V týchto dňoch obdržia naši predplatitelia druhé tohtoročné číslo odborného časopisu pre poľovníkov a priateľov prírody č. 2/2009

Tohtoročné druhé číslo časopisu vám zasielame o mesiac skôr ako v minulom roku. Tretie číslo obdržíte do konca júla.
Ako sme vám sľúbili v poslednom vlaňajšom čísle časopisu, vyhlasujeme nové kritéria Veľkej súťaže predplatiteľov Hubertlovu na tento rok.Súťaž predplatiteľov časopisu Hubertlov v SR a v ČR

Veľkú súťaž predplatiteľov časopisu Hubertlov v tomto roku rozdeľujeme na tri časti aby bola vaša šanca získať výhru ešte vyššia. V tejto súťaži rozdelíme omnoho viac cien ako v minulom roku.
Aby sme vás mohli zaradiť do Veľkej súťaže v tomto roku, musíte splniť jedinú podmienku a to uhradiť predplatné časopisu Hubertlov na rok 2010 v hodnote 8 Eur (v ČR 240 Kč), priloženou poštovou poukážkou, najlepšie na pošte.
Tí záujemcovia, ktorí zatiaľ časopis Hubertlov nemajú predplatený, si môžu poštovú poukážku vyžiadať na adresách našich redakcií:

V SR:  Hubertlov, P. O. BOX 10, 850 07 Bratislava 57, tel./fax: 02/207 10 769, 0908 603 788,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poštová adresa v ČR:  Hubertlov, P. O. BOX 85, 690 02 Břeclav 2, ďalší kontakt cez ústredie v SR:
tel./fax: 00420-2-207 10 769, 00420-908 603 788, e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súťaž predplatiteľov časopisu Hubertlov – I. časť

Ten, kto uhradí predplatné časopisu Hubertlov na rok 2010 do 30. 6. 2009 bude zaradený do žrebovania I. časti súťaže o tieto ceny:

1. cena – Poplatkový lov jeleňa IV. vek. triedy s pobytom, počas jelenej ruje 2009, v hodnote 2 000.- €
  2. cena – Poplatkový lov daniela v hodnote  1 700 Eur
  3. cena – Poplatkový lov muflóna v hodnote 1 600 Eur
  4. cena – Poľovná zbraň v hodnote 1 000 Eur
  5. cena – Poľovná zbraň v hodnote    900 Eur
  6. cena – Poplatkový lov srnca III. vek. triedy, s pobytom, v ruji 2009, v hodnote 600 Eur     
  7. cena – Poplatkový lov srnca III. vek. triedy, s pobytom, v ruji 2009, v hodnote 600 Eur 
  8. cena – Poplatkový lov srnca III. vek. triedy, s pobytom, v ruji 2009, v hodnote 600 Eur 
  9. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur
10. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur
11. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur
12. – 20. cena – Pozorovací ďalekohľad Bushnell 7x50 Sk, v hodnote 100 Eur 
21. – 50. cena – Vábnička s hlasom rujnej srny v hodnote 13 Eur (spolu 400 Eur)

Všetkým čitateľom zo SR a z ČR, ktorí uhradia predplatné časopisu Hubertlov za rok 2010 do 30. 6. 2009 zašleme spolu s časopisom č. 6/2009, (teda do 20. decembra 2009), ako prémiu nástenný kalendár Hubertlov na rok 2010 v hodnote 80 korún.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok získa od nás prvých 160 predplatiteľov v SR (prvých 20 v každom kraji) a prvých 100 predplatiteľov v ČR a 60 predplatiteľov na Morave, ktorých platby nám prídu ako prvé, (rozhodujúci je dátum podania uvedený na poštovej poukážke) Magazín poľovníckych príbehov Hubertlov XI. diel, ktorý vydáme na jeseň 2009. Nový Magazín  zašleme týmto 320. výhercom v oboch republikách do 20. decembra 2009.
Všetci predplatitelia, ktorí uhradia predplatné na rok 2010 do 30. 6. 2009 teda od nášho vydavateľstva obdržia Nástenný kalendár na rok 2010 a majú veľkú šancu získať Magazín, alebo niektorú z hodnotných cien v I. časti súťaže. V predchádzajúcich ročníkoch sa do I. časti súťaže zapojila veľká časť našich predplatiteľov v oboch republikách a tak Hubertlov vrátil svojim predplatiteľom v priemere polovicu zo sumy, ktorú zaplatili za predplatné časopisu. Takúto výhodu neponúka svojim čitateľom žiadna iná redakcia.
Výhercov I. časti súťaže predplatiteľov uverejníme v časopise Hubertlov číslo 4/2009, ktoré obdržíte do konca septembra 2009. 

Súťaž predplatiteľov časopisu Hubertlov - II. časť

Ten, kto uhradí predplatné časopisu Hubertlov na rok 2010 v termíne od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 bude zaradený do žrebovania II. časti súťaže o tieto ceny:

1. cena – Guľovnica s puškovým ďalekohľadom, v hodnote 1 000 Eur 
2. cena – Poľovná zbraň v hodnote 900 Eur 
3. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur 
4. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur
5. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur
6. – 50. Cena –  Vábnička s hlasom rujnej srny v hodnote 13 Eur (spolu 585 Eur) 

Výhercov II. časti súťaže uverejníme v časopise Hubertlov č. 6/2009.

