Minulý týždeň sme sa zúčastnili na kombinovanej poľovačke na vlka a na diviačiu zver. Dvojdňová poľovačka bola organizovaná na najvýchodnejšej časti Slovenska v okolí Sobraniec.
 
Po dlhej 8 hodinovej ceste naše hostitelia - Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný  závod Sobrance - nás ubytovali v perle pohoria Vihorlat - pri jazere Morské oko v poľovníckom zámočku. Táto chata ako aj okolie Morského oka má veľmi bohatú poľovnícku históriu. Vybudovali ho Vanderbiltovci,  a jedna menšia budova má meno Grófky VANDERBILTA, ktorá tú krásnu budovu na ľavom brehu Morského oka používal ako letné sídlo.    


 
 
V spoločenskej miestnosti chaty sme našli jeden obraz z roku 1886, na ktorom je zachytené to, ako vyzeralo okolie Morského Oka takmer pred 120 rokmi.    
 
 
 
 
 
 
 

Do Sobranca som pricestoval šiestimi poľovníckymi hosťami z Maďarska. Jeden hosť z rakúska už tam pár dni poľoval individuálnym spôsobom na vlka. Tiež tu boli ubytovaný dvaja sympatickí poľskí lesníci, ktorý boli u Lesov SR na stáži. Takže spoločnosť bola naozaj medzinárodná.
Ďalší českí a slovenskí poľovníci na dvojdňovú poľovačku pricestovali iba v deň poľovačky piatok ráno.
  


9. decembra sme skoro ráno zhromaždili na dvore lesnej správy Lesov SR, kde sa konal nástup a otvorenie dvojdňovej poľovačky. Nasledujúce obrázky zachycujú atmosféru na otvorení poľovačky. (Keď kliknete SEM alebo na bočný obrázok tak môžete pozrieť účinkovanie lesničiarov na videu).   

 
 
 

 
   
 
   

Na poľovačke sa zúčastnilo 14 poľovníkov. Po vylosovaní čísiel štandov sme vyrazili na poľovačku. Všetky hony boli organizované v revíre Morské oko. Počasie sme mali studené s občasným snežením a bolo hmlisto, no na túto horskú oblasť nič neobvyklé. Na streleckých stanovištiach boli iba hostia, lesnícky personál zabezpečoval organizáciu poľovačky a pohonov. Štandovné číslo 1. sa vytiahol hosť z maďarskej Nyíregyházi, 2. z Budapešti, tretí v poradí som bol ja, 4. bol poľovník z Čiech a 5. z maďarského Budaörsu s doprovodom atď-atď. Rad strelcov sa uzatváral hosť z Rakúska - číslom štandu 14


Strelecká línia v prvom pohone sa tiahla v starej bučine v blízkostí mladín. V pohone bolo veľa zveri. Asi po 5 minútach po odznení výstrelu ktorý sa oznámil začiatok honu, z úzkej húštiny vyrazili diviaky. Predo mnou prešla asi 25 členná skupina - diviačice, diviačata a lanštiaky  a na záver čriedy aj jeden veľký kanec. Poliaci robili videonahrávku z prechádzajúcich diviakoch.
 

(Videonahrávku môžete prehliadnuť TU alebo kliknutím na vedľajší obrázok - bukový les)   
 
Všade sa strieľalo. Do tridsať som výstrely počítal, ale potom ma to už prestalo baviť.   Ako neskoršie sme to dozvedeli, diviakov pravdepodobne pohli traja vlci, ktorých videli na stanovišti č.1 maďarský hosť Zoltán Morvai zo slovenským doprovodom. Vlci totiž utiekli do tej húštiny,  z ktorej diviaci vyšli. Kým sa každý venoval diviakom inteligentní vlci zmyzli. Aj to je možné, že zostali v húštine.
Čo sa stalo a ako sa to stalo, pokúsime priblížiť slovami pána Morvaiho.
 
Jeho reportáž môžete stiahnuť  v súboru .mp3  TU, alebo kliknite na jeho obrázok.

 
 
MORVAI Zoltán 

 
V prestávke medzi dvoma pohonmi, kým sme si pri ohni osušili zmoknuté šaty, bola rozdaná desiata a teplí čaj. V nasledujúcom pohone neboli ani vlci a ani diviaky. Videli sme 6 kusov vysokej a veľa srnčej zvery.
 
 
   
Takto boli označené stanovište Utekajúca srna
   
V stopách srny je farbiar
Pohľad na Zemplínsku Šíravu zo strelného stanovišťa
 
 
 
Na konci poľovníckeho dňa sa pri výrade vyhodnotil a ukončil prvý poľovnícky deň.  Celkove na výrade bolo 6 diviakov, šťastným strelcom boli odovzdané zálomky a slávnostnú atmosféru umocnili lesničiari odtrúbením „Lovu zdar !“. Nasledujúce fotky sú z vyhodnocovania poľovačky a z hostiny na ktorom bol ponúknutý chutný guláš:    

 
   
Výrad  Vedúci poľovačky podáva hlásenie o priebehu poľovačky a o výsledku
   
Posledná pocta ulovenej zvery
Strelci
   
Honci Odovzdanie zálomkov
   
Šťastný strelci  Johann Babst a jeho manželka
   
Lucia - lesničiarka
"Posledný pohon"
 
 
 
 
Cestou na nočné ubytovanie sme sa zastavali Remetských Hánroch v Poľovníckej reštaurácii na večeru. Avšak tak dobre o nás bolo postarané počas celého dňa, že túto večeru sme zvládli už len z posledných síl.  
Ešte, že tu nie sú vlci 
 
 
 
Druhý deň v sobotu, o pol ôsmej sme vyrazili zo Sobrance do Zemplínskych hôr.  Tam sa plánovali ďalšie pohony na vlkov a diviakov. Poľovačka sa zahájila s nástupom.
 
