V dňoch 3. a 4. júla 2009 sa uskutočnilo jubilejné 140. putovné zhromaždenie Krajinského lesníckeho spolku (Országos Erdészeti Egyesulet - OEE). Keďže sa zhromaždenie konalo pri príležitosti 200. výročia vzniku lesníckej akadémie, pripravili a realizovali organizátori toto jubilejné zhromaždenie práve v Banskej Štiavnici – v kolíske lesníckeho školstva.


Viac ako 700 členov OEE a pozvaných hostí z Maďarska a Slovenska sa dňa 3. júla najprv zúčastnili na stretnutí na Svätotrojičnom  námestí v Banskej Štiavnici.Tu bola okrem iného odhalená pamätná tabuľa na Žemberovskom dome – na priečelí budovy Akadémie. Na stretnutí bol prítomný i podpredseda Národnej rady SR  JUDr. Miroslav Číž a s príhovormi vystúpili primátor mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka a prodekan lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Doc. Ing. Viliam Pichler,CSc. Potom sa členovia spolku a hostia zúčastnili na 16 exkurziách - špeciálne vybraných trasách po pamiatkach a prírode banskoštiavnického regiónu.Účastníci si so záujmom prezreli vrch Sitno, lesovňu v Kysihýbli, historické budovy v Banskej Štiavnici, botanickú záhradu, Kalváriu, ...a iné zaujímavé miesta. V rámci trasy na Repište a do Sklených Teplíc bol slávnostne odhalený pamätník H. D. Wilckensa. Popoludní sa konalo slávnostné stretnutie členov spolku v areáli svätoantonského kaštieľa.Na zhromaždení sa zúčastnili i poslanci NR SR  Tibor Lebocký a Ladislav Miklóš, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR p. Ján Slabý a generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ing. Martin Moravčík, Csc. Na slávnostnej schôdzi vystúpil s hlavným prejavom Dr.Pethõ József - predseda spolku. Poďakoval zástupcom mesta  Banská Štiavnica i Múzea vo Sv. Antone za príležitosť uskutočniť zhromaždenie v banskoštiavnickom regióne. Ako povedal, ostatné zhromaždenie sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo  v roku 1900, no „duch Štiavnice“ ostáva v každom lesníkovi navždy. Za slovenských lesníkov vystúpili s prejavmi generálny riaditeľ NLC Ing. Martin Moravčík,Csc, Ing.Ján Malko - predseda Slovenskej lesníckej komory a Ing.Milan Golis - predseda Rady združení vlastníkov neštátnych lesov SR, ktorí postupne predstavili situáciu v našom lesníctve. Všetci rečníci sa zhodli na tom, že i v dnešných časoch môžeme čerpať z histórie a v mnohom sa môžeme inšpirovať odkazom takých odborníkov v lesníctve, akými boli Jozef Dekrét Matejovie, alebo Karol Wágner.Taktiež hovorili o dôležitosti spolupráce medzi maďarskými a slovenskými lesníkmi. Súčasťou programu boli ocenenia zaslúžilých členov i symbolická rozlúčka s tými členmi spolku, ktorí zomreli v uplynulom roku. Účastníci zhromaždenia si so záujmom prehliadli i expozície Múzea vo Sv. Antone. V rámci kultúrneho  programu vystúpil folklorny súbor Szõttes a taktiež banícky spevokol z Banskej Štiavnice. Program sretnutia pokračoval 4. júla exkurziami v maďarskom pohorí Börzsöny.Nás teší, že putovné  zhromaždenie Krajinského lesníckeho spolku v Banskej Štiavnici a vo Sv. Antone prispelo k rozvoju priateľstva medzi maďarskými a slovenskými lesníkmi.
 
                                                                                                                                 
Text - Marian Číž

Foto - Frodrich TakácsPartneri

Kto je online?

Práve tu je 212 návštevníkov a žiadni členovia on-line