Srnčia zver
 
 
Porovnanie:
body 
hmotnosť
 
  75 CIC 
240-340 g
 
 95 CIC
330-420 g
bronz od
105 CIC 
370-450 g
striebro od
115 CIC
390-510 g
zlato od
130 CIC
430-570 g
 

 
Doba lovu : 16.5.- 30.9. - srnec, 1. septembra.- 30.nov. - srna, srnča

Ruja:            približne od 15.7. do 10.8.
 
 

 Odstrelový poplatok

 
 Hmotnosť parožia

  €/g
 
 Srna, srnča
  38
 
 Ihličiak (vo veku 1 
 rok)
   
70
 
Srnec
do 249 g
195  
 
od 250 g
195 +     2,2
 
300 g
  305 
+     5,1
 
350 g
560
+    10,5
 
400 g
1085
+    18,2
 
450 g
1995
+    25,9
 
500 g
3290
+    54,5
                                
 

Hmotnosť parožia  = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so
zrážkou 90 g.
 
 

 Postrelenie  - Srnec
 
160 €
                       Ihličiak, srna, srnča
  32 €
 
Koža 
 
  17 €
 
Stornopoplatok
 
  90 €
 
 Pri love srnčej zveri v poľovných revíroch OZ Palárikovo sa odstrelový poplatok zvyšuje o 10%.

 
 Paušálna ponuka
 

Srnec s hmotnosťou parožia do 300 g

 
(hmotnosť parožia  = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.)
3 dni pobytu v revíri (6 poľovníckych vychádzok)
 
 
 
Paušálna cena 350 €
 
+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
 
Súčasťou paušálnej ceny je:
 
-         odstrelový poplatok za 1 srnca s hmotnosťou parožia do 300 g,
-         organizačný poplatok,
-         ubytovanie počas 3 nocí,
-         vyvarenie a vybielenie trofeje,
-         doprava v revíri.
 
Nepoľujúca osoba                      18 € za 1 deň
Predåženie pobytu lovca              40 € za 1 deň
Stornopoplatok:                        135 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia srnca je 200 €


„Rodinná dovolenka“


Úlovok 1 srnca s hmotnosťou parožia do 300 g
(hmotnosť parožia  = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.)
6 dni pobytu v revíri pre 4 osoby (z toho maximálne 2 poľujúce osoby)
 
 
Paušálna cena 750 €
 
+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
 
Súčasťou paušálnej ceny je:
 
-         odstrelový poplatok za 1 srnca s hmotnosťou parožia do 300 g,
-         odstrelový poplatok za 1 srnca – ihličiaka, alebo 1 lanštiaka, príp.
          diviačaťa,
-         organizačný poplatok,
-         vyvarenie a vybielenie trofeje,
-         ubytovanie počas 6 nocí pre 4 osoby,
-         doprava v revíri.
 
Osoba navyše:                 18 € za 1 deň
Stornopoplatok              180 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia srnca s hmotnosťou parožia do 300 g je 200 € a 27 € v prípade neulovenia ihličiaka alebo lanštiaka, príp. diviačaťa.

V prípade, že na základe žiadosti poľovníckeho hosťa bude ulovená trofejová zver s parametrom trofeje prevyšujúcim limit uvedený v paušálnej cene, poľovnícky hosť doplatí rozdiel podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 281 návštevníkov a žiadni členovia on-line