Medzinárodý filmový festival
s tématikou poľovníctva a prírody
„Hubertlov - Levice 2007“
o Putovný pohár HubertlovuUž po XII. rok sa neoddeliteľnou súčasťou Levických poľovníckych dní stala aj prehliadka filmov s tématikou poľovníctva a prírody.
Od roku 2004 je generálnym sponzorom tohto festivalu vydavateľstvo poľovníckej literatúry Hubertlov, ktoré venovalo do súťaže hodnotné ceny. Festival je už tretí rok medzinárodný a v tomto roku naň bolo prihlásených doteraz najvyšší počet filmov – až 29 od autorov zo Slovenska, z Českej republiky z Maďarska a tento rok po prvý krát aj zo Srbska. Technika pokročila aj v tomto smere dopredu, pretože všetky prihlásené filmy boli na  DVD nosičoch. Tradične  boli súťažné filmy rozdelené do 3 kategórií:
 
- kategória dokumentárnych filmov                
- kategória náučno – metodických filmov      
- kategória príroda a zver    

12 filmov
  7 filmov
10 filmov
                            

Filmy, prihlásené do súťaže posudzovala 9- členná porota v zložení:

Zo spodu: Ing. Miloš Bukoven - člen Osvetovej komisie OkO SPZ Levice, Eliška Kanásová - Mestské kultúrne stredisko Levice,  Peter Lihocký - šéfredaktor vydavateľstva Hubertlov,  Ing. Leopold Dugovič  - riaditeľ odboru št. správy poľovníctva a les. hospodárstva, Dr. Imrich Šuba  - výkonný riaditeľ kancelárie SPZ a zároveň predseda poroty,
Zhora: Dr.
Jozef Hlásnik - predseda OkO SPZ Levice, Ing.  Miroslav  Vermeš - kameraman TV Markíza, Félix Banič - kmeraman TV Halali,  Ľubo Klúčik - dramaturg TV relácie Halali a Fridrich Takács - Poľovnícka informačná databáza, www.polovnictvo.com - redaktor


 
Porota hodnotila všetky prihlásené súťažné filmy dňa 17. marca 2007 v prekrásnom lesnom prostredí horárne na Žuhračke. Slávnostné vyhlásenie výsledkov XII. ročníka Medzinárodného filmového festivalu s tématikou poľovníctva a prírody „Hubertlov – Levice 2007“ o Putovný pohár Hubertlovu sa konalo dňa 22. 3. 2007 o 16:00 hod v kinosále KD Družba v Leviciach.
Premietanie všetkých súťažných filmov pre verejnosť prebiehalo v kinosále DK Družba dňa 23. 3. 2007 od 9:00 hod.


Víťazné filmy kategórie dokumentárnych filmov:

Umie-
stne-
nie
Autor Názov filmu
Čas 
Štát
Hodno-
ten
i
 
Poz-
námka
1,  Dr. Jiří Olejník

Ohrozené druhy-hľadanie krajiny

26  SK  72   
2,  Miroslav Sýkora  
 
V objatí živej prírody
 
15  SK  65 
Cena
  TV    Halali 

 
3,
 
Dr. Ignácz Magdolna
 
Gimszarvasok Hazájában
 
20
 
HU
 
54

 
 4,
 
Poľ. organizácia
Srbska
 
Irruption of the Gypsy Moth
 
25 

 
SR 
 
52 

Cena 
TV
Markíza 
Víťazné filmy kategórie príroda a zver:

Umie-
stne-
nie

 
Autor Názov filmu
čas
Štát
Hodno-
tenie
 
Poz-
námka
1,
Ing. Ján Poláček
Medvede na Poľane
15
SK
83
Absolútny
víťaz
2,
Rastislav a Roman
Dobrovodskí

Karpatské
prebúdzania
13
SK
75

 
3,
 
Zdeněk KOUŘIL

 
Šelmy
 
20
 
CZ
 
65

 
 
Víťazné filmy kategórie náučno - metodických filmov:

Umie-
stne-
nie
 
 
Autor Názov filmu
Čas
Štát Hodno-
tenie
Poznámka
1,
Doc. RNDr. Šubová Dana, CSc.
Prežije kamzík ?
30
SK
77
Cena SPZ
2,
 
Ing. Róbert Trnka
Ing. Tibor Pšenák  
Za hlasom lesných kúr
20
SK
75

 
3,
 
Ing. Marian Číž
Peter Ivaška
 
Domček pod jazvečou skalou
 
12
 
SK
 
74

 
 
 4.
 
