Februárové číslo odborného časopisu
 
 
vychádza  31. januára 2007
 
Šťastie prišlo v piatok * Začíname bilancovať * Prípravy na vrcholné rokovanie v plnom tempe * Čas hodnotenia * Opatrenia proti KMO  pokračujú * Lotyšsko - záverečná návšteva * Z lesov, polí a lúk * Svetové poľovníctvo v Leviciach! * Zhodnotenie  streleckej činnosti za rok 2006 * Podnecujú záujem detí o prírodu *  Svätohubertovská legenda * Kliny na oblohe * Poľovnícke pomníky Nemí svedkovia histórie ......
S prezidentom SPZ Ing. Mariánom Lipkom  nielen o našom mieste pod slnkom (2.)
Spája nás  aj naša  odlišnosť
 
 
 

Vyžrebovali sme výhercov predplatiteľskej súťaže
Šťastie prišlo v piatok
 
 
V deviatom minuloročnom čísle časopisu Poľovníctvo a rybárstvo sme vyhlásili predplatiteľskú súťaž o vecné ceny v hodnote 250 tisíc korún.
Do súťaže sme zaradili všetkých, ktorí si náš časopis na rok 2007 predplatili priamo v redakcii do 31. decembra 2006. Za účasti notárky
JUDr. Jany Horňákovej a pracovníkov vydavateľstva PaRPRESS, s. r. o., sme v piatok 12. januára 2007 v priestoroch redakcie uskutočnili žrebovanie predplatiteľskej súťaže. Prinášame zoznam výhercov.
 
 
 

Začíname  bilancovať

Ukončili sme náš poľovnícky rok a tým vlastne ukončíme v našich základných organizáciách a poľovníckych združeniach päťročné funkčné obdobie. Začína sa obdobie výročných členských schôdzí a bilancovania našej práce. Čas plynie rýchlo ako voda v potoku a viacerým z nás okrem vrások a šedín pribudli i nové skúsenosti a myslím, že viacerým aj hrejivé pocity z dobre vykonanej práce.
Ing. JOZEF HORVÁTH, viceprezident SPZ


 
 
 
 
Prípravy na vrcholné rokovanie v plnom tempe

Rada SPZ na svojom zasadnutí dňa 28. 10. 2006 v Žiline rozhodla o zvolaní IX. snemu SPZ, ktorý sa uskutoční dňa 27. 10. 2007 v Nitre.
Po otvorení, voľbe pracovného predsedníctva, schválení programu, rokovacieho a volebného poriadku a voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie budú nasledovať správa o činnosti SPZ od VIII. snemu, správa dozornej rady, návrh na zmenu stanov, program činnosti SPZ v súčasných podmienkach, schválenie zmeny stanov, správa mandátovej komisie, voľba orgánov SPZ, správa volebnej komisie o výsledku volieb, predloženie návrhu návrhovej komisie na uznesenie a záverečné slovo.
 
Ústredie SPZ
 
 
 

Čas hodnotenia
Všetci veľmi dobre vieme, že tento rok u poľovníckej verejnosti možno nazvať rokom hodnotenia volebného obdobia. Funkcionári organizačných jednotiek SPZ budú skladať účty a voliči na všetkých úrovniach im vystavia známku za doteraz vykonanú prácu vo forme preukázania dôvery na ďalšie volebné obdobie.
Bc. PETER PALKO,  predseda DR OkO SPZ Košice-okolie

 
 
 
 
Opatrenia proti KMO  pokračujú

doc. MVDr. DUŠAN RAJSKÝ, PhD., RVPS Dunajská Streda,  MVDr. MILOŠ JURÁŠ,  MVDr. DALIBOR POLÁK, ŠVPS SR Bratislava,  doc. Ing. PAVEL HELL, CSc., hosť. prof., SIEZ Nitra,  prof. Ing. PETER GARAJ, CSc., LF TU Zvolen
 
 
 

