V dňoch 8.-10. júna t.r. sa uskutoční pozoruhodná výstava poľovných trofejí Poľovného združenia KRIVÁŇ z podtatranskej obce Važec v  DOME KULTÚRY RUŽINOV v Bratislave. Výstava bude odzrkadlením dlhoročnej činnosti važeckých poľovníkov, ktorí obhospodárujú nádherný revír z časti Vysokých a z časti Nízkych Tatier. Sústredí okolo 60 medailových jeleních trofejí, desiatky srnčích a diviačích trofejí, ako aj vzácne trofeje šeliem a dravcov žijúce v tomto malebnom, no i divokom horskom a skalnatom prostredí. Mimoriadne unikátne bude i takmer neskutočné množstvo jeleních zhodov, zozbierané členom PZ, ambicióznym poľovným hospodárom Milanom Bartkom.
    PZ Kriváň z Važca hospodári na ploche 6371 ha a má 50 členov. Činnosť združenia je veľmi bohatá. Dôkazom toho sú, mimo samotnej a úspešnej poľovníckej, ochrannej a propagačnej činnosti i mnohé kultúrno-spoločenské podujatia, pripravené pre mnohé poľovnícke akcie. Je to hlavne zásluhou významnej osobnosti v slovenskom kultúrnom dianí a dlhoročným funkcionárom poľovníctva MUDr Michalom Kapasným. V poslednom období to boli napr. STRETNUTIA poľovných združení Horného Liptova z Važca, Štrby a Východnej. Hodnotný, celodenný program v rámci Dňa Sv.Huberta v skanzene v Pribiline, ako i výstava vo  Sv. Antole. Všetky podujatia su organizované za samozrejmej ochoty a spolupráce s výborom PZ a mnohými členmi združenia.
Novým predsedom PZ je iniciatívny poľovník Daniel Šeďo ml., u ktorého je predpoklad, že PZ Kriváň bude i naďalej  šíriť poľovníctvu dobré meno.
Zahájenie výstavy sa uskutoční dňa 08.06.2007 vo vestibule Domu Kultúry v Ružinove o 15.00 h s hodnotným kultúrno-umeleckým programom. Celé podujatie organizuje CULTUS RUŽINOV,a.s. pod záštitou starostu MČ Bratislava-Ružinov.
Pozývame preto poľovníkov, milovníkov prírody a obdivovateľov zaujímavostí,
aby svojou účasťou prejavili náklonnosť k takýmto  hodnotám a  povzbudili tatrancov - važeckých poľovníkov v ďaľšom  zveľaďovaní revíru a ich činnosti v prospech celého poľovníctva.

Veríme, že návštevníci výstavy si odnesú veľa pekných dojmov.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 362 návštevníkov a žiadni členovia on-line