V dňoch 15. - 19. júna 2005 usporiada Slovenský poľovnícky zväz v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre celoštátnu výstavu s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda.
Slovenský poľovnícky zväz, organizuje pravidelne v päť ročných cykloch celoslovenské poľovnícke výstavy - ako prehliadky výsledkov chovateľských a ochranárskych snáh našich poľovníkov. V roku 2005 sa táto výstava koná pri príležitosti 85. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku.

Poľovníctvo je v zmysle novely zákona o poľovníctve súhrnom činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Výstava predstaví nielen najlepšie trofeje Slovenska, ale i diorámy s preparátmi zvierat v ich prirodzenom prostredí. V rámci poľovníckej histórie a kultúry bude prezentovaná i skutočnosť, že myšlienka založiť svetovú poľovnícku organizáciu C.I.C. vznikla roku 1928 na území Slovenska - v Nových Zámkoch a Palárikove.

Z histórie výstavy:

Organizovanie výstav poľovníckych trofejí má v streoeurópskom regióne viac než 130 ročnú tradíciu. Prvá celoštátna poľovnícka výstava sa konala v roku 1933 v Prahe. Slovenská časť bývalého Československa usporiadala svoju výstavu po prvý krát samostatne v Bratislave v roku 1958. Nitra sa stala „domovom“ celoštátnej poľovníckej výstavy už mnohokrát, v roku 1980, 1990, 1995, v roku 2000 a stane sa ním napokon i v roku 2005.

 

Význam poľovníckej výstavy:

Usporiadanie celoslovenskej výstavy poľovníckych trofejí nie je len otázkou dlhoročnej tradície a snahy pokračovať v odkaze svojich otcov, ale predovšetkým v prezentácii výsledkov chovu raticovej zveri, v prezentácii zachovania stavov veľkých šeliem a iných druhov poľovnej zveri. Dôkazom kvality populácie zveri, kvality obhospodarovania, starostlivosti i zver i životné prostredie - je totiž práve jej kvalitná trofej.
Celoštátna výstava venujúca sa poľovníctvu a príroda je významnou a svojím rozsahom jedinečnou možnosťou na propagáciu potreby ochrany životného prostredia, nevyhnutnosti zachovania biotopov živočíchov a ich hniezdnych miest, ale najmä hmatateľným zdokumentovaním dosiahnutých chovateľských výsledkov za uplynulé obdobie. 
Významnou súčasťou výstavy je i osvetový vplyv - správanie sa poľovníka, správne oblečenie, dodržiavanie zákonov na úseku poľovníctva.
Nevzdávame sa v žiadnom prípade myšlienok a ideí predošlých výstav, organizovať výstavu tak, aby sme mohli predstaviť výsledky snaženia vedeckých pracovníkov, štátnej správy, občanov, ktorí sa o zver starajú a v neposlednom rade Slovenského poľovníckeho zväzu.  Na základe predložených a vystavených najlepších trofejí môžeme poukázať na pozitíva, ale i negatíva uplynulého obdobia piatich rokov, kam sa uberá kvalita a početnosť našej zveri a z výsledkov pripraviť také opatrenia, ktoré budú slúžiť v prospech našej prírody.
Ďalej budú vystavené výtvarné práce s tematikou poľovníctva a prírody, poľovnícka veda, výskum, kynológia, sokoliarstvo, strelectvo, poľovnícka literatúra, videofilmy, odznaky, plagáty, poľovnícke oblečenie, jedlá z diviny ap. V rámci programu sprievodných podujatí nebudú chýbať ukážky vábenia jeleňov v podaní vicemajstrov Európy, módne prehliadky, ukážky poľovníckej kynológie a sokoliarstva. Počas výstavy sa uskutoční medzinárodná súťaž vo vábení jeleňov, prvá výstava nového Klubu fotografov prírody pri SPZ, odborný seminár i mnohé atraktívne novinky ako napr. súťaž „Miss lesná víla“, ap. Absolútne jedinečnou bude výstava svetových rekordov  trofejí hlavných druhov zveri - prvýkrát v histórii realizovaná na Slovensku.
 
Koho privítame
 
Svojou účasťou nás nielen na slávnostnom otvorení výstavy poctí prezident FACE (Európske poľovnícke spoločenstvo) gróf Gilbert de Turckheim, pán prezident C.I.C. (Svetová poľovnícka organizácia) Dieter Schramm, člen exekutívy C.I.C. princ Anton von Lichtenstein, poprední predstavitelia politického života SR, prezidenti spriatelených zahraničných poľovníckych organizácií a mnoho iných hostí.
 
Svetové rekordy od 15. júna v Nitre
 
Nový slovenský rekord srnca:  214,10 b. CIC  (6. miesto vo svetovom rebríčku),
Slovenský rekord medveďa: 62,78 b. CIC
Jedinečné svetové originály:
Svetový rekord daniela: (R. Korz 233,11 b. CIC), bývalý svetový rekord diviaka (Todor Živkov 158,20 b. CIC) a zároveň aj aktuálny svetový rekord diviaka (J. Botin 162,85 b. CIC), svetový rekord jeleníka bielochvostého (Hladík 336,20 b. CIC), svetový rekord jazveca (Vondráček 24,74 b. CIC), 2. a 3. srnčie parožky (Riegel 231,53 a Rolland 230,75 b. CIC), 2. jeleňa sika japonského (Bukovian 316,40 b. CIC), trofej jeleňa sika mandžuského (Parisch 428,40 b. CIC), 3. muflóna (Forejtek 246,20 b. CIC)
 

Pre deti

Slovenský poľovnícky zväz už dlhé roky dbá o nasledujúcu generáciu, ktorá po nás preberie „žezlo“ a ťarchu starostlivosti v prírode a veríme, že len zúročí to, čo po nás prevzala. Je to
významná cieľová skupina, ktorú chce Slovenský poľovnícky zväz touto cestou osloviť.
Dňa 16.6.2005 sa uskutoční detský deň, „Poľovníci deťom“. V tento deň majú všetky deti do 15 rokov vstup na výstavu zadarmo a program je celý zameraný pre deti. Uskutočnia sa besedy a premietania videofilmov pre deti, špeciálne ukážky poľovníckej kynológie, prezentácie súťaží „Deti prírode“ a Krúžkov mladých priateľov poľovníctva, vedomostná súťaž pre deti, módna prehliadka „Odevy pre deti“, ukážky hry na lesnici, sokoliarstva, lukostreľby, deťom sa budú špeciálne venovať skúsení poľovníci, osobnosti z poľovníckeho a kultúrneho života.
 
Vyberáme z programu výstavy
 
Súťaže vo vábení jeleňov:
 
17.6.2005 sa uskutoční medzinárodná súťaž vo vábení jeleňov s účasťou vábičov zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Rakúska.
 
18.6.2005 prvá juniorská súťaž vo vábení jeleňov do veku 21 rokov.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 317 návštevníkov a žiadni členovia on-line