Súťaž predplatiteľov časopisu Hubertlov - III. časť

Ten, kto uhradí predplatné časopisu Hubertlov na rok 2010 v termíne od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009 bude zaradený do žrebovania III. časti súťaže o tieto ceny:

1. cena – Guľovnica s puškovým ďalekohľadom, v hodnote 1 000 Eur 
2. cena – Poľovná zbraň v hodnote 900 Eur 
3. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur 
4. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur
5. cena – Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur
6. – 50. Cena –  Vábnička s hlasom rujnej srny v hodnote 13 Eur (spolu 585 Eur) 

Výhercov III. časti súťaže uverejníme v časopise Hubertlov č. 1/2010.

Súťaž pre dopisovateľov časopisu Hubertlov

Tejto časti súťaže sa môže zúčastniť každý čitateľ zo Slovenskej a z Českej republiky, ktorý nám od začiatku roka 2009 zaslal, alebo nám do 31. 12. 2009 ešte zašle odborný článok, alebo svoj poľovnícky príbeh, ktorý doteraz nikto nepublikoval a nehonoroval, v rozsahu aspoň dvoch strojopisných strán. Koľkokrát nám takéto príbehy na dvoch stranách pošle, toľkokrát ho zaradíme do zlosovania súťaže dopisovateľov.

1. cena - Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur 
2. cena - Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur  
3. cena - Puškový ďalekohľad s osvetlenou osnovou, v hodnote 200 Eur 

Mená výhercov súťaže dopisovateľov uverejníme v časopise Hubertlov č. 1/2010.

Súťaž mladých priateľov poľovníctva

Do súťaže zaradíme každého čitateľa zo SR a z ČR (do veku 15 rokov), ktorý nám od začiatku roka 2009 zaslal, alebo nám do 31. 12. 2009 ešte zašle svoj príbeh z prírody v rozsahu jednej strojopisnej strany, alebo svoju kresbu.

1. cena – vecná cena v hodnote 100 Eur 
2. cena – vecná cena v hodnote   75 Eur 
3. cena – vecná cena v hodnote    50 Eur 
4. – 50. cena Magazín poľovníckych príbehov Hubertlov – XI. diel

Výhercov tejto časti súťaže uverejníme v časopise Hubertlov č. 1/2010

Okrem výhercov Veľkej súťaže odmeníme v každom čísle časopisu 5 lúštiteľov krížovky sadou vábničiek. Koncom roka tiež odmeníme 5 výhercov vedomostnej súťaže pre poľovníkov a 5 výhercov detskej vedomostnej súťaže.Z obsahu časopisu vyberáme:


Některé negativní faktory ovlyvňující zdravotní stav srnčí zvěře

Úspěšný chov srnčí zvěře spojený s produkcí kvalitních trofejí je závislý na celé řadě faktorů, ale vždy je rozhodující podmínkou dobrý zdravotní stav jedince.


Na srnčí zvěř působí řada negativních faktorů, které způsobují jak přímé ztráty úhynem, tak zhoršení zdravotního stavu zvěře a tím i kvality trofejí.
V tomto článku jsem se zaměřil nejen na problematiku nebezpečnosti některých parazitú pro zdárný vývoj srnčí zvěře, ale i na vlyv nevhodné potravy, která způsobuje u zvěře poruchy zažívání a tím zhoršuje její kondici.
Zcela běžným, hospodářsky i zdravotně závažným onemocněním srnčí zvěře, s nímž se myslivci často setkávají při ošetřování ulovených kusů je střečkovitost. Podle lokalizace larev rozeznáváme střečkovitost podkožní a nosohltanovou. Tato onemocnění mohou být spojená s výrazným invazním napadením a v kombinaci s dalšími faktory mohou vést až k úhynu postiženého jedince.Samičky střečka hltanového vstřikují kapičky tekutiny i s živými larvičkami do nozder srnčí zvěře. Larvy se přichycují na sliznici a vlastním pohybem se rozlézají do nosních dutin, kde se živí sekretem sliznic. V nosních dutinách probíhá jejich další vývoj. V průběhu podzimních a zimních měsíců se larvy vyvíjejí a postupně zvětšují. Na jaře následujícího roku mohou dosáhnout velikosti až 3 cm. Většinou začátkem léta je srnčí zvěř vyfrkává na zem kde se posléze zakuklí.
V důsledku dráždění nosní sliznice hostitele dochází často k vzniku zánětů a výtoku hlenu a hnisu z nozder. Při silné invazi kolem 60 kusů larev, může dojít k ucpání dýchacích cest a k zadušení postiženého jedince. Napadená zvěř je neklidná, špatně přijímá potravu, později přebarvuje, chraptivě kašle, pohazuje hlavou a ubývá na hmotnosti. Na doprovodných fotografiích jsem zachytil rozsáhlé invazní napadení larvami podkožních a nosohltanových střečků.

Text: P. SchererMá letná hladovka podiel na vymieraní zajaca?  
  


Hypotéza o letnej hladovke zajaca po zbere úrody je presvedčivá a väčšina z nás poľovníkov ju prijala bez výhrad ako fakt, pevne zakotvený v logickom základe a následne aj ako jednu z hlavných príčin vymierania zajaca.
Keď si však dáme do súvislosti s agrotechnickými postupmi veľkoplošného hospodárstva historický vývoj a ekológiu zajaca, celý problém sa nám objaví v celkom inom svetle. Zdá sa, že letná hladovka zajaca nie je taká priamočiara ako by sa nám mohla zdať na prvý pohľad a viac ako pravdepodobne nedolieha na zajaca tak ničivo, ako by sa dalo teoreticky predpokladať. Nasvedčuje tomu fakt, že problém hladovky zajaca nás netrápil ešte v relatívne nedávnej minulosti ani tam, kde sa naplno rozvíjalo veľkoplošné hospodárstvo vznikajúce na Trnavskej tabuli a na Žitnom ostrove, kde dokonca vznikali nové vhodné tokaniská so 40 a niekedy až 80 kusovými kàdľami dropov. Veď ešte v rokoch najintenzívnejšej kolektivizácie (1948 – 1955 ) sme lovili na Slovensku v priemere za jeden rok až okolo 163 000 zajacov (oproti súčasnému úlovku pohybujúcemu sa iba okolo 30 000 kusov).

