Srdečne Vás pozývame na

I. ROČNÍK
streleckého preteku

o Pohár „KRÁĽA STRELCOV“

v poľovníckom 8-boji,
ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta 2007
na strelniciach
ORLIK Šaľa
a HUBERT Trnovec nad Váhom


1. Usporiadateľ    :   viď. organizačný vbor
             
2. Termín    :              26.  8.  2007 - nedeľa

3. Miesto    :              guľová streľba     - strelnica   ORLIK Šaľa
                                   broková streľba   - strelnica  HUBERT Trnovec nad Váhom

4. Organizačný výbor    :        Ing. Jozef Horváth             
                                                 Ing. Anton Molnár     
                                                 Bc. Igor Šallay

               
   Technicko-organizačné  zabezpečenie    :    personál strelnice ORLIK a HUBERT
   Hlavný rozhodca    :         deleguje usporiadateľ
   Rozhodcovský zbor    :    deleguje usporiadateľ                      

5. Program:   

  8.00 – 10,00     -     prezencia na strelnici ORLIK
  8.15        -     otvorenie streleckého preteku na strelnici ORLIK
  8.30        -     začiatok streľby podľa časového rozpisu – pozri ďalej
17.45        -     predpokladané ukončenie streleckého preteku na strelnici HUBERT
                        (pri  počte 30 strelcov)
18.00        -     vyhodnotenie streleckého preteku, odovzdanie cien


6. Disciplíny v streleckých pretekoch

a)    Guľové disciplíny :

            1. Medzinárodný terč srnec - vzdialenosť 100 metrov, 5 rán v čase 6 minút, v stoji s oporou o voľne stojacu tyč - 50 bodov

            2. Medzinárodný terč líška - vzdialenosť 100 metrov, 5 rán v čase 6 minút, v sede s oporou o stôl  - 50 bodov

            3. Medzinárodný terč kamzík - vzdialenosť 100 metrov, 5 rán v čase 6 minút, v stoji s oporou o voľne stojacu tyč  - 50 bodov

            4. Medzinárodný terč diviak -   vzdialenosť 100 metrov,5 rán v čase 6 minút, v stoji bez opory  - 50 bodov

Zbrane: Opakovacie, samonabíjacie, zlamovacie, kombinované guľovnice. Min. kaliber od .22 Hornet

Mieridlá: Optické so zväčšením maximálne 12x.

Strelivo: Ľubovoľné lovecké strelivo s poloplášťovou strelou (aj s plastovým hrotom).

Poznámka: Strieľa sa bez nástrelných rán. Bezprostredne po odstrieľaní guľových disciplín sa súťažiaci vlastnými prostriedkami presúvajú na strelnicu HUBERT, kde pokračujú v ďalšom programe.


  b)    Brokové disciplíny :   

     5.  Vysoká veža - strieľa sa z 5 streleckých stanovíšť, na každom 3 sólo terče a 1 dvojterč na hlásenú   s voľným výhľadom na terče, poľovnícky postoj, 25 terčov ( 1 terč 2 body )  - 50 bodov

     6.  Americký trap - strieľa sa z 5 streleckých stanovíšť, vzdialených od katapultu vrhačky 11 m, poľovnícky postoj, 25 terčov ( 1 terč 2 body ) - 50 bodov

     7.  Poľovnícky skeet - strieľa sa zo 7 streleckých stanovíšť na oblúkovom strelišti, 1 – V, D, 2 - V, D, 3 – V, N, D, 4 – V, N, Dľ, Dp, 5 – V, N, D, 6 – N, D, 7 - D, poľovnícky postoj, 25 terčov ( 1 terč 2 body )  - 50 bodov8.    Poľovnícky parkúr - strieľa sa z 3 streleckých stanovíšť, na každom podľa určeného menu, a to na jednotlivé terče aj dvojterče, poľovnícky postoj, 25 terčov ( 1 terč 2 body )  - 50 bodov
       
Zbrane: Brokovnice s maximálnym kalibrom 12

Strelivo: Max. hmotnosť brokovej náplne 28g a priemer brokov 2,5mm


7.  Súťaží sa v kategórii jednotlivcov :
   
    Víťazom sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodov zo všetkých disciplín (absolútny nástrel 400 bodov). V prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší výsledok v disciplínach v poradí 1. poľovnícky parkúr,  2. diviak, 3. vysoká veža, 4. kamzík,  5.poľovnícky skeet, 6. líška a 7. srnec.

   
8. Organizačné pokyny
 
Účasť a počet pretekárov:
    
-    Počet pretekárov je obmedzený minimálnym počtom 18 a maximálnym počtom 30, z dôvodu finančného a časového zvládnutia preteku. Uprednostnení budú skôr záväzne prihlásení. Pri prihlásení je potrebné dohodnúť aj „rundu“ a štartovné číslo s ohľadom na cestovnú vzdialenosť a vo vzťahu na časový rozpis. V prípade nedostatočného počtu prihlásených, bude pretek zrušený, čo Vám bude telefonicky oznámené najneskôr vo štvrtok 23. 8. 2007 v čase od 11,30 do 12,00 h.
-    P r i h l á s i ť,  prípadne aj  o d h l á s i ť  sa je potrebné záväzne a to telefonicky : na telefónnom čísle  00421 918 334009 - Ing. Anton Molnár,  v termíne do stredy - 22. 8. 2007 – 18,00 h

Štartovné :  1.200 Sk, platí sa v hotovosti pri prezencii.

Stravovanie a občerstvenie
-    zabezpečené na strelniciach, v cene štartovného je obed + nápoj, podávaný na strelnici HUBERT Trnovec nad Váhom

Strelivo, terče a zbrane
-    terče zaisťuje usporiadateľ preteku,
-    strelivo guľové - nie je zabezpečené, brokové – je zabezpečené v kalibri 12
-    zbrane si zabezpečuje každý pretekár v zmysle platného zákona o zbraniach a
     strelive

Zdravotná služba
-    zaisťuje usporiadateľ preteku

Tréning
-    individuálny na náklady pretekárov, nie však v deň preteku
 
Protesty
-    možno podať hlavnému. rozhodcovi po zaplatení 200 Sk v zmysle streleckého poriadku  SPZ 

Ceny a diplomy
             Ocenených bude prvých 5 zúčastnených pretekárov od 1. miesta, vecnými alebo finančnými cenami.
     Víťaz obdrží putovný pohár, ktorý je po prevzatí povinný naplniť hrdlo vlažiacou tekutinou a takto ponúknuť všetkým pretekárom, zároveň obdrží aj medailu s diplomom spolu s ďalšími, umiestnenými na 2. a 3. mieste.
    Víťaz má v nasledujúcom ročníku právo na obhajobu prvenstva bez platby štartovného.   Súťaží sa podľa týchto propozícií, streleckého poriadku SPZ a za každého počasia !

Organizátori si vyhradzujú právo vykonať v týchto propozíciách prípadnú zmenu,
 čo oznámia pretekárom pred začiatkom preteku !


 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 416 návštevníkov a žiadni členovia on-line