V dňoch 10. 6. a 11. 6. 2006 na základe poverenia ústredia SPZ Bratislava usporiadala OkO SPZ Košice - okolie Oblastné majstrovstvá SPZ v streľbe na batérii, oblúkovom strelišti a v malokalibrovkovom trojboji pre Košický a Prešovský kraj. 
 
Víťazi v streľbe na batérii 
V sobotu 10. 6. 2006 sa súťažilo v streľbe na batérii a na oblúkovom strelišti. I keď počasie pretekárom celkom neprialo, pretože fúkal silný vietor, dosiahli sa veľmi dobré výsledky. Na oblúkovom strelišti súťažilo 10 pretekárov. Na prvom mieste sa umiestnil Ing. Ján Popier z OkO SPZ Košice - okolie s nástrelom 71/80. Na druhom mieste sa umiestnil Ján Vysočanský st. z OkO SPZ Humenného  s nástrelom 68/80  a na treťom mieste skončil Lukáš Fedor taktiež z OkO SPZ Košice - okolie s nástrelom 64/80.  V streľbe na batérii súťažilo 22 pretekárov. Na prvom mieste  s nástrelom 84/100 sa umiestnil Ing. Ivan Kováč z OkO SPZ Košice - okolie. Na druhom mieste  s nástrelom 83/100 sa  umiestnil  Marián Engler z OkO SPZ Trebišov a na treťom mieste s nástrelom 82/100 sa umiestnil Július Vass st. z OkO SPZ Trebišov.  V streľbe na batérii sa zúčastnil mimo súťaž aj mladý nádejný  strelec Július Vass ml., ktorý vo svojich ešte len šestnástich rokoch je už reprezentantom Slovenskej republiky v streľbe na batérii. Na súťaži dosiahol najlepší výsledok s nástrelom 89/100, avšak vzhľadom k tomu, že ešte nie je členom SPZ bol hodnotený mimo poradia. V nedeľu 11. 6. 2006 sa v súťaži pokračovalo v malokalibrovkovom trojboji M 600. Súťažilo celkom 23 pretekárov. Počasie pretekárom prialo a dúfali sme, že padne  magická 600-vka, nestalo sa. Na prvom mieste sa umiestnil Ing. Ján Šima zo Šarišskej Rgo  SPZ s nástrelom 596/600. Na druhom mieste sa umiestnil Milan Kurnát z Popradskej Rgo SPZ s nástrelom 592/600 a na treťom  mieste sa umiestnil Ing. Ondrej Dvouletý z Mestskej organizácie SPZ Košice s nástrelom 584/600. Na oblastných majstrovstvách pretekári dosiahli  v streľbe na OS dve III. a dve II. výkonnostné triedy. Na batérii šesť III. a štyri II. výkonnostné triedy a v malokalibrovkovom trojboji celkom tri III., tri II., šesť I. výkonnostných tried a traja pretekári získali MS.

                                                                                       
 
Text a foto - Ing. Ľudovít LIPPAI, predseda SK - regionálny spravodaj PID
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 704 návštevníkov a žiadni členovia on-line