Text: RNDr. Ľ. Brtek, Csc.
Záchrana srnčiat 
   


Každoročne v čase rodenia a liahnutia mláďat zveri vychádzajú na lúky stroje, aby pokosili plodiny na siláž a trávu na sušenie. K najdôležitejším úlohám vlastníkov a nájomcov revírov v tomto období je minimalizovať straty mláďat divej zveri. Aké možnosti máme v našich poľných revíroch a aké metódy sa osvedčili? Väčšina srnčiat sa v našich revíroch rodí v druhej polovici mája. Miesto na rodenie mláďat si vyberá srna už tri týždne vopred a obhajuje ho voči všetkým jedincom vlastného druhu. Počet mláďat sa pohybuje od jedného po tri, najčastejšie sú to dve mláďatá. Srna si miesto rodenia mláďat značkuje močom. Ak iná srna nerešpektuje tieto značky tak je odháňaná výhražnými gestami „domácej“ srny. Po narodení srnčaťa srna ihneď prehryzne pupočnú šnúru, skonzumuje plodový obal a začne olizovať svoje mláďa, ktoré sa po niekoľkých minútach pokúša postaviť na nohy. Asi po troch hodinách po pôrode vyjde zo srny lôžko, ktoré srna hneď skonzumuje, aby odstránila pachové zdroje, ktoré by mohli prilákať predátora. Ak má srna dvojičky tak ich neporodí na jednom mieste, ale každé na inom mieste vo vzdialenosti asi 30 – 40 metrov, čo tiež vykonáva podľa prirodzeného pudu, aby neboli ohrozené obe srnčatá naraz v prípade útoku predátora. Každé srnča je chránené pred nepriateľom aj tým, že v prvých dňoch života jeho pachové žľazy nie sú v činnosti a v prvých týždňoch ich pach je stále veľmi slabý. Taktiež prvé tri týždne je kontakt medzi srnou a srnčaťom obmedzený iba na krátke chvíle kojenia. V priebehu dňa srnča cicia asi desaťkrát a ich vzájomný kontakt je vyvolaný vzájomným pískaním. Inak srnča väčšinu času prespí.

Text: P. Kosorín, Komárno
Vekové pyramídy   
 


Každoročne pri zostavovaní plánu chovu a lovu jelenej, srnčej a diviačej zveri sa diskutuje o vekových pyramídach zobrazujúcich stav zveri podľa pohlavia a vekových tried. Vekové pyramídy raticovej zveri sú logické modely, ktoré nám majú ukázať cestu k dosahovaniu trofejovej zveri t.j. dosiahnuť vysoký podiel lovných medailových jeleňov, starých srncov a silných diviakov a to všetko pri dodržaní NKS, ktoré sú základnou podmienkou znižovania škôd zverou. Vekové pyramídy by sme teda mohli nazvať poľovníckymi smerovkami v chove a love zveri. Problémom však je, že tieto pekné grafické zobrazenia nie sú v skutočnosti právne záväzné pre prírodu, ktorá sa iba zriedkavo pridržiava takéhoto spôsobu vyjadrovania.Základom každej vekovej pyramídy sú totiž aspoň sčasti presné vedomosti a poznatky o skutočných stavoch jednotlivých druhov zveri. Prirodzene nielen čo do počtu, ale samozrejme diferencovane podľa pohlavia a vekových tried. Takéto poznatky aspoň vo voľných revíroch nemáme u žiadnej raticovej zveri. Bez týchto údajov sú vekové pyramídy iba nesplniteľným snom. Je to tak, ako keby podnikateľ dopredu fixoval svoj ročný zisk bez toho, aby spoznal svoje výrobné náklady a kapacity. Keby sme aj mali tieto základné údaje veľmi by nám nepomohli, lebo príroda nás svojimi zámermi a výstrednosťami dostáva do neistoty. Vekové pyramídy nie je možné vytvárať na neznámej miere prírastku pri používaní priemerných hodnôt, ktoré sú v konkrétnych prípadoch nezmyselné.


Ing. Ziegrosser vo svojej prednáške na seminári v máji 2008 v Jílovem u Dečína pri príležitosti 80. výročia založenia Vogtovej obory upozornil na stúpajúce stavy jelenej zveri v ČR, na chybný systém sčítania zveri a plánovania odstrelu, nesprávny pomer pohlavia v neprospech jeleňov a na zlú vekovú štruktúru jeleňov. V takýchto podmienkach je nemožné uplatniť vekové pyramídy. V súčasnosti to najlepšie vidieť u diviačej zveri prakticky v celej strednej Európe, kde je počet diviačat závislý od vlastnej štruktúry stavov tejto zveri, hlavne pomeru mladých a starých diviačic, ako aj od existujúcej potravy.

Text: Prof. Dr. Ch. Stubbe, Sandkrug, Nemecko
Potrebujeme zmenu v hodnotení trofejí?   
   
