Februárové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo vychádza 1. februára 2006


Z jeho bohatého obsahu vyberáme:  
 
OBSAH: 
  
POĽOVNÍCTVO

Zakážeme lov vlkov
v národných parkoch?    6
Jelenia ruja trochu inak    12
Zajac poľný z ekonomického
pohľadu    14
Fotografia mesiaca    15
Z lesov, polí a lúk    16
Učitelia poľovníctva    18
Život v revíroch    20
Kynológia    22
Stopami zveri    23
Strelectvo    24
 
RYBÁRSTVO

(Pod)vodné tajomstvá    34
Nahodený a rozpustený    36
Človek a ekosystémy    40
Mokré príbehy    42
Ichtyofauna VN Nová Bystrica    44
Úlovky do súťaže    48
Váh č. 10    54
Rybárska žatva pod Trenčínom    55
Najsilnejší bojovníci na svete    58
 
 
 
Vyžrebovali sme víťazov predplatiteľskej súťaže
Na koho sa usmialo šťastie?


V deviatom minuloročnom čísle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo sme vyhlásili predplatiteľskú súťaž o 25 cien v celkovej hodnote viac ako 100 tisíc korún. Do súťaže sme zaradili všetkých, ktorí si náš časopis na rok 2006 predplatili do 15. decembra minulého roku na adrese redakcie. Za účasti notárky JUDr. Jany Horňákovej a pracovníkov Vydavateľstva PaRPRESS, s. r. o., sa v stredu 11. januára 2006 v priestoroch redakcie uskutočnilo žrebovanie predplatiteľskej súťaže. Dnes prinášame zoznam jej výhercov.


Zakážeme lov vlkov v našich národných parkoch?

Ministerstvo životného prostredia SR spracovalo návrh na zmenu a doplnenie vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z návrhu vyplýva celoročný zákaz lovu vlka dravého v Národných parkoch TANAP, PIENAP, Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Muránska planina, Slovenský raj, Poloniny, Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme v okresoch Rožňava a Košice - okolie v 8 k. ú., v CHKO Kysuce - časť Javorníky a v okrese Čadca, a celoročný zákaz lovu krkavca čierneho.
Na názory a stanoviská k tomuto opatreniu sme sa spýtali kompetentných.


 
 
 
 


DÔLEŽITÁ JE SPOLUPRÁCA
Prof. Doc. Ing. JURAJ CIBEREJ, Csc.

Dom techniky ZSVTS Košice, s. r. o. v dňoch 10. až 12. novembra 2005 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Slovenským poľovníckym zväzom, Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Mestskými lesmi Košice, s. r. o., usporiadali 2. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy Poľovníctvo - Lesníctvo spojenej s I. Košickou výstavou nožov a chladných zbraní. Počas výstavy sa uskutočnil odborný seminár zameraný na poľovníctvo vo vzťahu k lesnému hospodárstvu, na ktorom sa zúčastnili aj delegácie MP SR na čele s Ing. Valérom Cmoríkom, povereným generálnym riaditeľom Lesníckej sekcie MP, zástupcov Štátnej správy poľovníctva, Lesov SR, š. p., Mestských lesov Košice a Slovenského poľovníckeho zväzu. V nasledujúcich riadkoch vás oboznamujeme s časťou problematiky, o ktorej sa na seminári hovorilo.
 
 

Pred Levickými poľovníckymi dňami

V dňoch 23. marca - 1. apríla 2006 sa uskutoční už 11. ročník Levických poľovníckych dní, ktorých organizátormi sú Slovenský poľovnícky zväz, Lesy SR, Národné lesnícke centrum, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, štátna ochrana prírody a štátna veterinárna správa. O podrobnejšiu informáciu týkajúcu sa ich priebehu sme požiadali predsedu organizačného výboru LPD
Ing. Dušana Krajniaka (na snímke).


