Dňa 26.mája sa v priestoroch reštaurácie Perla v Trenčíne uskutočnil 9. Regionálny snem Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne. Na sneme sa zúčastnilo 59 delegátov, ktorí zastupovali 1696 členov Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) zo 42 organizácií okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Snem sa zaoberal predovšetkým hodnotením činnosti RgO SPZ so sídlom v Trenčíne v období rokov 2002 – 2007 a voľbou orgánov RgO SPZ Trenčín pre ďalšie volebné obdobie.

Správu o činnosti RgO SPZ Trenčín predniesol predseda RgO Ing. VÍŤAZ. Zaoberal sa v nej podrobnou analýzou práce organizácie v jednotlivých komisiách. Najvýznamnejšou udalosťou v minulom volebnom období bolo úspešné zorganizovanie Memoriálu Kolomana Slimáka – jednej z najťažších medzinárodných súťaží stavačov, ktorá sa koná na počesť novomestského rodáka, otca slovenskej kynológie Kolomana Slimáka. Okrem toho bolo zorganizovaných ďalších 35 skúšok psov na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. V streleckej oblasti bolo zorganizovaných 24 rôznych streleckých podujatí – najvýznamnejšími z nich sú medzinárodné preteky v brokových disciplínach o Štít mesta Trenčín. V osvetovej oblasti bolo zorganizovaných 6 kurzov kandidátov na získanie prvého poľovného lístka, ktoré úspešne absolvovalo 204 kandidátov. Okresné družstvo krúžku mladých priateľov poľovníctva sa umiestnilo v celoslovenskej súťaži na 2. mieste. Za uplynulé obdobie bolo udelených 72 vyznamenaní najaktívnejším členom. V poľovníckej oblasti bolo konštatované postupné znižovanie počtov drobnej zveri – zajacov a bažantov, ale aj dobré stavy jelenej, srnčej a diviačej zveri. V oblasti Považského Inovca bolo uskutočnené zazverenie – oživenie kvality stavov kvalitnými jedincami 32 kusov muflónej zveri. Za hodnotené obdobie bolo na chovateľských prehliadkach predložených 2322 trofejí zveri – z toho bolo 118 trofejí ohodnotených medailovo, ale aj 135 trofejí bolo označených ako nesprávny odstrel.


Æasť delegátov snemu


Hlasovanie

Na ďalšie päťročné volebné obdobie boli zvolení noví členovia Predstavenstva a Dozornej rady RgO SPZ Trenčín. Za nového predsedu bol zvolený Ing. Pavol ARPÁŠ a za členov predstavenstva Rudolf HLÁDEK, Rajmund RAPAIČ, Daniel MATEČNÝ, Ing. Stanislav HLADKÝ, Štefan LORENC, Mgr. Ján KUCHAROVIČ a Miloš KOPUNEC. Predsedom dozornej rady zostáva Ing. František MIKUŠ, členmi sú JUDr. Viliam CVERENKÁR, Ing. Tibor DANKO, Štefan DVORSKÝ a Ján IVAN.

Predseda osvetovej komisie RgO SPZ Trenčín
Mgr. Ján KUCHAROVIČ
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 298 návštevníkov a žiadni členovia on-line