   
Prvýkrát bola metóda CIC na hodnotenie trofejí použitá v roku 1937 v Berlíne na svetovej výstave trofejí. Odvtedy ju bez radikálnych  zmien používame dodnes. Po 30-tich rokoch sa začali ozývať hlasy požadujúce zmenu.  Generálne zhromaždenie ich zamietlo, pretože 30 ročná práca by vzišla navnivoč. Neskôr sa pristúpilo len k spresňovaniu a štandardizovaniu merania a k vytvoreniu pomôcok a návodov, ako správne prisúdiť vzhľadové body.
Prešli ďalšie desaťročia a ústredie CIC opäť volá po radikálnej zmene. Po zmene, ktorá by znehodnotila dnes už 70 ročné databázy a vytvorila by novú schému, novú databázu, ktorá by sa len začala napåňať. Spracovať novú metódu dostal za úlohu kolektív ľudí pod vedením Gerharta Damma.
Návrh tejto metódy bol predstavený zástupcom CIC na konferencii vo Viedni 16. februára tohto roku. Mnoho zástupcov krajín z južnej a východnej Európy vyjadrilo nesúhlas so zmenami. Ich hlas však zanikol, pretože neodznel jednotne.Aby sme to napravili a ujednotili si názory, pozvali sme zástupcov CIC z krajín zo strednej a juhovýchodnej Európy do Želiezoviec na Workshop, ktorý sa konal dňa 29. marca 2009 v zariadení Lesov SR, š. p. – chata Bažantnica. Okrem zástupcov Slovenska sa ho zúčastnili delegácie z Čiech, Rakúska, Poľska, Maďarska, Srbska, Bulharska, Rumunska a Slovinska. To, že prišli všetci pozvaní svedčí o tom, že majú vážny záujem na korektnom vyriešení problému. Ako pozorovateľ prijal pozvanie aj generálny sekretár CIC Kai Uwe Wolsheid.  Workshop viedol prof. Nino Ninov z Bulharska.Po úvodnom predstavení systému hodnotenia trofejí v jednotlivých krajinách a odbornom referáte prof. Djedzica z Poľska, ktorý porovnal navrhovanú metódu CIC s existujúcou metódou hodnotenia trofejí srnčej zveri.
Pretože hodnotenie trofejí metódou CIC má tradíciu, je hlboko zakorenené v poľovníckej praxi a zakotvené v poľovníckej legislatíve niektorých krajín účastníci Workshopu vyslovili v Želiezovciach jednoznačné NIE zásadným zmenám v hodnotení trofejí. 

Text: Ing. D. Krajniak, predseda poľovníckej komisie SPZ 
Zásady lovu diviačic    Pre vývoj stavov diviačej zveri sú rozhodujúce dva faktory. Za prvé je to potrava, ktorá predstavuje najdôležitejší faktor ovplyvňujúci prírastky zveri. Za druhé je to lov diviačej zveri, ktorý zohráva rozhodujúcu úlohu pri regulácii stavov keď táto zver v súčasnosti nemá prirodzeného nepriateľa.
V dnešných kultúrnych krajinách nachádza diviačia zver väčšinou vyslovene priaznivé potravné podmienky. Zvlášť rozšírenie pestovania kukurice ponúka v lete a na jeseň vynikajúci úkryt, ale predovšetkým atraktívne a energeticky bohaté krmivo. Dokonca počas zimného obdobia sú na poliach k dispozícii zaorané kukuričné šúľky. Okrem toho v posledných rokoch sa pravidelne vyskytuje úroda bukvy a žaluďa, ktoré zaisťujú v listnatých zmiešaných lesoch vysokú ponuku potravy v jesenných a v zimných mesiacoch. A napokon v mnohých revíroch sa praktizuje nesprávne a nadmerné prikrmovanie, čo taktiež prispieva k zvyšovaniu ponuky potravy pre diviačiu zver.
Priaznivé potravné podmienky sa prejavujú na stavoch diviačej zveri z viacerých hľadísk. Za prvé, dobrá potrava spôsobuje zlepšenie kondície diviačic, čo má  za následok zvýšený počet diviačat. Dobré telesne kondičné diviačice lanštiačky rodia v priemere o 70% viac diviačat, ako tie, ktoré vyrastajú v nepriaznivých potravinových podmienkach. Taktiež stúpa pri dobrej a dostatočnej potrave počet oplodnených diviačic z tohoročných diviačat. Na základe priaznivej potravinovej situácie vytvárajú sa podmienky predčasného vystupňovania pohlavnej aktivity diviačic z tohtoročných diviačat, čím zároveň dochádza k narušeniu sociálnej štruktúry populácie. Podľa skúseností je podiel oplodnených diviačic z tohoročných diviačat veľmi vysoký, pretože  žijú vo veľmi priaznivých ekologických podmienkach. Tento nepriaznivý faktor sa ešte stupňuje v čriede, kde je narušená sociálna štruktúra v prípade odstrelu hlavnej vodiacej diviačice.

Text: MVDr. M. Vodňanský, PhDr., Brno – Def – 3.5.
Vyhláška povoľuje lov diviačej zveri počas splnových nocí, ale... 


O diviačej zveri všetci tvrdíme, že je z našej raticovej zveri jedinou rytierskou zverou. Pritom ale mnohí z nás (česť výnimkám), sa k nej častokrát nechováme práve rytiersky. Už samotná vyhláška o love tejto zveri nám umožňuje loviť ju takým spôsobom, aký tá istá vyhláška pri love inej raticovej zveri zakazuje. Jedine diviačiu zver môžeme loviť na spoločných poľovačkách a počas jasných splnových nocí. Takéto naše konanie ospravedlňuje jedine povinnosť udržiavať stavy diviačej zveri na únosnej miere, pretože diviačia zver je spomedzi raticovej zveri zverou s najväčším reprodukčným potenciálom a premnožená dokáže páchať nedozerné škody.
Naj1epšie predpoklady pre úspešný nočný lov diviačej zveri sú pri splne mesiaca, a to najmä v jesenných a zimných mesiacoch, keď je mesiac na oblohe dlhší čas, ako v ostatných mesiacoch roka. V tabuľke uvádzam dátum, hodinu a minútu kulminácie, ako aj dåžku mesačného svitu v jednotlivých mesiacoch tohto roka.