 
 
 
 
 

Prikrmovanie a škody spôsobované zverou
P. HELL, M. VODŇANSKÝ, J. SLAMEČKA
 

 
 
Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, Wien - Brno - Nitra
- Chceli by sme však tiež zdôrazniť, že prikrmovaním nemožno  znížiť škody na lesných porastoch, pretože zver nie je existenčne  závislá na predkladanom krmive a v čase núdze využíva najmä  prirodzené potravné zdroje.
Touto vetou zakončili autori Finďo, Bučko a Kaštier svoj  zaujímavý článok o telemetrickom výskume jelenej zveri na Poľane,  ktorý bol uverejnený v piatom minuloročnom čísle Poľovníctva a  rybárstva.Jelenia ruja trochu inak
MIRO ZUMRÍK
 
 

Už niekoľko rokov pravidelne sledujem, ktoré miesto na svete fotografi prírody najviac preferujú a zistil som, že na najvyšších stupienkoch rebríčka obľúbenosti a atraktívnosti sa pravidelne objavuje národný park Yellowstone v USA. Vycestovať na opačnú stranu sveta si však okrem snívania vyžaduje (a to predovšetkým) aj našetriť dajakú tú korunu a dobre plánovať. Môj plán bol jasný a jednoduchý - byť tam v období jelenej ruje a, samozrejme, keď sa príroda začne vyfarbovať do najkrajšieho šatu.


Zajac poľný z ekonomického pohľadu
 
 
 

Začnem hneď v úvode cenou zajaca poľného živého z odchytu, ktorá sa v tejto sezóne pohybovala od 2 300 Sk do 2 500 Sk za jedinca. Je to málo alebo veľa? Na túto otázku možno pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Za našu organizáciu Zverex môžem konštatovať, že je to primeraná trhová cena, ktorá kopíruje trhový vzťah medzi dopytom a ponukou. A to je v tomto prípade z ekonomického pohľadu určujúce. V porovnaní s inými druhmi poľovnej zveri je to cena vysoko prevyšujúca priemer ceny jedného kilogramu živej hmotnosti jelenej zveri, danielej zveri, muflónej, diviačej, ale aj bažantej a všetkých ostatných druhov našej poľovnej zveri. Či je to dobré, správne či spravodlivé, to neovplyvnia naši poľovníci ani obchodníci či podnikatelia v tejto oblasti.Zo znaleckého denníka
Zadymené halali

Pri jednej slávnostnej poľovníckej príležitosti som na nádvorí svätoantonského múzea náhodou stretol dávneho dobrého poľovníckeho priateľa. Slovo dalo slovo, začali sme spomínať, až sme skončili pod veľkým slnečníkom v prírodnej reštaurácii. Na rad prišli spomienky na dobrých priateľov, aj na tých, čo už nie sú medzi nami, ale aj zaujímavé, smutné i veselé poľovnícke zážitky. Spomenuli sme si aj na naše stretnutie na poľovníckych skúškach na severnom Slovensku.Duriči o Pohár Gustáva Kořínka
 
 
 

V dňoch 10. a 11. decembra minulého roku sa za účasti psov z Českej republiky, Poľska a Slovenska uskutočnila súťaž o Pohár Gustáva Kořínka, ktorú organizoval Klub chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča pri SPZ v spolupráci so Združením vlastníkov poľovných pozemkov obcí Neporadza, Trenčianske Mitice a Peťovka a Poľovníckym združením vlastníkov poľovných pozemkov Opatová - Trubárka.Naša cesta a skúsenosti
 
 

Keď sa naša škola v roku 2005 prihlásila do medzinárodného projektu Comenius, vedeli sme, že v oblasti ochrany prírody musíme vyvíjať viac úsilia, aby sme iniciatívnejšie viedli žiakov k ochrane prírody. Hoci sme od roku 2002 držiteľmi certifikátu Škola podporujúca zdravie, v oblasti ekológie a ochrany prírody sme si stanovili nové úlohy a predsavzatia.
Poľovnícka pozorovacia a strelecká optika
TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

 
 
 
Dnes sa už nenájde poľovník, ktorý by nevedel oceniť, čo pre praktický lov znamená pozorovacia a strelecká (poľovnícka) optika. Používa sa pri všetkých druhoch poľovačiek. Niet rozdielu, či ide o poľovačku cez deň na zver srstnatú ale i pernatú, alebo o poľovačku v noci za svitu mesiaca (spln) na diviačiu zver.Na pomoc milovníkom prírody

