej sa hralo o 32 cien v celkovej hodnote štvrť milióna korún, ste spoznali už v minulom čísle nášho mesačníka. Dnes vám predstavíme tých, ktorí od nás získali tri prvé ceny – motocykel Yamaha YBR 125, motocykel Yuki Speedy 50 a guľovnicu CZ 550 LUX .308 Win.
p01-stastena.jpg

Svetové poľovníctvo a poľovnícky turizmus

Slovenský poľovnícky zväz, Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica, Národné lesnícke centrum Zvolen, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra, Technická univerzita Zvolen, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, Štátna ochrana prírody SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR usporiadajú v rámci tohtoročných Levických poľovníckych dní (22. 3. – 24. 3. 2007) odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému SVETOVÉ POĽOVNÍCTVO A POĽOVNÍCKY TURIZMUS. Seminár sa uskutoční 24. marca 2007 o 9.00 hod. v Dome kultúry Družba v Leviciach pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR.Výnimka  pre lov diviakov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, z dôvodu potreby zníženia početnosti diviačej populácie v súvislosti s klasickým morom ošípaných a kontrolou jeho výskytu a šírenia, podľa § 14 Vyhlášky MPVž SSR č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení neskorších predpisov, povoľuje výnimku 955/2007-720/28 zo dňa 22. 1. 2007 z § 2 ods. 1 písm. a) bodu 7 citovanej vyhlášky a stanovuje čas lovu diviačej zveri pre všetkých užívateľov poľovných revírov na území SR.


Sluka povolená

MP SR ako ústredný orgán ŠS poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve, prihliadajúc na list Európskej komisie, po prerokovaní so SPZ určuje spôsob lovu sluky lesnej (Scolopax rustikola) na území SR.

Zo sveta

Poľovnícky kalendár mesačného svitu

Úbytok králika divého na Slovensku
Príčiny a následkydoc. Ing. PAVEL HELL, CSc., hosť. prof., SIEZ Wien-Brno-Nitra,  doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, CSc., SCPV Nitra,  doc. Ing. JOZEF GAŠPARÍK, CSc., SPU Nitra

V 1. tohtoročnom čísle PaR nás zaujala pekná fotografická reportáž pána Jozefa Fereneca nazvaná Fretkovanie – zabudnutý spôsob lovu o love králikov pomocou fretky. Pripomenula nám minulé časy, keď králikov u nás ešte bol dostatok a fretkovanie bolo pomerne rozšírené. Možno to zatiaľ ešte nie je zabudnutý spôsob lovu, ako to píše autor, ale skôr spôsob lovu, ktorý sa v súčasnosti nemôže vykonávať jednoducho preto, lebo králikov u nás niet.


Čo ukázali výsledky telemetrie
Predačný tlak a stres zveriIng. JOZEF BUČKO
, Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen,  Ing. SLAVOMÍR FINĎO, CSc., Národné lesnícke centrum –  Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Raticová zver žijúca v areáli rozšírenia našich veľkých šeliem medveďa, vlka a rysa je vystavená neustálemu predačnému tlaku, ktorému sa usiluje brániť rôznymi formami antipredačného správania. Konečným výsledkom predácie môže byť usmrtenie zvieraťa, prípadne jeho ťažké zranenie, ktorému podľahne neskôr.
Výstava, ktorá zaujala nielen odbornú verejnosť
Vábiči opäť  dominovaliKoncom januára tohto roku (18.-21. 1.) sa v bratislavskej Inchebe v rámci výstavy o turistickom ruchu a gastronómii opäť uskutočnila aj výstava Poľovníctvo a oddych.


V našej veci
Výnimočný muflón v Leviciach
Z rokovania  prezídia SPZZ lesov, polí a lúk
Medvede  z Hukavského grúňa
V duchu tradícií
Po malom fláme
Závistlivá jelenicaPoľovníci diskutujú verejne
Lov diviačej zveri na vnadisku

Zdá sa, že poľovnícka verejnosť má záujem diskutovať o pálčivých témach a odborne zdatní znalci zveri, jej biológie a poľovníckej legislatívy nemajú problém jednoznačne vyjadriť svoj názor. V decembrovom čísle PaR sme v rubrike Slovo do diskusie uverejnili príspevok tajomníka OkO SPZ Stropkov Juraja Husára k lovu diviačej zveri na vnadisku. Kritika tohto príspevku Ing. Jánom Mercelom z Bojníc vyvolala odbornú polemiku.Strelecké súťaže SPZ v roku 2007 – kalendárNebezpečné  krmivo
Problémy pri prikrmovaní poľovnej zveriMATÚŠ RAJSKÝ, JAROSLAV SLAMEČKA,  PAVEL HELL,
Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Wien-Brno-Nitra, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra
Starostlivosť o zver zo strany poľovníckeho manažmentu pozostáva jednak zo zabezpečenia dobrej kondície prostredníctvom dostupnej výživy v jesennom období, zníženia stresu (vyrušovania) zveri na najnižšiu možnú mieru a obzvlášť dôležité je vhodné prikrmovanie. Ťažko odhadnúť, ako sa bude zima vyvíjať, a preto treba mať k dispozícii dostatok kvalitných krmív. Po minulé dva roky sme boli svedkami dlhých a tuhých zím, počas ktorých poľovnícke združenia museli siahnuť až na dno pripravených zásob.Kalendár kynologických podujatí SPZ na rok 2007

Stopami zveri
Pokračujeme v tradíciáchPo troch rokoch sa obnovila činnosť Krúžku mladých priateľov poľovníctva pri Poľovníckom združení Világoš Čeľadince.Dravce a sovy Slovenska
Hadiar krátkoprstý


