Koncom augusta minulého roku bol v katastrálnom území obce Ondrejovce v okrese Levice miestnym občanom nájdený zranený orol kráľovský. 
 
 
 
 
So zlomeninou pravého krídla bol prevezený do rehabilitačnej stanice Správy CHKO Štiavnické vrchy do Banskej Štiavnice, kde mu bola poskytnutá odborná starostlivosť. Našťastie zlomenina nebola komplikovaná a po niekoľkých mesiacoch orlovi dorástli aj vypadané ručné letky.
Vo voliére mal zabezpečený čo najväčší kľud a potrava mu bola podávaná tak, aby bol zamedzený vizuálny kontakt s človekom.

 
 
 
 
 
 
 
Po úspešnom zrehabilitovaní bol dňa 28.4.2006 dvojročný samček orla, ktorý dostal meno „Imro“ vrátený naspäť do voľnej prírody. Na chrbát mu bola pripevnená malá rádiová vysielačka. Bola špeciálne upravená tak, aby po približne jeden a pol roku, keď sa skončí životnosť batérie, sama z chrbta orla odpadla.
 
 
  
Imro po vypustení do prírody Čistenie pazúrov za letu 
 
 
Po osemmesačnom obmedzenom pohybe vo voliére sa orol postupne rozlietal a signály z vysielačky poskytli cenné informácie o jeho pohybe v prvých dňoch po vypustení. Mladý orol, ktorý pochádzal z hniezda v Považskom Inovci, bol vypustený neďaleko miesta, kde bol pred takmer tri štvrte rokom nájdený. Včasné poskytnutie odbornej pomoci mu vtedy zachránilo život. Dravec so zlomeným krídlom by bol vo voľnej prírode odsúdený na pomalú smrť hladom.
 
 
 
 
 
 
„Imrove“ putovanie po vypustení, si môžete pozrieť na mapke. Na sledovaní vypusteného orla pomocou pozemnej telemetrie sa podieľa pracovný tím ornitológov z Ochrany dravcov na Slovensku a  Technickej univerzity vo Zvolene. Nepochybne pôjde o zaujímavé údaje, ktoré pomôžu lepšie spoznať správanie orla po návrate do voľnej prírody.

Naše orly kráľovské po vyletení z hniezda a opustení teritória svojich rodičov sa niekoľko rokov túlajú. Častokrát zaletia až do oblasti Stredozemného mora. Táto časť ich života je pomerne málo preskúmaná. Až využívanie pozemnej a satelitnej telemetrie prináša nové poznatky. V prvých rokoch života dochádza medzi mladými neskúsenými orlami aj k veľkým stratám.
 
 
 
 
 
 
 
Mladý orol kráľovský Orlí zrak 
 
Aj na mladého orla „Imra“ čaká veľa nástrah v krajine poznačenej modernou civilizáciou. Dúfam, že sa mu ich podarí úspešne prekonať a o niekoľko rokov si založí vlastnú orliu rodinu a vychová ďalšie generácie tohto vzácneho „kráľa oblohy“.

Aktivity v rámci projektu „Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát“ podporovaného Komisiou Európskej únie, realizuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s partnermi Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a Západoslovenskou energetikou a.s..

Jozef Izakovič - Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), regionálny spravodajca PID

 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 991 návštevníkov a žiadni členovia on-line