V našom vydavateľstve vyšlo v roku 2000 už 3. doplnené a upravené vydanie publikácie s názvom Slovenské poľovnícke názvoslovie, na ktorej autori Jozef Herz, Juraj Ciberej a kolektív pracovali takmer dva roky. Jej cieľom bolo zvýšiť úroveň slovenského poľovníctva. V poslednom čase sa opäť v článkoch aj v inzerátoch veľmi často vyskytujú nesprávne a neodborné termíny. Nielen odborníci, ale aj mnohí milovníci prírody prichádzajú do styku s odbornými názvami (napr. popis zveri, zbraní a podobne) a pomenovaním cicavcov, ktoré sa častejšie uvádzajú v poľovníckej a lesníckej literatúre, no možno sa s nimi stretnúť aj pri návšteve zoologických záhrad, výstav a expozícií. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v každom čísle nášho časopisu postupne publikovať abecedný zoznam (A - Ž) odborných termínov a pojmov s ich významom spolu s postupným prehľadom skupín cicavcov. Dúfame, že tento náš prínos ku skvalitneniu odbornej komunikácie uvítajú nielen poľovníci, ale aj všetci milovníci prírody.(Pod)vodné tajomstvá
ROMAN ZUPKO

Keby som sa mohol čo i len na chvíľu pozrieť pod vodu, potom by som tým rybám veru ukázal!.. Pri takýchto myšlienkach som sa prichytil už mnohokrát. Väčšina tajomstiev mokrého sveta však zostáva pre nás suchozemcov skrytá. Najjednoduchšie by bolo byť súčasne rybárom aj potápačom. Mnohí rybári však už teraz majú kvôli množstvu potrebného rybárskeho náradia (nie veľmi lacného) doma peklo, a ak by sa k tomu pridal ešte potápačský výstroj, to si už radšej ani nechcem predstaviť.
Preto tí, ktorí sa rozhodnú skúmať život pod vodou, musia siahnuť po iných prostriedkoch. Jednou z možností je vyjsť si teraz, uprostred zimy k vode. Ak sa dá, môžeme si so sebou vziať milovanú udičku a skúsiť šťastie. Možno sa nám zadarí a prekvapí nás pekný úlovok.


Využitie rozpustných materiálov pri love kaprov
Nahodený a rozpustený
 
 

Ako umiestniť nástrahu s háčikom čo najbližšie k návnade? Odpoveď na túto otázku zaujíma nielen športových rybárov, ktorí sa usilujú „uloviť“ čo najviac bodov, ale aj nás, rekreačných kaprárov, ktorí hľadáme čo najúčinnejšie spôsoby prekabátenia veľmi ostražitej ryby. Čoraz rozšírenejšou pomôckou sú pri tom rozpustné materiály PVA, umožňujúce veľmi presné a nenápadné vnadenie i prikrmovanie.Postodiplostomóza
RNDr. Jozef Májsky
 
 

Mnohé ochorenia rýb sa navonok prejavujú takými príznakmi, že so správnou determináciou patogénneho organizmu sa neraz potrápi aj skúsený špecialista. Nájdu sa však medzi nimi aj také, ktoré ľahko rozpozná i neškolené oko rybára. Medzi takéto ochorenia rýb patrí napríklad postodiplostomóza.
 
 


Nad lovom prevládne ochrana
RNDr. JOZEF MÁJSKY
 
 

Po roztopení pevninského ľadovca a po oteplení na začiatku holocénu (8 tisíc rokov pred n. l.) došlo aj v stredoeurópskom priestore k rýchlemu nárastu populácií človeka. Dovtedy človek - lovec výrazne ovplyvňoval stavy veľkých druhov zveri len intenzívnym lovom, pričom prispel aj k vyhubeniu niektorých z nich. Postupne, tak ako si osvojil pastierstvo a poľnohospodárstvo, začal meniť krajinu. Odlesnením (klčovanie, vypaľovanie - žiarenie) veľkých plôch pôvodných lesných ekosystémov, ktoré nahradili pasienky, lúky a orná pôda, začal človek vytvárať kultúrnu poľnohospodársku krajinu. Tieto zmeny už v období pred naším letopočtom začali ovplyvňovať hustotu populácií lovnej zveri, hoci jej druhové zloženie sa prakticky nezmenilo.Ichtyofauna VN Nová Bystrica (1)
Ing. PETER BELEŠ, Ing. TIBOR KRAJČ, Mgr. BORIS CHLÁDECKÝ, Rada SRZ Žilina
 