Dåžka mesačného svitu v jednotlivých mesiacoch

Mesiac       Kulminácia mesiaca      Dåžka
                          Dátum     Čas    mesačného svitu

Január       11. 1. 2009    04,27    15 hod. 16 min.
Február        9. 2. 2009    15,49    13 hod. 39 min.
Marec         11. 3. 2009    03,38    11 hod. 19 min.
Apríl               9. 4. 2009    16,56    10 hod. 49 min.
Máj                 9. 5. 2009    06,01    7 hod. 40 min.
Jún                 7. 6. 2009    20,12    6 hod. 58 min.
Júl                   7. 7. 2009    11,21    7 hod. 32 min.
August            6. 8. 2009    02,35    9 hod. 28 min.
September    4. 9. 2009    18,03    10 hod. 42 min.
Október          4. 10. 2009    08,10    13 hod. 08 min.
November      2. 11. 2009    20,14    14 hod. 28 min.
December      2. 12. 2009    20,13    15 hod.54 min.

Z tabuľky je zjavné, že najdlhšie je mesiac na oblohe v mesiacoch október až február.  Z poľovníckeho hľadiska sa mi javí ako najvhodnejší mesiac september, pretože mesiac vychádza na oblohu skôr ako zapadá slnko a tým osvecuje oblohu celú noc. V septembri je aj vhodná teplota hoci aj na celonočnú postriežku a čo je najpodstatnejšie na väčšine polí sú už strniská. Navyše nám v tomto mesiaci, najmä v južnejších okresoch môže skrátiť dlhú noc prvý mrnkajúci hľadajúci jeleň.
Vyhláška nám povoľuje poľovať na diviačiu zver aj v noci, ale za určitých podmienok. A práve tieto podmienky stanovené vyhláškou si mnohí vysvetľujú po svojom. Preto považujem za potrebné, hneď v úvode tohto článku odcitovať časť o love diviačej zveri v noci, ako ju určuje predmetná vyhláška.Pôvodná Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb., o ochrane a o čase,  spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhl. č. 231/1997 Z.z. a vyhl. č. 230/2001 Z.z. v § 4 v časti Všeobecné zásady o love diviačej zveri konštatuje:
Raticovú zver možno strieľať len guľovnicou, sviňu divú cez deň aj z brokovnice jednotnou strelou. V noci sa povoľuje loviť sviňu divú len za jasných mesačných nocí v čase 3 dni pred kulmináciou a 3 dni po kulminácii splnu mesiaca, a to len pomocou vyhovujúcej pozorovacej a streleckej optiky.
Na prvý pohľad sa zdajú tieto dve vety úplne bezproblémové. Samotná prax nám ale častokrát potvrdzuje, že aj keď sú to len dve vety, mnohí ich porušujeme a to až v štyroch zásadných bodoch.

Text: P. Lihocký, Hubertlov

Levické poľovnícke dni otvoril prezident SPZ Ing. Tibor Lebocký


Milí priatelia poľovníctva, milé dámy, vážení páni!     

S prirodzenou ľudskou hrdosťou a neskrývanou radosťou využívam túto slávnostnú príležitosť, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítal na jednom z najvýznamnejších poľovníckych podujatí na Slovensku, na podujatí s vysokou, medzinárodne uznávanou odbornou aj spoločenskou úrovňou, na podujatí známom svojou  tradíciou neobyčajných stretnutí neobyčajných ľudí.
Levické poľovnícke dni sa stali symbolom nielen preto, že sa tu každoročne - v týchto  dňoch už po 14 ty – krát - schádzajú  priatelia prírody a poľovníctva, pre ktorých je starostlivosť o flóru a faunu krásnej slovenskej prírody poslaním, ale najmä preto, že celým svojim scenárom sú vlastne oslavou tradícií poľovníctva, vzťahu moderného človeka k prírode, oslavou kolegiálnej spolupatričnosti všetkých ľudí dobrej vôle - príkladom spolupráce poľovníckej samosprávy so samosprávou mesta Levice a so všetkými mienkotvornými organizáciami a inštitúciami regiónu.
Synonymom tohto poľovníckeho sviatku nie sú však len priateľské stretnutia, či prítomnosť osobností poľovníckeho života národného či medzinárodného významu, synonymom Levických poľovníckych dní je vždy aktuálne, korektne a cieľavedome zvolená téma sprievodného odborného seminára.
Organizačný výbor LPD  tvoria skúsení, odborne erudovaní praktici, ktorí v roku kríz, - lebo žiaľ, či chceme alebo nie, rok 2009 je od jeho prahu poznačený riešením dôsledkov euroregionálnej plynovej a svetovej finančnej krízy, ani na chvíľu nezaváhali.
 Zvolili tému na prvý pohľad s krízami hospodárskeho charakteru nesúvisiacu, pritom však pre nás poľovníkov nanajvýš aktuálnu.
Téma „Trvalo udržateľné poľovníctvo a jeho riadenie“ je totiž jedným z nástrojov na riešenie krízy, ktorú pociťujeme minimálne v stredoeurópskom regióne už výrazne skôr, ako súčasnú krízu finančnú alebo hospodársku.
Ide o krízu vzťahov medzi poľovníkmi a neustále sa zvyšujúcim počtom samozvaných jedincov či nimi organizovaných iniciatív, ktoré doslova burcujú celú spoločnosť proti poľovníkom a ich aktivitám v prírode, emotívne pritom volajú po úplnom zrušení poľovníctva.
Sú to pritom skupiny, ktorých činnosť nemá žiadnu tradíciu, ich poznanie výsledkov lesníckej a poľovníckej vedy a výskumu je plytké, ich hlavnou pracovnou metódou sú ortodoxné protesty a petície.
 Cez  médiami podporované excentrické aktivity, často bez akejkoľvek zodpovednosti za spôsobené škody, rozbíjajú fungujúci systém starostlivosti o voľne žijúcu zver, spochybňujú stáročiami kreované poľovnícke tradície, kultúru a etiku.
Verte, vážení prítomní priatelia prírody a poľovníctva, že si uvedomujem váhu týchto slov a som presvedčený, že ani bezbrehá konfrontácia, ale rovnako ani apatia a strach z verejnej diskusie v kriticky naladenom spoločenskom prostredí nie sú z tejto situácie pre nás východiskom.
Jediným východiskom je kultivovaná propagácia etických a ekologických zásad moderného poľovníctva. Propagácia nielen verbálna, ale komplexná, pre verejnosť lukratívna a príťažlivá.

