Kým v minulosti bol hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) vzácnym druhom, dnes už predstavuje vyslovenú raritu. Pred dvadsiatimi rokmi u nás hniezdilo 15 – 20 párov, ktoré boli rozptýlené najmä v krasových oblastiach Slovenska, alebo obývali úpätia pohorí nadväzujúcich na rozsiahle pasienky a lúky.

Za posledné roky z územia Slovenska takmer vymizol. Tu a tam sa objaví na historických lokalitách jeden exemplár, vzácne celý pár,  no pátranie po hniezde sa zvyčajne končí neúspechom. V súčasnosti sú známe len dve (!!) lokality, kde tento druh odchováva mláďa. Jeho hniezdnym prostredím sú teplejšie oblasti; presvetlené listnaté a zmiešané lesy v blízkosti otvorených plôch.Hadiar krátkoprstý
je impozantný dravec.

Upúta nás nielen svojou veľkosťou -  v rozpätí krídel meria viac ako 180 cm, čo je výška priemerného človeka – ale aj zafarbením. Spodnú časť tela má nezvykle svetlú, až bielu, chrbát tmavohnedý. Na hnedom chvoste má štyri výrazné tmavé pásiky. Hnedú má i hlavu. Tá je nezvyčajne široká, silný dojem umocňujú i žiarivo žlté dúhovky veľkých očí.  Uvedené znaky je však možné pozorovať len na fotografiách, či na muzeálnych exponátoch.


V prírode je hadiar napriek svojej veľkosti pomerne nenápadný. Prezradiť sa môže koncom apríla, kedy na hniezdisku predvádza svadobné lety.Ako napovedá jeho názov, je potravným špecialistom, zameraným na lov plazov. Najčastejšou korisťou sa stávajú hady (najmä užovky), ale chytá i jašterice, slepúchov; dokáže však uloviť i drobné cicavce či vtáky. Na korisť striehne z posedu, alebo po nich pátra nehybne visiac vo vzduchu, pričom využíva protivietor a vzostupné termické prúdenie. Občas sa i trepoce na mieste ako sokol myšiar, vzhľadom na svoju veľkosť však s nižšou frekvenciou úderov krídel. Potravná špecializácia zapríčiňuje i jeho nízku reprodukčnú schopnosť. Pár hadiarov vychová jedno, veľmi vzácne dve mláďatá. Starostlivosť o ne je veľmi dlhá, od znesenia vajec po úspešné vyvedenie mláďaťa ubehnú i tri mesiace. Najmä v čase inkubácie je hadiar (podobne ako iné druhy veľkých dravcov) citlivý na vyrušovanie.Hadiar krátkoprstý je vďaka svojej potravnej špecializácii prirodzene vzácnym druhom, ktorý na Slovensku osídľuje vyslovene optimálne biotopy. Jeho počty poklesli na minimum, pravdepodobne v dôsledku zarastania pasienkov v krasových oblastiach, ktoré boli jeho loviskami. Intenzívna ťažba, ako aj intenzifikácia poľnohospodárstva a rizikové trasy 22 kV vedení len zvýšili tlak na posledné páry, ktoré u nás hniezdili. V súčasnosti patrí medzi najvzácnejšie druhy, odhaduje sa, že hniezdia len 1 – 2 páry.
Jeho prežitie je u nás závislé na prísnej ochrane posledných hniezdisk a eliminácii necieleného usmrcovania na 22 kV vedeniach. Do značnej miery je jeho početnosť závislá na ochrane a prosperite druhu mimo nášho územia, najmä v Maďarsku a na Balkánskom poloostrove.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 327 návštevníkov a žiadni členovia on-line