 
 

Od sprevádzkovania vodárenskej nádrže (VN) Nová Bystrica sa okrem kvality vody pravidelne sleduje aj vývoj účelovej rybej obsádky. Ichtyologický prieskum VN Nová Bystrica si pre prevádzkové účely objednal správca nádrže, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany. Ichtyologický prieskum bol rozdelený na dve etapy. Prvá etapa sa uskutočnila 26. až 28. mája 2004, druhá etapa 19. až 21. októbra 2004.
  


Bodka za kauzou?
Kapry sú v poriadku
 

Koncom uplynulého roka namerala ochranárska organizácia Greenpeace v telách kaprov, ktoré sa dostali na predvianočný trh nebezpečnú hladinu ftalátov. Ftaláty sú chemické látky, ktoré sa často objavujú v rozličných výrobkoch - od detských hračiek až po podlahové krytiny. Niektorí odborníci sa zhodli v tom, že ryby, ktoré Greenpeace skúmala, mohli byť kontaminované napríklad prostredníctvom plastových obalov, v ktorých sa prepravovali, pretože ftaláty sa do plastov pridávajú na ich zmäkčovanie a navyše sú rozpustné vo vode.


Úspechy závisia od voľby a trpezlivosti

S koncom letných prázdnin sa pre mňa začína horúčkovitá príprava na nadchádzajúcu kaprovú sezónu, keďže počas jari a leta som pre pracovné zaneprázdnenie musel ryby ignorovať. V nadchádzajúcich pravidelných výpravách sa teraz budem usilovať zúžitkovať všetko to, čo som si v uplynulých mesiacoch naštudoval alebo s čím novým som sa zoznámil.Váh č. 10
Ing. PETER BELEŠ
 
 

Medzi mimoriadne vyhľadávané rybárske lokality sa zaraďuje aj ďalší vážsky rybársky revír, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie na strednom Považí. Hovoríme o starom koryte Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso vodnej nádrže Nosice.
Keď cigareta udeľuje amnestiu

Bystriny malých potokov a riek nahrádzajú veľké, hlboké nádrže. Z brehov zmizol pokoj a s ním takmer odišli aj časy, v ktorých bol rybársky šport najlepším receptom na relaxáciu. Nezabudnuteľné ranné túry s udicou okolo potokov v tieni jelší s množstvom pstruhov sa zmenili na menej náročné, pohodlné a nebojím sa povedať i málo športové vysedávanie nad prútmi na brehoch údolných nádrží. Je zaujímavé pozorovať aktívnu, ale osobitne pasívnu činnosť pri vode. Ako si niektorí zaháňajú často dlhé hodiny čakania na záber?Ako vynálezca Drachkovitchovho systému lovil mamutie mreny na mušky
Najsilnejší bojovníci na svete
 
 

Lov indických mrien - mahasírov - na mušky veľké ako termity, to je podľa Alberta Drachkovitcha, vynálezcu svetoznámeho systému uchytenia nástrahových rybiek, jedným z najvzrušujúcejších zážitkov, s akými sa môže rybár stretnúť v sladkých vodách.Spojili svoje sily

Pohronské organizácie SRZ na strednom toku Hrona, ktoré obhospodarujú revír Hron č. 4 od Čaradického potoka, Hron č. 5, Hron č. 6, Hron č. 7, Hron č. 8 po cestný most v Banskej Bystrici časť Radvaň a Rychňavské jazerá v Banskej Štiavnici uzavreli zmluvu podľa § 11 odst. 13 stanov SRZ. Zmluva zabezpečuje ochranu a lov rýb na rybárskych revíroch.
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 209 návštevníkov a žiadni členovia on-line