Text: Ing. Tibor Lebocký, prezident SPZ
Vyhodnotenie XIV. ročníka Medzinárodného filmového festivalu s tematikou poľovníctva a prírody „Hubertlov - Levice 2009“ o Putovný pohár Hubertlovu
                                               
V roku 2009 sa v rámci Levických poľovníckych dní uskutočnil už XIV. ročník súťažnej prehliadky filmov s tematikou poľovníctva a prírody „Hubertlov - Levice 2009“ o Putovný pohár Hubertlovu, ktorá bola na podnet vydavateľstva Hubertlov v roku 2004 vyhlásená za Medzinárodný festival filmov. Súčasne je od tohto roku generálnym sponzorom festivalu vydavateľstvo poľovníckej literatúry Hubertlov, ktoré aj tento rok venovalo do súťaže hodnotné vecné ceny.
Počas predchádzajúcich trinástich ročníkov sme mali možnosť vzhliadnuť 221 filmov od skvelých slovenských, ale aj zahraničných autorov súťažiacich v jednotlivých kategóriách, ktoré nám dovolili vzhliadnuť prostredníctvom objektívu kamery rozmanitosť prírody. Vzniká nám  tak zaujímavá a náučná zbierka filmov, z ktorých mnohé sa môžu stať kvalitnou pomôckou pri výchove mladých adeptov poľovníctva a zároveň presvedčiť širokú nepoľovnícku verejnosť o nezištnej činnosti poľovníkov v prospech prírody. Medzi súťažné kategórie je od roku 2008 zaradená aj kategória „Domáce video – filmové začiatky“, kde sa majú možnosť prezentovať všetci tí, ktorí svoje filmové začiatky v prírode zachytili objektívom kamery, a majú tak možnosť sa zaradiť medzi už dlhoročných a skúsených prispievateľov.
V roku 2009 bolo na festival prihlásených 15 filmov od 15 autorov z 3 krajín – Maďarska, Českej republiky a samozrejme zo Slovenska, ktoré boli zaradené do 3 kategórií.

Víťazné filmy kategórie náučno-metodických a dokumentárnych filmov:
Na 1. mieste sa umiestnil film „Poľovníckymi chodníkmi Babej hory“, ktorý získal 43 bodov, autor Ing. R. Trnka, Tvrdošín
      2. miesto získal film „Orlia hora a mesto“, 38 bodov, autor György Gadó, Maďarsko   
Na 3. mieste sa umiestnili hneď dva filmy     - „Znovuzrodenie lesa“, 31 bodov, autor: Mgr. J. Sadloňová, Bratislava a „Prečo umiera hora“, 31 bodov, autor: M. Lubellan, B.  Bystrica

Víťazné filmy kategórie príroda a zver:
1. miesto získal film „Zo zákutí a tíšin“ CHPO Poľana“ 41 bodov, autor Ing. J. Poláček, Hriňová
2. miesto obsadil film „Nagyberek „ 40 bodov, autor Béla Vincze, Balatonlelle, Maďarsko
3. miesto získal film „Pod Sitnianskym nebom“ 39 bodov, autor I. Beňovič, Sv. Anton
Víťazné filmy kategórie Domáce video – filmové začiatky:
1. miesto porota prisúdila filmu „Már csak emlék?“ 28 bodov, autor: B. Vincze, Maďarsko
2. miesto získal film    „Krásy prírody – Svätý Anton“ 21 bodov, autor J. Kollár, Sv. Anton
3. miesto obsadil film „Putovný pohár KASZÓ 2009“ 14 bodov, autor Z. Sabó, Maďarsko   


Absolútnym víťazom XIV. ročníka Medzinárodného filmového festivalu „Hubertlov - Levice 2009“  sa stal a Putovný pohár Hubertlovu pre rok 2009 získal film „Poľovníckymi chodníkmi Babej hory“, od autora Ing. R. Trnku z Tvrdošína. Film nám veľmi zaujímavou a pútavou formou rozprávania malého chlapca približuje jeho postupné spoznávanie prírody a zaúčanie sa dostáva do tajov poľovníctva prostredníctvom svojho starého otca. Tento film zároveň získal Cenu SPZ za prínos pre vzdelávanie.
Vydavateľstvo Hubertlov odmenilo vecnými cenami autorov troch najlepších filmov v každej kategórii. Okrem vecných cien Hubertlovu sa porota rozhodla udeliť ešte niektoré zvláštne ceny.Chovateľská prehliadka OkO SPZ Malacky 

