Filmový festival Poľovníctvo a príroda Hubertlov – Levice 2011

V rámci l6. ročníka Levických poľovníckych dní, v peknom prostredí bažantnice Lesov SR , „Hrable“ pri Želiezovciach sa stretla dňa 1. 4. 2011, na neverejnom hodnotení porota filmového festivalu „Hubertlov – Levice 2011“ v zložení: predseda poroty RSDr. Jozef Hlásnik - pracovník Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, členovia poroty: Ing. Jozef Dóczy, riaditeľ odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , JUDr. Pavol Ňuňuk, riaditeľ odboru legislatívy MP a RV SR, Dr. Peter Lihocký, šéfredaktor a majiteľ časopisu Hubertlov, František Zlehovec, predseda Obvodnej poľovníckej komory v Leviciach, Berta Jasečková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Leviciach, Mária Búriová pracovníčka Mestského kultúrneho strediska v Leviciach, Ing. Alojz Kaššák, redaktor TV relácie Halali, Ing. Martin Kirner, televízny kameraman a Fridrich Takács, majiteľ Poľovníckej informačnej databázy „www.poľovníctvo.com.“ aby ohodnotila filmy, ktoré do tejto súťaže prihlásilo v tomto roku 11 autorov.


Posledný marcový deň, Ing. Dušan Krajniak predseda organizačného výboru LPD slávnostne otvoril 16. Levické poľovnícke dni. Medzi pozvanými ako prvého privítal vzácneho hosťa podujatia Simona Zsolta ministra Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ostatných hostí ako aj usporiadateľské organizácie LPD.

LPD  2011
Podrobný program LPD 2011 vrátane odborného semináru nájdete v prílohách.
Záujem o účasť na odbornom seminári  s medzinárodnou časťou na tému "Škody spôsobené zverou a na zveri a možnosti  ich obmedzenia"  možno nahlásiť ešte do 28.3.2011 aj telefonicky na č. 036 6 312 259.
Bližšie informácie aj na č.0905 159 365 alebo 0905 767 350, alebo 0910 70 70 80.


Tešíme sa stretnutie s Vami !                        Organizačný výbor LPD 2011

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Ústav malých hospodárskych zvierat
usporiada pri príležitosti
25. výročia založenia
poľovníckeho pracoviska v Nitre
konferenciu s medzinárodnou účasťou

Zajac poľný pred štvrťstoročím a dnes

            ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2011
          o 9.00 hod. v kongresovej sále CVŽV Nitra

 
 
 
Slovenský poľovnícky zväz 
Okresná organizácia v Leviciach


Oznamujeme všetkým záujemcom o poľovníctvo, že v januári 2009 sa začína prípravné školenie uchádzačov o prvý poľovný lístok. Prihlásiť sa môžu na sekretariáte OkO SPZ v Leviciach, Dopravná č. 14, 934 01 Levice,  telefonicky na č. t. 036/6312259, alebo na mail - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde poskytneme podrobné informácie.  Na kurz a skúšky sa môžu prihlásiť i záujemcovia z iných okresov.


- prihlášku je možné stiahnuť TU

Štefan Kopřiva
, predseda osvetovej komisie

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Levice v spolupráci  s Poľovníckym združením Biely Kameň Domadice a Lesy SR š.p. Lesný závod Levice zorganizovali dňa 1. a 2.decembra. 2007 skúšky duričov.

Slovenský poľovnícky zväz
 Okresná organizácia v Leviciach v spolupráci
s Lesmi SR,š.p. OZ Levice a  PZ SPZ Biely Kameň Domadic
    u s p o r i a d a

          v dňoch 1. a 2. decembra 2007

           S K Ú Š K Y   D U R I Č O V
 

PZ Topolina Šurianky-Hruboňovo 15. júla 2007 usporiadalo na vlastnej strelnici v obci Hruboňovo v tomto roku už druhý verejný strelecký pretek (VSP).
Za nádherného, až tropického počasia, sa pretek tešil hojnej účasti ako strelcov tak aj divákov. O občerstvenie účastníkov bolo postarané v bufete, pre prázdne žalúdky a chuťové bunky bol pripravený poľovnícky guláš.

 
 
  Slovenský poľovnícky zväz  
Okresná organizácia v Leviciach 
 
Vás srdečne pozýva 
 
na verejný strelecký pretek v malokalibrovkovom trojboji jednotlivcov a družstiev M 600 zaradenom do streleckej  ligy. Cena Ipľa - XI. ročník a Memoriál Pavla Annusa VI. ročník,  sa uskutoční dňa 22.7.2006 na strelnici v Želiezovciach

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 311 návštevníkov a žiadni členovia on-line