 
   
Poľovníkov pozdravujú lesničiari
Vedúci poľovačky podáva hlásenia o počtoch strelcov, honcov a poľ. upotrebitelných psov 
     

 
 
 
Početné a čerstvé stopy diviačej zvery pri príchode na strelecké stanovištia nás napåňali veľkým očakávaním, ale ako sa to nakoniec ukázalo, diviaci vynikli z pohonu.
 
 
 
 
 
 
 V nasledujúcom pohode sa durili spustnuté vinohrady a ovocné sady, cez ktoré sa predrali iba psy.  Na moju otázku, že na týchto miestach sa môže očakávať výskyt vlka  - odpoveď znelo ANO, lebo vlci sa radi a často zdržiavajú v blízkosti diviačej zveri, ktorá je ich hlavnou potravou...
 
 
   
Druhý pohon sa uskutočnilo v takej húštive
Tokajské vrchy
 
Domáci poľovníci, ako i vedúci poľovačky zdôraznili, že vlk je mimoriadne plaché a inteligentné zviera. Väčšina domácich poľovníkov, ktorí poľujú 20 - 30 rokov, stretlo vlkov len niekoľko krát v živote a prítomnosť vlkov sledujú najčastejšie iba podľa ich stôp a zvyškov strhnutej zveri.
V druhom pohone bol ulovený iba jeden diviak. Rakúsky hosť strelil svojho tretieho diviaka.


 
Posledný pohon sa konal v starom dubovom lese. Strelci boli rozostavení v dvoch líniách. Na čele pohonu stáli strelci s číslom 1-5. Ostatné strelci obsadili pravé krídlo pohonu. Hneď na začiatku pohonu sa oproti nám sa približovalo 5  už dospelých diviakov.
Jedného, ktorý bola ku mne najbližšia som dvoma výstrelmi ulovil. Na ďalšie rozpàchnuté diviaky ostatní strelci vypálili 6 výstrelov ale bez výsledku.  
 
 
 
   
Jazvečík - "najväčší" pomocník poľovníkov
Stará diviačica  mala  poranenú  prednú nohu


Vyhodnotenie dňa ako i dvojdňovej poľovačky sa konalo pri poľovníckej chaty v uprostred poľovného revíru. Vedúci poľovačky poďakoval účastníkom za disciplinované správanie sa. Vyjadroval svoju spokojnosť nad tým, že napriek
k tomu, že sa na tejto „medzinárodnej“ poľovačke zúčastnili poľovníci z viacerých štátov, všetko sa prebehlo hladko a bez problémov.   

  

   
Prevzatie zálomku
Prevzatie zálomku 
   
Kráľ srelcov
  "Kráľ strelcov"
 
 
Po odovzdávaní zálomkov k šťastným strelcom, Ing. Martin Kráľ vedúci lesníckej výroby OZ Sobrance odovzdal medailu - „Král strelcov“ pre najúspešnejšieho poľovníka. Najúspešnejším poľovníkom sa stal pán Johann Babst  z Rakúska.
Martin Kráľ pri svojom prejave vyhlásil, že s takýmito disciplinovanými a dobrými poľovníkmi sa veľmi rád stretnú aj v budúcnosti pri ďalších spoločných a individuálnych poľovačkách v revíroch OZ Sobrance.
Zároveň nás všetkých pozval na ďalšiu kombinovanú poľovačku vlk-diviak  v januári 2006. 
 
Keď sa kliknete na nasledujúce obrázky, tak máte možnosť stiahnuť súbory mp3, a vypočuť názory  Matúša HANKA - poľovníckeho referenta Lesy SR, OZ Sobrance,  vedúceho lesnýckej výroby OZ  Sobrance - Ing. Martina KRÁĽA a Johanna BABSTA rakúského poľovníka o poľovačke.
 
 
 
 
HANKO Matúš  Ing. Martin KRÁĽ 

  

 
Johann BABST 
 

 
Po chutnej večery, účastníci poľovačky sa rozlúčili a vyrazili sme na cestu domov.

POĽOVČKA  V  SOBRANCIACH  DOPADLA  ÚSPEŠNE, VŠETCI  HOSTIA  ODCHÁDZALI  SPOKOJNÍ.

ĎAKUJEME ZA POĽOVAČKU, NEOPAKOVATEĽNÚ POĽOVNÍCKU  ATMOSFÉRU  A  ZA  POHOSTENIE.
DO VIDENIA V SOBRANCIACH
V DŇOCH 14-15 JANUÁRA  2006


Text a Obrázky- Takács Fridrich
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 705 návštevníkov a žiadni členovia on-line