Na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline v ktorom žiadali o výnimku zo zákazu z celoročnej ochrany kormorána veľkého, rozhodnutím MŽP SR  MP SR povoľuje výnimku z celoročnej ochrany kormorána veľkého od 1. októbra 2006 do 31. marca 2007 za účelom zníženia predačného tlaku a eliminácie vzniku škôd na rybej obsádke pričom výnimka sa vzťahuje na lov v poľovných revíroch uvedených v prílohách. 
 
Pripojené súbory:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 277 návštevníkov a žiadni členovia on-line