Úlohou našich odborníkov bolo posúdiť a prehodnotiť ulovené a predložené trofeje pred hodnotením medzinárodnou komisiou CIC, ktorých zvoz bol zabezpečovaný po koordinácii z organizačnými zložkami SPZ a organizátormi Chovateľských prehliadok trofejí. Do areálu Agrokomplexu Nitra bolo zvezených viac ako 1000 z najlepších trofejí na území Slovenska ako výsledok správneho manažmentu užívateľov poľovných revírov. Ráno pred hodnotením sa pred nami vyskytol pohľad, ktorý nie je ľahostajný asi ani jednému poľovníkovi:

Predseda národnej hodnotiteľskej komisie prerozdelil komisiu na skupiny podľa druhov zveri, po skupinách boli hodnotené danielie lopaty, trofeje jeleňov, srncov, rohy muflónov a veľké množstvo diviačích klov. Hodnotenie lebiek šeliem (vlk, medveď, rys, líška, mačka divá, psík medvedíkovitý) bolo úlohou len jednej komisie, keďže je najmenej časovo náročná. Mnohokrát hodnotenie trofejí vyvolalo aj rozsiahle diskusie, v tom prípade sa komisia zišla a spoločne po odbornej diskusii vyvodila správny úsudok a záver. V hre bolo dobré meno SHK, pretože 13.4.2005 na Slovensko zavítala aj Medzinárodná hodnotiteľská komisia C.I.C a všetky zlaté a niektoré námatkovo vybrané strieborné  trofeje prehodnotila. Slúži ku cti našim odborníkom, že našli sa len sem-tam nepatrné rozdiely. Dovoľte, aby som sa Vám posnažil k  „preniesť“ k Vám atmosféru hodnotenia cestou týchto fotografií:

14. 4.2005 zahájila hodnotenie komisia C.I.C. Na zahájení nastúpila oproti sebe komisia C.I.C a Národná hodnotiteľská komisia. V mene usporiadateľov privítal vzácnych odborníkov PaedDr. Imrich Šuba, výkonný riaditeľ kancelárie SPZ, a po ňom prevzal slovo pán prof. Josef Hromas, predseda komisie C.I.C .

14.4.2005 - národná komisia

Doc.Jozef Gašparík
Ing. Krajniak Pavol
Ing. Ján Veselý
Ing. Peter Fritz
Ing. Karol Sabadoš
Pavol Polarecký
Ing. Ján Koreň
Ing. Imrich Šuba,
Ing. Marian Šebo
Ing. Kocsis Viliam

Pán Veljko Varičak  delegoval  Medzinárodnú komisiu C.I.C v zložení:

Ing. Krajniak Dušan
Ing.Karl Maierhofer
Prof. Josef Hromas- predseda
Hosť. Prof.Doc.Ing Pavel Hell, CSc.
Ing. Szidnai László
Ing.Bognár GáborO menší vzruch v hale sa postaral tajomník OkO-SPZ Komárno pán Ing. Viliam Kocsis, keď sa objavil s dlhoočakávanou trofejou srnca - čakateľa titulu : nový rekord SR. Kým sa ctený návštevník kochá pohľadom na túto nádheru , dovolíme si Vám prezradiť hodnotu nového Slovenského rekordu trofeje srnca 214,10 bodov C.I.C., čím sa zaradil na 3-4 miesto v rámci svetového rebríčka C.I.C.  Musíme podotknúť , že po ohodnotení medzinárodnou komisiou je táto hodnote konečná.
Zrodil sa aj ďalší, i keď menej očakávaný rekord SR! Lebka medveďa z Turian, ktorý preskočil doterajší. Nový rekord SR má hodnotu 62,78 bodov C.I.C:

V čase prestávky hodnotenia sa podarilo uskutočniť rozhovor s človekom, ktorý má v Slovenskej poľovníckej verejnosti obrovskú autoritu, s pánom profesorom Hellom. Záujemcovia po kliknutí SEM alebo na foto pána prof. Hella si môžu vypočuť rozhovor vo formáte mp3 (veľkosť 0,5MB).


Maďarsko bolo v medzinárodnej  komisii reprezentované pánom Ing. Gáborom Bognárom - členom komisie a pánom Ing. Lászlóm Szidnaim - ako hosťom komisie - autorom význačnej publikácie o hodnotení trofejí. Skúsenosti oboch pri hodnotení danielích lopát sú naozaj vynikajúce a tešia sa vysokej autorite na tomto poli hodnotenia.

Ing. Karla Maierhofera zaujalo najmä hodnotenie lebiek šeliem a ozaj vo svojom sa cítil pri hodnotení kamzičích rožkov. Nový slovenský rekord medveďa hodnotil pán prof. Hell s pánom Maierhoferom.

Údaje z hodnotenia sa dostávajú do databázy, ktorú spracúva odbor poľovníckej informatiky pod vedením Ing. Mariána Šebu a pána Jána Pivku, ktorí sú taktiež členmi národnej hodnotiteľskej komisie. Táto databáza bude slúžiť ako prehľad ulovenej trofejovej zveri na Slovensku za posledných 5 rokov. Žiaľ, medzinárodnou hodnotiteľskou komisiou bude uznaných len niečo nad 1000 trofejí. Mrzí nás fakt, že mnohí majitelia trofejí nevyužili možnosť, aby výsledky starostlivosti mnohých aj iných poľovníkov, ktorým sa nepodarilo byť práve v tom momente pri spustení spúšte, sa nezaregistruje do análov histórie C.I.C. a hodnotenia.

Prítomní pri hodnotení mohli prežiť naozaj nezabudnuteľné chvíle, nie každý deň sa podarí vidieť trofeje z celého Slovenska a odbornú prácu hodnotiteľov. Prostredníctvom tejto www stránky by sme sa radi podelili o zážitky z tohto hodnotenia a takisto návštevníci hmatateľné dôkazy tejto neľahkej odbornej práce budú môcť vidieť priamo na výstave v dňoch 15.-19. júna a údaje o ulovenej trofejovej zveri za posledných 5 rokov nájdu v katalógu  výstavy.Záverečná reč patrila predsedovi medzinárodnej komisie, pánovi prof. Hromasovi, ktorý vyhodnotil celý priebeh bodovania trofejí a celý trojdňový program ukončil výkonný riaditeľ kancelárie SPZ, PaedDr. Imrich Šuba.
Na záver predstavujeme najsilnejšie trofeje z každého druhu zveri.
Momentálne sa snažíme o zabezpečenie účasti svetových rekordov na našu výstavu.

O priebehu príprav výstavy Vás budeme naďalej informovať.


Text - Fridrich Takács
          PaedDr. Imrich Šuba

Foto -Fridrich Takács
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 364 návštevníkov a žiadni členovia on-line