Vyberte si z termínov spoločných poľovačiek
v závere poľovníckej sezóny
 
 
 


 
 
 
Spoločné poľovačky na vlka v kombinácii s lovom diviačej zveri
 
 
 
 
Paušálna cena vrátane ubytovania  a ďalších nákladov je  12 000 Sk
(6 000 Sk/deň)
Úlovok vlka a diviačej zveri bez obmedzenia počtu a trofejovej kvality, 2 poľovnícke dni,
 
Termíny: 

  9. a 10. december 2005 - Odštepný závod Sobrance
16. a 17. december 2005 - Odštepný závod Vranov
13 a 14. január 2006        - Odštepný závod Vranov
14. a 15. január 2006       - Odštepný závod Sobrance

   
 
 
 
 
 
Spoločné poľovačky na diviačiu zver

 
 
 
 

Denný (stanovištný) poplatok pre jedného poľovníka  je 3 000  Sk.

Súčasťou stanovištného poplatku je úlovok 1 diviačaťa, alebo 1 lanštiaka do 50 kg. V prípade, že poľovník neuloví 1 diviača, alebo 1 lanštiaka do 50 kg, stanovištný poplatok sa neznižuje. Doplatok za ostatnú zver ulovenú na spoločnej poľovačke je podľa platného cenníka Lesov SR.

Termíny:

  1. december 2005 - Odštepný závod Prešov
17. december 2005 - Odštepný závod Smolenice
30. december 2005 - Odštepný závod Šaštín

16. a 17. december 2005 - 2 dňová poľovačka diviak a bažant,
                                             Odštepný závod Sobrance


 
 
 
 
 
 
Spoločné poľovačky na bažantiu zver
 
 
 
 
Termíny:


14. a 28. január 2006 - Odštepný závod Palárikovo, bažantnica 
                                         Palárikovo
21 a 28. január 2006  - Odštepný závod Krupina, bažantnica Karikáš

  7. január 2006           - Odštepný závod Sobrance, bažantnica
                                         Pavlovce
 
 
 
Prihlásiť sa môžu jednotlivci a aj skupiny. Lesy SR si vyhradzujú právo doplnenia strelcov do skupiny.  V prípade skupiny 10 a viac poľovníkov je možné dohodnúť aj osobitný termín spoločnej poľovačky.
 
 
 
Cena poľovačky:

14. a 28. január 2006
- Odštepný závod Palárikovo, bažantnica
                                         Palárikovo

Stanovištný poplatok:      3200.- Sk/poľovník/deň
Odstrelový poplatok:          480.-/1 ulovený bažant
 
 
                                        

21 a 28. január 2006 - Odštepný závod Krupina, bažantnica Karikáš
7. január 2006            - Odštepný závod Sobrance, bažantnica Pavlovce
 
Stanovištný poplatok:      1000.- SK/poľovník/deň
Odstrelový poplatok:          490.- Sk/1 ulovený bažant
 
 

Prihlásiť sa môžete na kontakte: Tel.: 048/43 44 136, Fax: 048/43 44 191, E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na Poľovníckej informačnej databáze tel.: 0905 693443, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 
 

 
 
Poľovnícke tradície a zvyky sú súčasťou národnej slovenskej kultúry. Sú duševným vlastníctvom národa, ktorý už tisícročia obýva územie pod Tatrami. Na bohaté tradície poľovníctva na Slovensku, nadväzujú Lesy SR štátny podnik.

 
 
 


 
 
Poľovníctvo patrí  medzi hlavné činnosti Lesov SR, š.p., B. Bystrica. Profesionálne vykonávané poľovníctvo je dôležitou súčasťou prevádzkových aktivít podniku. Využíva chovateľsky usmerňované reprodukčné schopnosti kmeňových stavov zveri k získaniu maximálnej produkcie, najmä zveriny a kvalitných trofejí. Aktivity v poľovníctve vychádzajú zo záujmu udržiavania rovnováhy medzi rastlinnou a živočíšnou zložkou, čo priamo súvisí s obhospodarovaním lesa. Poľovníctvo je u Lesov SR samostatným výrobno-ekonomickým okruhom a vykonáva ho 26 odštepných závodov.
 
 
Prioritou poľovníctva Lesov SR je :
 
-         viesť v rovnováhe poľovnícke  obhospodarovaním zveri a prírodného prostredia
-         pracovať s geneticky najkvalitnejšími pôvodnými druhmi  zveri a vykonávať ich šírenie do   ostatných revírov Slovenska
-         poskytovať  konkurencieschopný poľovnícky turizmus vo svete
-         dosahovať rentabilitu činnosti poľovníctva

 
 
 
 
Poľovná plocha a revíry
 
 
 
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica spravujú 905 500 ha poľovných pozemkov, čo je 20 %  z výmery poľovnej plochy Slovenska. Právo poľovníctva Lesy SR v r. 2004 vykonávali v 138 režijných revíroch s celkovou výmerou 530 tis ha, čo predstavuje 7,7 % podiel z celkového počtu poľovných revírov a 12,0 % podiel z výmery poľovnej plochy v SR. V režijných poľovných revíroch je 387 tis. ha - 43% poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Priemerná výmera poľovného revíru je 3 840 ha. Pritom 3 revíry majú výmeru vyše 20 tis. ha, 5 revírov má výmeru 10 až 20 tis. ha a 21 revírov má výmeru 5 - 10 tis. ha. Režijné revíry Lesov SR predstavujú jadrá viacerých poľovných oblastí na Slovensku a pozitívne ovplyvňujú chov zveri v okolitých poľovných revíroch. Z celkového počtu 138 režijných revírov je 10 zverníc a 10 bažantníc.
Výkon práva poľovníctva je prenajatý iným subjektom a organizáciám na výmere 518 tis. ha  - 57 %  poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Poľovné pozemky v správe Lesov SR sú prenajaté v 850 poľovných revíroch, z čoho je 91 poľovných revírov s majoritou Lesov SR.
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 498 návštevníkov a žiadni členovia on-line