Vyšlo júnové  číslo  magazínuAKTUÁLNE
Stručne zo Slovenska            6

Výstava
Nože Knives Bratislava       
Opäť s medzinárodnou účasťou    8

ZBRANEBrowning Maxus
Do každého terénu            10
   
NÁZOR PRÁVNIKA

Novela zákona o z braniach a strelive
Aké povinnosti z nej vyplývajú pre poľovníkov? (1. časť)        15

SVET ZVIERAT

FotoúlovokSmiešne dámy            20
Na neznámej pôdeGaleje pre jazveca...            26

PLAGÁT

Srnec podľa Gastona Phébusa 38

VO VAŠOM REVÍRE

Na líštičku po prechode na letný čas
Iný rozmer postriežky        34


NA NÁVŠTEVE
Osveta správnym smerom
V prospech poľovníctva            42

    
  
KYNOLÓGIAZoznámte sa
Americký vodný španiel            46
Najkrajší bol Icy Breeze
Klubová výstava stavačov v Radošovciach    50

CESTOVANIE

Cesta za Blanford urialom
Pakistanské dobrodružstvo pokračuje 


          54
Africký sen
Nezabudnuteľné safari            60

NAPÍSALI STE
Záletník
Srnec spod Hradného vrchu    64

Zaujímavosť
Trubači
Spája ich láska k hudbe        66

NA VÁŠ STÔL
Pečené holubacie prsia
S datľami, rebarborou a bielym sépiovým mäsom    72
Krížovka                            73