Článok „Kam sa podeli diviaky?“ v januárovom čísle PaR naznačil niektoré odpovede na príčinu poklesu ich stavov na Slovensku a autori zároveň vyzvali poľovnícku obec, aby zodpovednejšie pristupovala k lovu diviačej zveri, lebo je nedostatok diviačat a vo zvýšenej miere sa lovia lanštiaky a dospelá zver. Tým sa ďalej prehlbuje už narušená veková štruktúra jej populácie a lokálne sa siaha dokonca na kmeňové stavy. Z pohľadu nepriaznivej zimy 2005/2006 možno čiastočne úbytok diviačej zveri (diviačat) pripísať aj týmto príčinám. Lenže v uplynulej sezóne bolo diviakov menej aj v revíroch s tradične vysokými stavmi (a výradmi), kde spomenuté klimatické vplyvy nemohli byť určujúce.
 
 
 


Lotyšsko - záverečná návšteva
Ing. DUŠAN KRAJNIAK
 

 
Lietadlá pristávajúce vo štvrtok 28. septembra 2006 na letisku v Rige, privážali účastníkov projektu „Zvyšovanie povedomia o sieti NATURA 2000“ na posledný, piaty workshop. Nasledujúci deň ráno odvážal autobus týchto účastníkov do ornitologickej stanice na brehu jazera Enqure. Jazero je zároveň územím NATURA 2000.
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlesov, polí a lúk,    Miláčik,     Zmarené hod,     Naposledy spolu

 
 
 
 

Levické poľovnícke dni 2007 budú 22.-31. marca
Svetové poľovníctvo v Leviciach!

Vo štvrtok 22. marca sa v Dome kultúry Družba v Leviciach už po 12. raz otvoria dvere Levických poľovníckych dní. Toto podujatie sa za roky svojej existencie stalo významným medzinárodným stretnutím milovníkov prírody všetkých generácií, poľovníkov a poľovníckych odborníkov strednej Európy. Podujatie je doplnené bohatým sprievodným programom, ktorého nosnou časťou je výstava „Príroda okolo nás“, odborný seminár s aktuálnou témou „Svetové poľovníctvo a poľovnícky turizmus“ a 12. ročník Medzinárodného festivalu filmov s tematikou poľovníctvo a príroda Hubertlov - Levice 2007.
 
 
 

Zhodnotenie  streleckej činnosti  za rok 2006
Ing. ŠTEFAN ENGEL,  JÁN PIVKO
 
 

Strelecká činnosť sa aj v uplynulom roku riadila úlohami vyplývajúcimi z prijatých uznesení streleckej komisie SPZ a časovým, obsahovým a rozpočtovým programom na strelecké akcie, schváleným Prezídiom SPZ. V roku 2006 zasadala strelecká komisia SPZ dvakrát a pripravila podmienky na realizáciu a zabezpečenie plnenia jednotlivých úloh. Z hlásení a požiadaviek OkO-RgO SPZ bol vypracovaný kalendár streleckých podujatí, ktorý obsahuje údaje o konaní okresných a oblastných majstrovstiev SPZ a majstrovstiev SPZ. Termíny verejných streleckých podujatí boli konzultované s príslušnými prevádzkovateľmi strelníc, aby nedochádzalo k zdvojeniu pretekov v jednom termíne.
+ tabuľka Výsledky streleckých majstrovstiev v roku 2006
 
 
 


Stopami zveri
Lišiaci z Obeckova
Podnecujú záujem detí o prírodu
 
 
 
 
 
Prvotné ošetrenie psa pri poranení
DUŠAN SLIVKA
 
 

Počas výcviku a pohybu v revíri, ale aj neskôr pri dohľadávaní postrelenej zveri môže váš pes utrpieť poranenie. Príčiny a rozsah poranení môžu byť rôzne - malé, ktoré si spôsobí pes sám, keď sa v pracovnom zápale prediera húštinou sledujúc stopu poranenej zveri (takéto poranenia by mal dokázať ošetriť každý psovod), ale môžu byť aj vážne, spôsobené poranenou poľovnou zverou, prípadne sa na ich vzniku môže podpísať aj ľudský faktor. Podľa charakteru delíme rany na povrchové a hlboké, na vonkajšie a vnútorné.
 
