Vyšiel májové číslo odborného časopisu

AKTUÁLNE
Stručne zo Slovenska  6

ZBRANE
Bergara
Novinky tejto sezóny   8

NÁBOJE
Weatherby
Veľká rodina  12

BALISTIKA
Optimalizovať streľbu
Ako sa dostať k cieľu  14

Z REGIÓNOV
Okresy bilancovali
Chovateľské prehliadky  16

SVET ZVIERAT
Etológia
Srnec  22
Abnormity
Kývajúce sa pučnice a dvojité parožie  24

SYMBIÓZA
Lov aj expedícia
Keď je poľovník zoológom  28

HISTÓRIA

Jaskynné maľby
Symbolické poľovnícke výjavy 36

STAROSTLIVOSŤ O ZVER


Oplotené chovy
Zver na farmách a vo zverniciach 42

KYNOLÓGIA
Zoznámte sa
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 46
Pozor pri importe
Problémy s dovezenými psami 50

CESTOVANIE
Burkina Faso
Štyri byvoly alebo nič! 52
Ja bonga!
Lov v Južnej Afrike 58

ZAUJÍMAVOSŤ

České Diany
Nežná propagácia poľovníctva 66

RELAX
Voňavá krása
Kde je tradíciou zrub 70

Krížovka74