Slovenský poľovnícky zväz
Okresná organizácia
V e ľ k ý     K r t í š

Dňa 20. mája 2007 o 8,00 hod usporiada na strelnici Príbelca okresné strelecké majsrovstvá v disciplíne – malokalibrový trojboj (malý štandard – 300 b)

- rozsah:  súťaž  jednotlivcov i družstiev v streľbe na vzdialenosť 50 m po 10 výstrelov na terč líšky, redukovaného srnca a redukovaného diviaka, v časovom limite 6 minút na jeden terč. Povolená je na všetky terče strelecká optika do max. zväčšenia 6 x. Pri streľbe na uvedené terče je poloha postojačky bez opory, len u terča redukovaného srnca je poloha postojačky s oporou o voľne postavenú tyč.


- časový rozpis:
od 7,30 do 8,00 hod. - prezentácia a tréning (len pre záujemcov )
od 8,00 do 8,20 - otvorenie preteku
o   8,30 - začiatok streľby
od 11,00  do 12,00
- ukončenie disciplíny a vyhlásenie výsledkov


- poplatky:  vklad za jednotlivca   =   150,- Sk
                     vklad za družstvo        =    50,- Sk
                     celkový za družstvo    =   500,- Sk    
                     tréningová položka    =     50,- Sk  ( po 5 výstrelov na jednotlivé terče ) 

Podmienky účasti: Majstrovstiev sa môže zúčastniť každý člen SPZ. Družstvo musí byť trojčlenné. Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPZ.

Zbrane a strelivo:     V  l  a  s  t  n  é   !

C e n y :
Víťazní jednotlivci obdržia vecné ceny a diplomy, družstvá diplomy.

Upozornenie: V zmysle uznesenia č. d/2 zasadnutia OR SPZ zo dňa 12.6.2003 je povinné každé PZ v okreseVeľký Krtíš delegovať na majstrovstvá minimálne jedného pretekára !

 
 
Jozef Kassay, v.r.
riaditeľ OSM
Milan Krnáč
tajomník OkO SPZ
 
             

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 182 návštevníkov a žiadni členovia on-line