        

Tohtoročnú chovateľskú prehliadku trofejí za okres Malacky zorganizovalo za podpory OkO SPZ Poľovnícke združenie Jakubov v dňoch 10. – 11. 3. 2009 v kultúrnom dome v Jakubove. Vystavených bolo celkom 425 trofejí ulovených v roku 2008, z toho 14 trofejí dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí 3,3 % z celkového počtu ulovených jedincov trofejovej zveri.
Zo 42 jeleních trofejí 1dosiahla bronzovú medailu, čo tvorí necelých 2,4 % z celkového počtu predložených jeleních trofejí. Najvyššiu hodnotu 178,10 b. CIC, dosiahla trofej z PZ Plavecký Mikuláš, strelec R. Šteffek.
Z 222 srnčích trofejí 1 dosiahla bronzovú medailu čo tvorí necelých  0,5 % z celkového počtu predložených srnčích trofejí. To znamená, že na ulovenie medailového srnca bolo treba uloviť viac ako 220 srncov. Najvyššiu hodnotu 114,05 b. CIC dosiahla trofej z PZ Kostolište, strelec L. Vranovič.
Danielích trofejí bolo predložených 53 z ktorých 1 získala striebornú a 1 bronzovú medailu. Najsilnejšia trofej pochádza z PZ Malačan, strelec M. Jurica a dosiahla bodovú hodnotu 179,51 b. CIC.
Zo 70 mufloních trofejí 1 dosiahla striebornú a 2 bronzovú medailu. Najvyššiu hodnotu 196,25 b. CIC dosiahla trofej z PZ Sološnica, strelec R. Hirth.
Z 33 diviačích vystavených trofejí dosiahlo 6 trofejí hodnotou bronzovej medaile. Najvyššiu bodovú hodnotu dosiahla trofej z PZ Veľké Leváre, strelec L. Ďurčová a to 113,30 b. CIC.
8 jeleních trofejí 3 danielie a 3 trofeje srncov pri hodnotení označila hodnotiteľská komisia ako nesprávny odstrel, čo predstavuje zo všetkých vystavených trofejí 3,3 % a od roku 1997 je to najvyšší počet nesprávne ulovených jedincov poľovnej trofejovej zveri.Chovateľská prehliadka RgO SPZ SenicaChovateľská prehliadka sa konala v dňoch 10. – 11. 3. 2009 v kultúrnom dome v Myjave. Vystavených bolo celkom 709 trofejí ulovených v roku 2008, z toho 57 trofejí dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí 8,0 % z celkového počtu ulovených jedincov trofejovej zveri. 
Z 86 jeleních trofejí 5 dosiahlo bronzovú medailu, čo tvorí necelých 6 % z celkového počtu predložených jeleních trofejí. Najvyššiu hodnotu 186,26 b. CIC, dosiahla trofej z revíru Hrušov - Senica, strelec J. Veselka.
Zo 487 srnčích trofejí 14 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí necelé 3 % z celkového počtu predložených srnčích trofejí. To znamená, že na ulovenie medailového srnca bolo treba uloviť viac ako 33 srncov. 4 srnčie trofeje získali zlatú, 5 striebornú a 5 bronzovú medailu.  Najvyššiu hodnotu 148,80 b. CIC dosiahla trofej z revíru Turá Lúka, strelec P. Kroček.
Danielích trofejí bolo predložených 86 z ktorých 10 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí skoro 12 % z celkového počtu predložených danielích trofejí. 4 trofeje získali zlatú, 4 striebornú a 2 bronzovú medailu. Daniel s najsilnejšou trofejou bol ulovený v revíri Turá Lúka, strelcom P. Ragačom a dosiahla zlatú medailu s bodovou hodnotou 205,61 b. CIC.
Z 27 mufloních trofejí 7 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí skoro 26 % z celkového počtu predložených mufloních trofejí. 2 trofeje získali zlatú, 1 striebornú a 4 bronzovú medailu. Najvyššiu hodnotu 234,94 b. CIC dosiahla trofej z revíru Balúnky Družstvo, strelec I. Ledecký.
Na chovateľskú prehliadku bolo predložených tiež 11 medailových diviačích trofejí, z ktorých 3 diviačie trofeje získali zlatú, 3 striebornú a 5 bronzovú medailu. Najsilnejšia dosiahla hodnotu 124,60 b. CIC. Ulovil ju I. Ledecký v spoločnosti Balúnky Družstvo Plavecký Peter.
9 jeleních trofejí 7 danielích a 4 trofeje srncov pri hodnotení označila hodnotiteľská komisia ako nesprávny odstrel, čo predstavuje zo všetkých vystavených trofejí 2,8 %Chovateľská prehliadka OkO SPZ Levice
Chovateľská prehliadka sa konala v rámci Levických poľovníckych dní, v dňoch 26. 3.  – 4. 4. 2009 v kultúrnom dome Družba v Leviciach. Vystavených bolo celkom 789 trofejí ulovených v roku 2008, z toho 117 trofejí dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí 14,8 % z celkového počtu ulovených jedincov trofejovej zveri. 
Zo 133 jeleních trofejí 25 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí skoro 19% z celkového počtu predložených jeleních trofejí. To znamená, že parožie skoro každého piateho vystaveného jeleňa dosiahlo hodnotu niektorej z medailí. 2 jelenie trofeje získali zlatú, 3 striebornú a 20 bronzovú medailu. Najvyššiu hodnotu 218,66 b. CIC, získala trofej z revíru Vyškovce a bol to úhyn.
