S príchodom prvých chladných nocí sa od polovice septembra začína jesenný ťah orlov krikľavých. Pridávajú sa tak k druhom, ktoré ako prvé opúšťajú naše územie a vydávajú sa na tisíce kilometrov dlhú púť na zimoviská v južnej Afrike. Satelitnou telemetriou bolo zistené, že orol krikľavý dokáže počas jarnej a jesennej migrácie preletieť až 20 000 km. Spoločne so sokolom kobcovitým tak prekonávajú spomedzi našich druhov dravcov počas ťahu najväčšiu vzdialenosť. „Ochrane a výskumu orla krikľavého sa na Slovensku venujeme už viac ako 20 rokov. Našou prvoradou snahou je zabezpečenie kľudu počas obdobia rozmnožovania prostredníctvom usmernenia hospodárskej činnosti na hniezdnych lokalitách orlov a udržanie vhodných potravných biotopov, ktorými sú pre tento druh lúky, pasienky, polia a podmáčané plochy v kopcovitej krajine“ hovorí Ing. Boris Maderič, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. „Venujeme sa však i výskumu migrácie. Už viac ako 10 rokov označujeme orly krikľavé na Slovensku farebnými odčítateľnými krúžkami, ktoré nám umožnia i na väčšiu vzdialenosť identifikovať konkrétneho jedinca“ dodáva.
Aj tento rok si viac ako  60 mláďat ponesie na svojej ceste farebné odčítateľné krúžky, ktoré umožnia presnejšie poznať migračné trasy a odpočinkové miesta. Pre ochranu sťahovavých druhov vtákov sú tieto poznatky veľmi cenné. Sťahovavé druhy sú počas migrácie vystavené mnohým hrozbám, od nepriaznivých poveternostných podmienok až po nelegálne usmrcovanie. K ich ochrane  sa Slovensko zaviazalo v roku 1994 podpísaním  medzinárodného „Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov“.
Monitoring a ochrana orla krikľavého sú  na Slovensku realizované v rámci projektu podporeného prostredníctvom Nadácie Ekopolis z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu i Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako aj Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Ing. Borisa Maderiča na t.č. 0904260301, resp. Michala Nogu, t.č. 0911 339 193


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 928 návštevníkov a žiadni členovia on-line