Lesy  Slovenskej  republiky, š.p. 
                   BANSKÁ   BYSTRICA
 
 
 
CENNÍK PRE LOV ZVERI V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE
2009/2010
VLK
 
Doba lovu:  1.11.-15.1.  
 
 
 

Odstrelový poplatok
1150
Postrieľanie
  230
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Spoločná poľovačka na vlka v kombinácii s lovom diviačej zveri
 

Úlovok vlka a diviačej zveri bez obmedzenia počtu a trofejovej kvality
2 poľovnícke dni

Paušálna cena pre jedného strelca
520.- €
+ 38,00 € poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch


Súčasťou paušálnej ceny je:

-    odstrelový poplatok za úlovok vlka a diviačej zveri bez obmedzenia
     počtu a trofejovej kvality,
-    organizačný poplatok,
-    ubytovanie počas 2 nocí,
-    stravovanie,
-    doprava v revíri.
 
 
Nepoľujúca osoba
          35,00 € za 1 deň
Stornopoplatok za jedného strelca
          85,00 €
 
•    Pre uplatnenie paušálnej ponuky na lov vlka a diviačej zveri je minimálny počet 15 strelcov, v prípade počtu menej ako 15 strelcov sa uplatnia ceny spoločnej poľovačky na diviačiu zver.
•    V prípade, že počas 2 dňovej spoločnej poľovačky bude úlovok spolu 0-4 kusy zveri (vlk alebo diviak), paušálny poplatok každého poľovníka sa zníži na 260,00 € - (za 1 deň 130,00 € ).
•    Prihlásiť sa môžu jednotlivci a aj skupiny. Lesy SR si vyhradzujú právo doplnenia strelcov do skupiny. Spoločná poľovačka na vlka a diviačiu zver podľa tejto ponuky sa môže uskutočniť len na OZ s trvalým výskytom vlka a so schváleným plánom lovu.

 

 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 629 návštevníkov a žiadni členovia on-line