 
 
 

 
 

O pohár  Ing. Gustáva Kořínka
 
 

Pokladal som za česť prijať pozvanie a zúčastniť sa ako rozhodca na II. ročníku súťaže o pohár Ing. Gustáva Kořínka, pána, ktorý sa najväčšou mierou pričinil o chov, rozšírenie a skvalitnenie plemena alpských jazvečíkovitých duričov (AJD).
JÁN PILÁT st.
 
 
 


Svätohubertovská  legenda
JÁN TRUNGEL
 

Isto nie je náhodou, že práve v jesennom období - 3. novembra - slávime deň nášho patróna svätého Huberta. Priblížme si tento deň a zalistujme v histórii, ktorá nám svätohubertovskú legendu oživí.

 
 
 
Kliny na oblohe
JOZEF FERENEC
 

 
Hus divá (Anser anser) je veľmi plachý vodný sťahovavý vták, ktorý výborne lieta. Je najväčšou zo všetkých husí, ktoré každoročne na jeseň prilietajú zo severu do strednej Európy. Najviac obľubuje tàstím a krovinami obrastené bariny, ktoré sa striedajú s rozsiahlymi vodnými plochami. Jej najpočetnejšie hniezdiská, na ktoré sa vracia začiatkom jari, sú v severnej Európe a strednej Ázii.
 
 
 

Poľovnícke pomníky
Nemí svedkovia histórie
 

Lov je starý ako ľudstvo samo. Jeho vývoj spolu s nevšednými a zaujímavými poľovníckymi udalosťami na našom území dokumentujú mnohé diela vytvorené v dávnej i menej dávnej minulosti. Sú to umelecké výtvory (sochy, obrazy, reliéfy vytesané v skale alebo v stenách historických budov), ale aj rôzne kríže, božie muky, kaplnky, pamätníky, ako aj dobové obrázky v zasklených skrinkách na stromoch v lese či na krížnych cestách, pripomínajúce nejakú udalosť, prípadne povesť či legendu súvisiacu s poľovníctvom. Často ide o zastrelenie poľovníka alebo lesníka pytliakmi, nešťastnú príhodu pri poľovačke, dielo pripomínajúce vý¬znamnú poľovnícku osobnosť, možno usmrtenie poľovníka zverou a pod.

 
 
 


RYBÁRSTVO


Zázračné  zmesi
Roman Zupko
 
 

V jeden pekný augustový deň som od kamaráta dostal pozvanie na ryby. Keďže plánoval navštíviť revír, ktorý som dovtedy nepoznal, neváhal som ani chvíľu. Ako zvyčajne som išiel na istotu a zvolil som si feeder, ktorý ma doteraz nikdy nesklamal.

 
 
 

Ani v zime sa nemusíme uspokojiť  s konvenčnými nástrahami
Zo života  hmyzu
 
 

Počas zimy sa pri love na plávanú vôbec nemusíme obmedziť na kostné či hnojové červy kúpené v predajni s rybárskymi potrebami. Treba sa len vybrať k vode s dobre otvorenými očami, prípadne aj s lupou. Pod kameňmi, v koreňoch a kôre stromov nájdeme pri troche pozornosti široký výber nástrah, po ktorých ryby vďačne chňapnú.
 
 


Prečo niekedy zlyhávajú  samozasekávacie systémy?
Zastaviť  stáť!
 

 
Moderný lov kaprov jednoznačne preferuje systémy s pevnou montážou záťaže. A sú na to dostatočne presvedčivé dôvody. Kapor, ktorý nasaje takto servírovanú nástrahu a chce s ňou odplávať, má totiž v okamihu veľký problém - v dôsledku odporu záťaže, pevne „sediacej“ na dne, mu háčik automaticky uviazne v papuli. Vždy? Bohužiaľ, nie…
Pripravil ROMAN ZÁHORSKÝ

 
 
 
MOKRÉ PRÍBEHY
Keď sa šťastie unaví…
Pamätná fotografia
Štyrikrát šťuka

 
 


 
 
 
 
 
VN Dobrá Niva
Ponúka pokoj a vzrušujúcu rybačku
Ing. PETER BELEŠ
 

 
Ďalší atraktívny rybársky revír nachádzajúci sa na rieke Kysuca, je úsek rieky od ústia riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka, ktorý predstavuje kaprovú vodu. Predmetný úsek je evidovaný ako rybársky revír č. 3-1850-1-1 Kysuca č. 3 a obhospodaruje ho Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci. Správcom vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Závod stredného Váhu I. Púchov.
 