Vystavených bolo 499 srnčích trofejí, z ktorých 43 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí 8,62% z celkového počtu predložených srnčích trofejí. To znamená, že trofej každého dvanásteho vystaveného srnca dosiahla niektorú z medailí. 7 srnčích trofejí získalo zlatú, 14 striebornú a 22 bronzovú medailu. Najvyššiu hodnotu 149,70 b. CIC dosiahla  trofej z revíru PZ Hron Želiezovce, strelec G. Peto.
Danielích trofejí bolo predložených 28, z ktorých 5 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí skoro 18 % z celkového počtu predložených danielích trofejí. 1 trofej získala zlatú, 1 striebornú a 73 bronzovú medailu. Najsilnejšia z PS Zverník - Kováčová, strelec F. Galbavý, dosiahla zlatú medailu s bodovou hodnotou 195,61 b. CIC.
Zo 63 mufloních trofejí, 25 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí skoro 40 % z celkového počtu predložených mufloních trofejí. Tento výsledok potvrdzuje, že v chove s dobrou genetikou, biotopom a správnym selektívnym výberom, stačí nechať dožiť dospelé barany do kulminačného veku. 7 trofejí získalo zlatú, 8 striebornú a 10 bronzovú medailu. Najvyššiu hodnotu 228,50 b. CIC dosiahla trofej z revíru Zverník Hokovce, ktorého ulovil zahraničný lovec H Mittermayer.
Na chovateľskú prehliadku bolo predložených tiež 66 diviačích trofejí, z ktorých 17 dosiahlo niektorú z medailí, čo tvorí skoro 26% z celkového počtu predložených diviačích trofejí. To znamená, že zbrane každého štvrtého vystaveného diviaka dosiahli niektorú z medailí. 2 diviačie trofeje získali zlatú, 8 striebornú a 7 bronzovú medailu. Najsilnejšia trofej dosiahla hodnotu 124,30 b. CIC. Diviaka ulovil J. Boženik v PZ Hubert Hronovce.
16 jeleních trofejí, 2 danielie a 15 trofejí srncov pri hodnotení označila hodnotiteľská komisia ako nesprávny odstrel, čo predstavuje zo všetkých vystavených trofejí 4,2 %Puškohledy – rozděleníNejpoužívanějším optickým přístrojem v myslivecké praxi jsou puškohledy ( často se používá pojem zaměřovací dalekohledy, i když tento výraz je určen spíše pro vojenskou oblast ). Záměrná osnova puškohledu nahrazuje hledí a mušku zbraně a v kombinaci se zvětšením umožňuje přesnou střelbu na různé vzdálenosti. Konstrukce optického systému nám pak zajišťuje stejně ostré vidění záměrné osnovy i pozorovaného cíle.
Podle konstrukce lze puškohledy rozdělit na množství různých typů. Základní rozdělení lze provést podle zvětšení, respektive podle toho zda má puškohled pevné ( fixní ) nebo variabilní zvětšení. V této oblasti je trend vývoje poměrně jednoznačný – z důvodu mnohem širšího použití zaznamenávají velký rozmach  přístroje s variabilním zvětšením. Rozdělení podle účelu použití jsme uvedli již v kapitole o zvětšení optických přístrojů, takže pouze pro přehlednost : puškohledy s pevným ( fixním ) zvětšením se vyrábějí od 4násobného ( střelba na kratší vzdálenosti, vzduchovky,malorážky ) přes 6násobné až po nejpoužívanější 7 a 8násobné. Variabilní puškohledy lze rozdělit na „naháňkové“ ( zvětšení 1,1-4x ; 1,25-4x ;  nebo nejmodernější 1-6x ; průměr objektivu většinu 24 mm ), dále univerzální modely „pro šoulačku“ ( zvětšení 1,5-6x nebo 1,7-10x ; průměr objektivu většinu 42 mm ) a nejrozšířenější typy pro „posedový“ způsob lovu ( zvětšení 2,5-10x ; 3-12x ; 2-12x nebo nejnovější 2,5-15x ; průměr objektivu většinu 50 nebo 56 mm ). Speciální kategorií pro lov na velké vzdálenosti nebo sportovní střelbu jsou modely 4-16x nebo 6-24x. Faktorem popisujícím rozsah zvětšení je takzvaný „zoom-faktor“ – udává nám podíl největšího a nejmenšího zvětšení ( např. u puškohledu 3-9 je zoom faktor 3, pro 3-12 je zoom 4, pro 2-12 je zoom 6).
Snahou všech výrobců je vyrobit puškohledy s největším zoom faktorem, který umožňuje co nejširší oblast použití puškohledu – na jedné straně malé zvětšení a velké zorné pole pro střelbu na běžící zvěř na nadháňce, na straně druhé velké zvětšení umožňující střelbu na velkou vzdálenost.
Mezi myslivci se často tvrdí, že puškohledy s fixním zvětšením mají lepší světelnost za šera a že variabilní puškohledy nedrží nástřel při změně zvětšení. Oba názory jsou v podstatě nepravdivé. Při stejném zvětšení a stejném průměru objektivu nelze u špičkových přístrojů rozeznat rozdíl ve světelnosti mezi pevným a variabilním zvětšením. Laboratorně změřitelné rozdíly nejsou pouhým okem rozeznatelné. Stejná situace je i nástřelu, u špičkových přístrojů je rozdíl mezi nejmenším a největším zvětšením, z pohledu lovce naprosto zanedbatelný, daleko pod hodnotou rozptylu zbraně a střeliva.

Text: Ing. Z. Hlavačka

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 380 návštevníkov a žiadni členovia on-line