 
Leoš Prešinský
 
 
Orlia škola
 
 
28
 
 
SK
 
 
66
Cena MsKS Levice,
Cena OkO SPZ
Levice
 
  

Absolútnym víťazom XII. ročníka festivalu sa stal a Putovný pohár Hubertlovu získal film Medvede na Poľane, od autora Ing. Jána Poláčka zo SR. Film zachytáva napínavú atmosféru zo života našej najväčšej šelmy vo voľnej prírode v okolí Poľany.


Okrem troch najlepších filmov v každej kategórii, sa porota rozhodla udeliť ešte niektoré zvláštne ceny:

Cenu MsKS Levice za umelecké spracovanie získal film Orlia škola od autora Leoša Prešinského zo SR, ktorý nám priblíži život nášho najväčšieho dravca – orla kráľovského.

Cenu TV magazínu Halali získal film V objatí živej prírody od autora Miroslava Sýkoru zo SR, ktorý nám priblížil čaro prírodných krás v oblasti Strážovských vrchov.

Cenu TV Markíza získal film Irruption of the Gypsy Moth, ktorý do súťaže zaslal Poľovnícky zväz  Srbska. Film dokumentuje činnosť srbských poľovníkov v boji proti škodcovi Mníške veľkohlavej.

Cenu SPZ za prínos pre vzdelávanie získal film Prežije kamzík?, od autorky Doc. RNDr. Dany Šubovej, CSc. zo SR.  Film nám zaujímavou a pútavou formou hry približuje spôsob života Kamzíka vrchovského tatranského.


Vyhodnotenie festivalu:

Ing. Marian Číž 
prezident festivalu
Dr. Jozef Hlásnik
predseda OkO SPZ
okresu LeviceDr. Imrich Šuba 
predseda poroty
Ing. Miroslav  Vermeš 
kameraman TV Markíza
 


 
Ceny Pamätné listy

Odovzdávanie pamätných listov a cien:

Filmári v katagórii
Dokumentárnych filmov
 Ing. Ján Poláček - absolútny víťaz filmového festivalu
 
 Víťazka kat. náučno
metodických filmov
 Roman Dobrovodský  získal 2. miesto v kat. Príroda a zver
 

 
Paľko Hanuska narrátor naučno metodického filmu - Domček pod jazvečou skalou.
V pozadí Ing. Marian Číž autor filmu.
  Sýkora Miroslav získal 2. miesto v kat.
Dokumentárnych filmov.
Vpravo - 
Ľubo Klúčik
dramaturg
  TV Halali
 

 
 Kouřil Zdeněk
 filmár z Českej republiky
  Dr. Ignácz Magdolna získala 3. miesto v kat. Dokumentárnych filmov
 Ing. Jozef Horváth podpredseda SPZ odovzdáva ocenenie.
 

 
 Dr. Ignácz Magdolna a Durkó Zsolt,
filmári z Maďarska
 Jozef Chavko reprezentoval mimovládnych ochranárov prírody.
V kategórii Dokumentárnych
filmov získali 1. cenu
 

 
 Jozef Chovko za film Orlia škola preberá z rúk Dr. Jozefa Hlásnika
 
cenu OkO SPZ Levice
Jozef Chavko - ďakuje SPZ za dobrú organizáciu  XII. Ročníka Medzinárodného filmového festivalu
s tématikou poľovníctva a prírody  Hubertlov - Levice 2007

 
 
 
 
Text - Ing. Miloš Bukoven
          
člen osvetovej komisie OkO SPZ v Leviciach

Foto - Fridrich TAKÁCS
           Poľovnícka informačná databáza
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 226 návštevníkov a žiadni členovia on-line