Novembrové číslo odborného časopisu
 
 
výjde 15. októbra 2007
 
OBSAH: 
Poľovník v novembri * Ručadlo a reč jeleňa * Kráľovský dravec * Jazyková paveda v poľovníctve * Zrod života * Tramperom do prírody * Slnečný Memoriál Kolomana Slimáka * Najväčší nočný vták * Rybár v novembri * Na hlavátky pod Starhrad * Bobor obor * Nelegálne rybníky * Za rybami dvoch oceánov * Robinson na Káracsonyke *

 
6   Poľovník v novembri
Zverou mesiaca je muflón lesný. Dozviete sa, akú zver lovíme v novembri. Do pozornosti dávame aj aktuálne opatrenia veterinárnej správy a  výnimky v love diviačej zveri. Upozorňujeme na dátumy kynologických a poľovníckych podujatí.
 
 
10 Keď jelene začnú chradnúť
 

 
Prióny sú pôvodcovia bakteriálnych infekcii, prionóz, ktoré sa vyskytujú u zvierat aj u človeka. 13 Ručadlo a reč jeleňa
Počas ruje je napodobňovanie hlasu jeleňa neodmysliteľnou súčasťou poľovačky. Prinášame vám prehľad a charakteristiku jednotlivých druhov a typov ručadiel, ich kvalitu a funkčnosť pri vábení.
 
 
15 Sám stavač v poli
 

Memoriál Jozefa Kadleca je najstarším slovenským memoriálom pre stavače o titul Všestranný víťaz SR. 
 


18 Kráľovský dravec
Sokol od počiatku sprevádzal lovcov zveri a pomáhal pri love viacerým významným osobnostiam v histórii ľudstva. Mnohí z panovníkov a vládcov sa venovali sokoliarstvu a zanechali po sebe množstvo poznatkov o love „pod sokolom“.21 Jazyková paveda v poľovníctve.
Zaužívané a výstižné pomenovania jednotlivých druhov zveri sa menia. Často sa zmena starého dobrého názvu stretáva s negatívnymi reakciami okolia. Sú tieto, niekedy nelogické  zmeny naozaj potrebné? Upriamili jazykovedci v tomto prípade svoju pozornosť správnym smerom?
 
 
24. Zbrane praotcov
 
 

Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovníckom zväze dbá o to, aby tradície nezapadli prachom.
 


30 Zrod života
Jednou z hlavných úloh každého živého tvora je zachovanie rodu. Všetko smeruje k jedinému. Výber vhodného partnera, prípadne niekoľkých, úspešné párenie a starostlivosť o potomka. Pravidelný kolobeh života vo voľnej prírode.

34 S Tramperom do prírody
Testovali sme pre vás automobil ako stvorený na poľovačku a rybačku. S testovaním vozidiel, ktoré vďaka svojím parametrom a jazdným vlastnostiam poslúžia poľovníkom aj rybárom, budeme pokračovať.

38 Slnečný Memoriál Kolomana Slimáka
September bol bohatý na poľovnícke kynologické podujatia. Zúčastnili sme sa na medzinárodnom Memoriáli Kolomana Slimáka, nestora slovenskej kynológie, aby sme vám priblížili prácu poľovne upotrebiteľných stavačov pod vedením našich, ale aj zahraničných poľovníkov, kynológov.

42 Najväčší nočný vták
Výr skalný je nehlučný a silný nočný dravec. V Európe bol takmer vyhubený, dnes sú však jeho stavy dostatočné aj vďaka ochrane tohto majestátneho dravca a rovnako aj preto, že sa vďaka svojej agresivite dokáže ochrániť pred potenciálnymi nepriateľmi.

50 Rybár v novembri
Chladnejšie novembrové dni sú obdobím neresenia pstruha potočného. Začíname s lovom kráľovnej našich vôd, hlavátky. Naďalej sa lovia dravce, ale aj iné druhy rýb, ako kapry, mreny, jalce... Pokračujú výlovy rybníkov a chovných nádrží. Dozviete sa aktuality rybárskeho zväzu, aká je prognóza lovu, a ktoré ryby sú chránené v tomto mesiaci.
 
 
52 Živé divé „veci“ Patrika Švajdu
 
 

Ako ho nepoznáme... Nielen moderátor, ale aj vášnivý rybár a poľovník.
 

58 Hrúz nie je len nástraha
Malá rybka, ale veľký pomocník pre začínajúcich rybárov pri získavaní rybárskych zručností. Zároveň najlepšia nástrahová rybka pre niektoré druhy dravcov. A do tretice vynikajúca pečená pochúťka pre rybárskach gurmánov.

60 Na hlavátky pod Starhrad
Charakteristika revíru na rieke Váh v pohorí Malej Fatry prináša informácie o vode a jej malebnom okolí.  Dozviete sa, aké ryby sa v tomto lipňovom revíri nachádzajú a tiež o príjemnom využití voľného času v tejto oblasti. Prinášame informáciu o skutočnom zarybnení revíru a o počte úlovkov za minulý rok.
 
 
64 Kráľovná čistých vôd
 
 

Hlavátka podunajská je jednou z našich najkrajších rýb a vysnívanou trofejou takmer každého rybára.


69 Bobor obor
Veľký, žiaľ už uhynutý bobor, plaviaci sa dolu dunajským ramenom prekvapil nášho spolupracovníka vo chvíľkach oddychu. Proporcie tohto „drevorubača“ sa vymykajú bežným bobrím rozmerom. Po zložitom vytiahnutí na breh sa snáď dostane tento mimoriadny exemplár do niektorého z múzeí, aby sme mali možnosť vidieť, čo všetko dokáže príroda.
 
 
73. Kompas
 
 

Trh s rybárskym náčiním ponúka širokú paletu výrobkov. Na orientáciu v sortimente vám ponúkame spotrebiteľský kompas.


76 Nelegálne rybníky
Ako je to s jazierkami, rybníkmi a inými vodnými plochami na súkromných pozemkoch? Je možné vyhlásiť vodnú plochu na vlastnom pozemku za súkromný rybársky revír? Na tieto a ďaľšie otázky týkajúce sa rybnikárčenia vám radi odpovedáme.

80 Za rybami dvoch oceánov
Kostarika je nádherná krajina, plná prírodných krás a skvostov fauny i flóry. Rybárčili sme v Atlantickom i Tichom oceáne, kde je voda v blízkosti skalísk a ostrovov veľmi bohatá.

84 Nasadená podustva zmizla
Prieskum revíru na rieke Hornád, kde bola vysadená nad rámec zarybňovacej povinnosti podustva severná ukázal, že táto ryba sa v uvedenej lokalite nevyskytuje. Voda je bohatá najmä na pstruhy a lipne a je otázne, či je zarybňovanie podustvou v tejto lokalite vhodné a účinné.

86 Robinson na Káracsonyke
Spomienky na kapitálne úlovky, sumce obrovských rozmerov, v južnej časti Slovenska na riekach Latorica a Bodrog. Bývalí rybári, dnes už pamätníci, sa v spomienkach vracajú k svojim životným úlovkom a opisujú spôsoby, akými sa im týchto obrov podarilo zdolať, aj napriek tomu, že boli ukrátení o dnešnú modernú techniku.


 
 
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 422 návštevníkov a žiadni členovia on-line