Vychádzal 1. číslo X. ročníka časopisu
 
 
 
Z jeho obsahu vyberáme:
 


Vážení priatelia poľovníctva! Opäť je tu Mesiac poľovníctva a ochrany prírody a do rúk sa Vám opäť dostáva Spravodaj našej okresnej poľovníckej organizácie. Nedávno uskutočnené plánované zasadanie Rady okresnej organizácie si so spokojnosťou vypočulo správu o poľovnom hospodárení našich združení v uplynulom roku, na základe ktorej možno konštatovať, že predchádzajúci rok bol i v tejto oblasti uspokojivý. Naše poľovnícke združenia splnili svoje plány poľovného hospodárenia a ako bolo konštatované členmi rady, napriek tuhej zime, ktorá si vyžadovala neustále prikrmovanie a ktorá bola mimoriadne dlhá, jarné stavy zveri boli veľmi dobré. Je to výsledok práce našich členov, dôslednosti a odbornosti poľovníckych hospodárov a konkrétna ochranárska práca našej poľovníckej organizácie. V uplynulom roku sa opäť ulovilo viac kusov .........
 
 
 

 
 
Je mesiacom, kedy majú poľovníci najviac možností, priestoru a času na svoju prezentáciu. Prečo práve jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody? Preto, lebo je to mesiac, kedy sa rodí nový život u väčšiny druhov zveri.
Je to mesiac, keď sú mláďatá zveri najzraniteľnejšie, keď potrebujú najväčšiu ochranu a starostlivosť nie len svojich rodičov zo zvieracej ríše, ale aj nás poľovníkov. Tak preto prezentujme v tomto mesiaci najmä obrovský prínos našej ochranársko - chovateľskej činnosti pred nepoľovníckou verejnosťou. Práce, ktorá nie je vôbec bytostne spojená iba s týmto mesiacom, ale naopak - s celým rokom a každým rokom, každého z nás a našej poľovníckej činnosti. Prezentujme sa tak, .....

Štefan Hrnčár
predseda Osvetovej komisie


 
 

Dňa 26. júna pred rokom si dali zraz poľovníci okresu Šaľa v areáli športovej strelnice Hubert v Trnovci nad Váhom na III. ŠALIANSKOM OKRESNOM POĽOVNÍCKOM DNI. Je potešiteľné, že sa ho zúčastnili a aktívne prispeli do jeho bohatého, zaujímavého programu zástupcovia temer všetkých poľovníckych združení okresu. Dvojročná tradícia organizovania poľovnícko spoločenského stretnutia v rámci Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody spojená s rôznymi sprievodnými akciami podujatia, prilákala veľa účastníkov nie len z radov poľovníkov, ale aj z radov nepoľovníckej verejnosti. Organizátorov to potešilo hlavne preto, že opäť sa mohli poľovníci pozitívne prezentovať zaujímavou formou aktivity v očiach nepoľovníkov. Na jednej strane to potešilo .....


Štefan Hrnčár


-    Deti súťažili
-    Celoslovenské kolo KMP - 32. Ročník - Teplý vrch
-    DrieňokTentokrát nám nevyšla streľba-    Strelecké majstrovstvá
     OkO SPZ Šaľa
-    Vyhodnotenie poľovníckej sezóny 2005
-    Kurz kandidátov poľovníctva
-    Predstavujeme - JUDr. Silvester Ižman
-    Predstavujú sa vám poľovnícke združenia našej okresnej
     organizácie -    PZ DRUŽBA ŠAĽA
-    PZ DRUŽBA ŠAĽA
-    Ročný plán akcií Okresnej organizácie:


- Regionálny  poľovnícky časopis  POĽOVNÍK v elektronickej podobe Adobe Acrobat (.pdf) 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 337 návštevníkov a žiadni členovia on-line