 
 

Je zarybňovanie tečúcich vôd nevyhnutnosťou?
Od devastácie  k ochrane
Ing. MIROSLAV ZONTÁG
 
 

Zarybňovanie tečúcich vôd je v súčasnosti hlavným nástrojom zachovania populácií rôznych druhov rýb na úrovni, ktorá nebude znamenať ich postupné vymiznutie z voľnej prírody. L. Skácel v roku 1976 konštatoval, že hlavátka u nás nevymizla nielen vďaka ochranárskym opatreniam, ale najmä v dôsledku chovateľských výsledkov.

Tipy a triky
 
„Zviditeľnenie“  plaváka
Aj teleskopy  starnú…
Pre milovníkov poriadku
Poznačte si  dátum kúpy
Svetielkujúci  „policajt“
 
 

Dubravius a slovenské rybnikárstvo
 
 

Rok 2007 je pre moderné európske rybnikárstvo, v ktorom popredné miesto zaujímajú aj slovenskí rybnikári, jubilejný. Práve pred 460 rokmi vyšlo z tlačiarne vo Vratislavi po latinsky písané dielo De piscinis (O rybníkoch). Išlo vtedy o skutočne významný spis, ktorý mal ďalekosiahly národohospodársky dosah a po vydaní ho stovky európskych rybnikárov pokladali za základnú príručku na zdokonaľovanie starých a najmä na vý¬stavbu nových rybníkov.
Doc. Dr. ANTONÍN BURGET

 
 
 
 
 
 
 
 

Šírenie inváznych druhov rýb ako biznis
 
 
 

Keďže už roky viazne vytvorenie, resp. aktualizácia, no najmä uzákonenie zoznamu inváznych druhov živočíchov, vrátane rýb, táto situácia umožňuje, aby naďalej dochádzalo k rozširovaniu nepôvodných druhov na ďalšie a ďalšie lokality. Paragraf 7, ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny uvádza, že „Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu“, no vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu č. 24/2003 (aj jej novela - vyhláška č. 492/2006) zoznam inváznych druhov živočíchov neuvádza…
RNDr. JOZEF MÁJSKY


Ryba  do nepohody
 
 
 
Minuloročný december, ako napokon aj tohtoročný január, zďaleka nebol zimným mesiacom, na aký sme bývali zvyknutí. Veď na kapry sa chodilo na celom Slovensku až do Silvestra, a to ani nehovorím o dravcoch… V minulosti, keď neraz už v novembri mrzlo, len tak prašťalo, patril koniec roka spravidla iba skutočne vytrvalým, odolným rybárom, a spomedzi rýb predovšetkým - mieňovi.
ROMAN ZÁHORSKÝ

 
 

MIMORIADNA  PRÍLOHA

Ďalší pokus o likvidáciu SRZ zvnútra nevyšiel
O čo im ide?
Generálna prokuratúra 9. januára 2006 reagovala na podnet zástupcov MsO SRZ Sereď.
IX. snem Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len SRZ) dôrazne pripomenul nevyhnutnosť udržať jednotu celoslovenskej rybárskej organizácie. V hlavnom referáte sa nie náhodou uvádzalo, že existujú jednotlivci a skupiny, ktoré z úzko individualistických záujmov a pre vlastný prospech sústavne túto jednotu SRZ ohrozujú. Nejde im o čestný demokratický súboj názorov na prirodzených platformách, ale útočia zo zálohy, bez upozornenia a zákerne. Ich jediným cieľom je zmocniť sa pod rozličnými zámienkami nášho spoločného vlastníctva - prírodného bohatstva našich tečúcich i stojatých vôd a hospodáriť na nich podľa vlastnej ľubovôle.
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 407 návštevníkov a žiadni členovia on-line