Poľovnícka spoločnosť
Diana
a Walten, a.s. Báč

Vás pozívajú na

    ŽITNOOSTROVSKÉ  POĽOVNÍCKE
SLÁVNOSTI

30. 04.  -  02. 05. 2009
Kaštiel BÁČ
Program

30.04.2009:


    * (10.00) : slávnostné otvorenie ŽPS: prezident SPZ- za účasti
       lesničiarov (I. nádvorie)
      (Ing. Lebocký, prezident SPZ)

    * (11.00) : slávnostné otvorenie expozície: Biotopy Žitného ostrova
       (objekt B)
      (Ing. Binder)

    * (11.00) : slávnostné otvorenie expozície: Exotické trofeje (objekt A)
      (p. Beblavý)

    * (11.00 - 18.00): prehliadka poľovníckych trofejí z okresu
       Dunajská Streda za rok 2008 a prehliadka najsilnejších trofejí
       z okresov DS, KN, SC (objekt A)
      (Ing. Kopfmahler, Ing. Bielik)

    * (11.00 - 18.00): prehliadka rybárskych trofejí z okresu Dunajská
       Streda (objekt A)  (zástupca SRZ DS)

    * (13.00 – 18.00): VI. Žitnoostrovský odborný seminár s medzinárodnou
       účasťou (objekt B)
      (Dr. Rajský)

    * (15.00 – 17.00): prednáška o golfe spojená s ukážkou (Golfová
       akadémia)
      (p. Balna)

    * (15.00) – stavanie „mája“ za sprievodu ľudového súboru Csallo
      (p. Dohňanský, p. Keresztes, p. Bielik)


01.05.2009:

    * (10.00): slávnostné otvorenie II. dňa ŽPS
      (p. Beblavý, Ing. Bielik)

    * (11.00): poľovnícka omša (nádvorie areálu): pódium, výzdoba,
       ozvučenie
      (Ing. Lukáč, Mgr. Kostolný, Ing. Bielik)

    * (11.30): Pasovanie poľovníka za lovca srnčej zveri (nádvorie areálu)
      (zástupca CIC, p. Szinger)

    * (09.00 – 12.00): súťaž vo varení poľovníckeho gulášu (II. nádvorie)
       ukážka  vo varení halászlé (II. nádvorie) degustácia žitnoostrovských
       vín (II. nádvorie)
    * (13.00) Vyhodnotenie súťaže vo varení poľovníckeho gulášu
      (komisia: Ing. Bielik, Ing. Kocsis, šéfkuchár 1 a 2)

    * (14.00) Prezentácia plemien poľovníckych psov spojená
       s ukážkou práce (park č. 4)
      (Bc. Janeková)

    * (10.00 – 16.00): ukážky sokoliarov - spol. Astur Červený Kameň
       (park č. 3)
      (p. Dohňanský)

    * (10.00 – 18.00): prehliadky trofejí a expozícií (objekt A,B)
      (p. Meixner a zástupcovia PS Šamorín – 8 osôb)

    * (13.00 – 15.00): historický šerm (park č. 3)
      (p. Dohňanský)

    * (10.00 – 14.00): lukostreľba (park č. 4)
      (p. Dohňanský)

    * (09.00 – 16.00): program pre deti – jazda na koni (park č. 1,2)
      (p. Dohňanský)

    * (10.00 – 16.00): rybolov s možnosťou odkúpenia ulovených
       pstruhov a kaprov (rybník č. 3)
      (p. Horváth)

    * (16.00 – 17.00): prednáška o golfe spojená s ukážkou
       (Golfová akadémia)
      (p. Balna)

    * (od 15.00): cigánska muzika GIPSY VIRTUOSO


02.05.2009


    * (10.00 – 16.00): ukážky sokoliarov - spoločnosť Astur
       Červený Kameň (park č. 3)
      (p. Dohňanský)

    * (10.00 – 18.00): prehliadka poľovníckych trofejí a expozícií
       (objekt A,B)  (zástupcovia PS Šamorín)
    * (09.00 – 16.00): program pre deti – jazda na koni (park č. 1,2)
      (p. Dohňanský)

    * (10.00 – 16.00): rybolov s možnosťou odkúpenia ulovených
       pstruhov a kaprov
      (p. Horváth)

    * (16.00 – 17.00): prednáška o golfe spojená s ukážkou
       (Golfová akadémia)

    * (13.00 – 17.00): vyhliadkové lety vrtuľníkom nad Vodným
       dielom Gabčíkovo a lužnými lesmi ramennej sústavy Dunaja
      (Ing. Figura)

    * (17.00): Dychovka – LUŽANKA

    * (20.00): Vyhodnotenie tomboly (zabezpečenie cien)
      (p. Szinger)

    * (18.00 – 24.00): Žitnoostrovský poľovnícky majáles (tombola)
      (RUDOLF „ČEKU“ ČERŇANSKÝ)

SPRIEVODNÝ PROGRAM


VI. ŽITNOOSTROVSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR

    * Obnovenie tradície predošlých piatich ročníkov (1996-2000)
    * Termín: 30.04.2009
    * Časový program: 13.00 – 16.00
    * Téma: Aktuálne problémy chovu poľovnej zveri Žitného ostrova
       a širšej

Podunajskej oblasti


    * Jednotlivé vyžiadané prednášky:
          o poľovnícka legislatíva – aktuálna informácia
          o malá zver (SR)
          o malá zver (Rakúsko)
          o srnčia zver (SR)
          o jelenia zver (MR)
          o jelenia zver (SR)
          o (chránené a vzácne druhy fauny Podunajska)


    * Účastnícky poplatok (vrátane zborníka referátov): 10.-  euro


Počas konania Žitnoostrovských poľovníckych slávnosti bude
zabezpečené:


    * Prehliadka a predaj poľovníckej konfekcie a potrieb
    * Výstava najlepších nožiarov Slovenska
    * Predaj medoviny a výrobkov z medu a včelích produktov
    * Ochutnávka a predaj žitnoostrovských vín
    * Predaj suvenírov, poľovníckej literatúry
    * Predaj žitnoostrovských špecialít (zabíjačkové špeciality,
      cigánska pečienka, halászlé, jedlá z rýb, poľovnícke špeciality)
    * Predaj ovčieho syra, pareníc, oštiepkov
    * Ukážky košikárov s predajom
    * Jazda na koňoch pre deti
    * Priebeh ŽPS bude moderovať známy slovenský herec
       – poľovník a milovník prírody Ivo Tuli Vojtek


- Plagát podujatia môžete TU stiahnuť


Ďalšie informácie na linke www.diana-walten.sk

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 309 návštevníkov a žiadni členovia on-line