Slovenský poľovnícky zväz zastrešil prezentáciu slovenského poľovníctva na svetovej výstave poľovníctva, ktorá sa konala v Brne v dňoch 21. až 28. marca.Pred 100 rokmi sa konala prvá svetová poľovnícka výstava vo Viedni. Na nej bolo poľovníctvo z územia Slovenska predstavené prostredníctvom šľachtických sídiel, na ďalších svetových poľovníckych výstavách (Berlín 1937, Budapešť 1971 a Plovdiv 1981) to bolo v rámci Československa. Prvýkrát sa teda predstavilo Slovensko samostatne na svetovej poľovníckej výstave práve v Brne.Úspešne sa prezentovali svojimi expozíciami: Slovenský poľovnícky zväz (história poľovníckej organizácie, skutočnosť, že na Slovesnku vznikla myšlienka založiť C.I.C. r. 1928 v Palárikove, prezentácia Slovenska na doterajších svetových poľovníckych výstavách, poľovnícka legislatíva, vznik a poslanieSlovenskej poľovníckej komory, unikátne jelenie trofeje), Lesy SR, š.p. (štýlová lesnícka chata, dioráma s prostredím lesa, unikátne trofeje), Štátne lesy TANAPu (dioráma s tatranskou zverou, unikátne trofeje a aktivity pre deti), Múzeum vo Sv. Antone (galéria výtvarných prác s poľovníckou tematikou, štýlová poľovnícka izba zo začiatku 20. storočia), Slovenský klub sokoliarov pri SPZ (ukážky sokoliarstva s deťmi zoZŠ v Štiavnických Baniach, ktorá sa profiluje na výučbu lesníctva, poľovníctva a sokoliarstva).Svoju činnosť predstavili taktiež Národné lesnícke centrum Zvolen, Slovenský pozemkový fond, Univerzita veterinárneho lekárstva Košice a TV magazín Halali premietal i slovenské poľovnícke filmy a dokumenty.  Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky Pliešovce sa úspešne prezentovali  spoločne so svojimi kolegami z Českej republiky.. Slovenské poľovníctvo malo zastúpenie i na konferencii na tému „Vzťah spoločnosti k poľovníctvu“, na ktorú pripravili príspevok o skúsenostiach zo Slovenska PaedDr. Imrich Šuba a Marian Číž. Na konferencii sa prezentoval i Doc. Ing. Jaroslav Slámečka, Csc z Nitry (problémy s hospodárením s malou zverou) a Ing. Pavol Michal (výučba sokoliarstva na Slovensku). Na slávnostnom otvorení výstavy prečítal poslanec NR SR a prezident Slovenskej poľovníckej komory i SPZ Ing. Tibor Lebocký list J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta Slovenskej republiky k otvoreniu svetovej poľovníckej výstavy. Výstavný katalóg uvádza 24 vystavujúcich krajín z piatich kontinentov. Výstavu navštívilo 120 tisíc návštevníkov a Brno poskytlo nádherný priestor na priateľské stretnutia českých, moravských a slovenských poľovníkov.


 
Účinkovanie slovenských poľovníkov na svetovej poľovníckej výstave v Brne môžeme smelo označiť za mimoriadne úspešné.
                                                                                                                                          
Marian Číž

Foto: Marian Číž a Jozef Herz

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 227 návštevníkov a žiadni členovia on-line