So sokolom  na ruke
MATEJ MEZOVSKÝPonáhľal som sa do triedy. Zase som meškal na hodinu. Vtom som zazrel usmiatu tvár Ing. Štefana Petrikoviča, profesora, učiteľa sokoliarstva na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, ktorý ma chcel zjavne okradnúť aj o tých pár sekúnd, ktoré mi ešte zostávali.
Výcvik farbiara – skúšobný poriadok a prax
DUŠAN SLIVKA

V poľovníckej výcvikovej kynológii nevidím dôvod na jasanie. Keď sa záujemca – držiteľ ľubovoľného poľovníckeho plemena rozhodne svojho psíka vycvičiť, kvalitnú literatúru na takúto činnosť nájde veľmi ťažko. Literatúra starších autorov spracúvala túto problematiku, no k jej riešeniu pristupovala so značnou dávkou insitnosti. Výsledky boli potom rôznorodé, založené vo veľkej miere na náhode.Zrod Diany
RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK, Csc.Pôvod bohyne lovu Diany, ktorá je dnes neoddeliteľnou súčasťou poľovníckych tradícií, treba hľadať v pravekých božstvách maloázijsko – sýrskych kultúr Chetitov a Lýdov, približne v druhom tisícročí pred naším letopočtom.

Bobrie brlohy vysychajú
MARIÁN ŠEBO
Bočné rameno Dunaja pri ostrove Sihoť medzi Bratislavou a Devínom bolo 19. novembra 2006 plné vody. Vchody do bobrích brlohov boli pod hladinou a o prítomnosti bobrov vodných svedčili mnohé široké chodníky z vody na ostrov a ohryzené a spadnuté topole. Ostrov má výmeru približne 300 ha a je súčasťou poľovného revíru Devínska Kobyla. O necelé dva mesiace neskôr (7. januára 2007) bola situácia úplne iná.
Rybárstvo

Zimné lovy
Bc. ROMAN ZUPKO
Zima sa ešte neskončila, no tento rok nás ňou sprevádza prevažne príjemné počasie. V januári preto nebol problém stretnúť pri vode rybárov, veď o ľade sa mohlo milovníkom korčuľovania len snívať.

Prestreté  pre všetkýchMnohí rybárski experti hovoria o svojich receptúrach na namiešanie správnej vnadiacej zmesi veľmi tajuplne a neraz neochotne. Je takáto obozretnosť namieste, alebo majú všetky recepty spoločný základ? Existuje čosi ako vnadiaca zmes pre každého?

Niekto to rád  trasľavéOstrieže sú nevyspytateľné – raz berú to, inokedy zasa na ono. Len zriedkavo však odolajú vábne servírovanému gumenému, presnejšie plastikovému červovi.MOKRÉ PRÍBEHY
Trapas  so šťukami
Pri rybníku
Budú  len bronzové?VN Nenince
Ryby, víno, pohoda...
Ing. PETER BELEŠVodná nádrž sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Veľký Krtíš, v Juhoslovenskej kotline pod Krupinskou planinou. Nádrž vybudovali na Kosihovskom potoku a jej účelom je transformácia povodňovej vlny, odber vody na výhľadové závlahy pozemkov, energetické využitie malou vodnou elektrárňou, výkon rybárskeho práva a rekreačné účely.Splnený sen na Mare
Rekordné liene na DedinkáchČo skrývajú dva potoky pod Makytou
Biela voda  a MaríkovkaRNDr. JOZEF MÁJSKY, ŠOP SR – Správa CHKO Biele Karpaty, Nemšová, Mgr. LADISLAV PEKÁRIK, Ústav zoológie SAV, Bratislava

Južnú časť pohraničného pohoria Javorníky medzi Makytou (923 m n. m.) a Malým Javorníkom (1 019 m n. m.) odvodňujú dva pravobrežné prítoky Váhu – Biela voda a Maríkovský potok, nazývaný aj Maríkovka. Prvý ústi do starého koryta Váhu v Púchove, druhý do VN Nosice v obci Udiča.Úlovky do súťaže

V každom čísle PaR vecné ceny pre 3 najlepších!
Od marcového vydania PaR odmeňujeme v spolupráci s firmou Master Fisch už nie jedného, ale hneď troch najúspešnejších lovcov.


Čo možno ešte neviete o rybárskych vlascoch
Navíjate správne?

Mnohí rybári, denne využívajúci polyamidové vlasce, možno nevedia, že polyamid objavili už v 19. storočí, no dlho sa využíval výhradne pre potreby armády.Pstruh dúhový –  nepriateľ, či hosť?
Miroslav ZontágPstruh dúhový je objektom veľkého záujmu rybárskej verejnosti, a to pre jeho lov vo voľných vodách, ale aj ako predmet sporov a rôznych diskusií o tom, či „dúhak“ patrí do našich vôd, alebo nepatrí. Pre niekoho sa tak stal takmer modlou, pre iného je to nepriateľ č. 1…Rekordy a kuriozity


Spomienka na herca a rybára Jozefa Kronera
S rybou sa najprv  porozprával
JOZEF LEIKERT


S nezabudnuteľným hercom Jozefom Kronerom, ktorý nás opustil pred deviatimi rokmi, 12. 3. 1998, som mal možnosť prežiť posledné dva roky jeho života. Stretávali sme sa uňho doma na Moyzesovej ulici v Bratislave alebo sme občas zašli do kina či do divadla. Z našich stretnutí vznikla kniha rozhovorov s výstižným názvom Osud tak chcel. Ku koncu, keď už bol maestro chorý a nechodil na ryby, zvykol si aspoň po izbe roztiahnuť rybárske náčinie a spomínal na rybačky, ktoré absolvoval po celom Slovensku.


Letom svetom
Web- fór(um)

Rybár v marci

Krížovka, vtipy


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 238 návštevníkov a žiadni členovia on-line