Európska únia v rámci programu LIFE+ podporuje v členských štátoch ochranu vybraných druhov vzácnych živočíchov a biotopov. Nemalé finančné prostriedky na záchranu prírodných hodnôt môžu získať štátne inštitúcie, alebo mimovládne organizácie. Od roku 2004 sa prostredníctvom tohto programu na Slovensku realizovali projekty na záchranu orla kráľovského, sokola rároha a dropa fúzatého, ale tiež i na ochranu biotopov viatych pieskov, aluviálnych lúk, mokradí či vzácnych stepných spoločenstiev V roku 2009 bol schválený i projekt Bratislavského ochranárskeho združenia (BROZ) na ochranu hraboša severského panónskeho. Kým dropa fúzatého či orla kráľovského pozná veľká časť verejnosti, hraboš severský  je známy len užšiemu kruhu prírodovedcov. Aký je teda drobný hlodavec, na ochrane ktorého sa podieľa Európska únia?
„Hraboš severský panónsky Microtus oeconomus mehelyi je glaciálny relikt, čo znamená, že v strednej Európe a aj na našom území zostal po ústupe ľadovcov posledného zaľadnenia. Na Slovensku sa zachovali  len izolované populácie v močiaroch v okolí Dunaja a dolného toku Váhu.“ hovorí Mgr. Dávid Žiak, PhD. vedecký pracovník Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Močiarne ekosystémy sú pod neustálym antropickým tlakom, ich rozloha sa radikálne zmenšila melioráciami, výrazným zásahom bolo tiež vybudovanie sústavy VD Gabčíkovo. Hraboš severský u nás zatiaľ prežíva, ale stav populácie nie je dostatočne známy. Jeho ďalšia existencia je podmienená zachovaním biotopov, ktoré osídľuje.
V rámci projektu sa realizuje zachovanie alebo obnovenie vodného režimu Čiližského potoka a mokradí na Žitnom ostrove, v ktorých sa druh ešte vyskytuje. Pri zavodňovaní mokradí, obnove a kosbe vlhkých lúk, kosení trstinových porastov, ale aj vzdelávacích aktivitách pre verejnosť úzko spolupracujeme s Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Ministerstvom životného prostredia a partnermi v Maďarsku, Rakúsku a Holandsku. Naším cieľom je zachovať a prepojiť vzácne vodné a močiarne ekosystémy, v ktorých bude prežívať nielen populácia hraboša severského, ale celý rad ďalších rastlinných a živočíšnych druhov“ dodáva  Mgr. Katarína Tuhárska, PhD., projektová manažérka z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.
Projekt na záchranu vzácneho druhu drobného zemného cicavca je realizovaný od roku 2010 a potrvá šesť rokov.V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Mgr. Katarínu Tuhársku, projektovú manažérku BROZ; mobil: 0915 767 762; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 662 návštevníkov a žiadni členovia on-line