Slovenskí poľovníci a poľovníci z okolitých krajín  minulí týždeň  oslavovali.  V Nitre sa konala  päťdňová poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou pod názvom Poľovníctvo a príroda 2005. 
Podľa ohlasov verejnosti sa dalo očakávať mimoriadne veľký záujem o výstavu. Ale to, že v niektorých dňoch ako napr. piatok a v sobotu bude taký veľký nával záujemcov asi nikto nemohol  očakávať . Vysoký záujem tak poľovníckej odbornosti ako aj laickej verejnosti ovplyvnila  aj skutočnosť, že celý  týždeň bolo pekné počasie. 
 
 
 
 
Prvý výstavný deň - 15. júla výstavu navštívili predovšetkým odborníci. Brány sa otvárali o 9.00 hodine  a návštevníci mali jednu hodinu na to aby sa  do slávnostného otvorenia  oboznámili aspoň  s časťou bohatej expozície.  Tesne pred 10 hodinou na slávnostné otvorenie  prítomných upozornili slávnostné fanfáry.
 
 
  
   
 
 
Zúčastnených v mene Slovenských poľovníkov pozdravil prezident SPZ Marian Lipka a v mene Slovenského parlamentu  sa prihovoril Viliam Veteška podpredseda NR SR. Vystúpili aj zahraniční hostia ako Dieter Schramm predseda Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zvery  (C.I.C.) a Gilbert de Turkheim prvý človek organizácie FACE - Federácia poľovníckych asociácií pri EU.
Hostia  hovorili z veľkým uznaním o stave  ochrany životného prostredia na Slovensku a vyzdvihli úroveň starostlivosti o prírodu a o zver. Na slávnostnom otvorení nechýbali ani zástupcovia poľovníckych organizácii okolitých krajín.
 
 
 
Milým hosťom výstavy bol
Gróf  Károlyi Jozef  (tretí z ľava) ktorý  je vnukom Grófa Luisa Károlyiho zakladateľa Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zvery  (C.I.C.) 
 
Ako je to všeobecne známe základné myšlienky Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zvery  (C.I.C.)  boli uznesené v roku 1928 v Palkárikove a v Nových Zámkoch
 
 
 
Po slávnostnom otvorení  akreditovaný novinári  ako aj hostia si  mohli prezrieť výstavu a pripraviť si svoje otázky na popredných funkcionárov SPZ a na prezidentov svetových poľovníckych organizácií.  Prítomný domáci a zahraničný novinári presne o 11.30  boli pozvaný do konferenčnej miestností na tlačovú besedu. Na  otázky okrem domácich odborníkov odpovedali aj prezidenti C.I.C a FACE. 
 
 
 
 
 
 
 
Marian Lipka prezident SPZ na úvodnom referáte zoznámil zúčastnených  s pätročnými výsledkami slovenského poľovníctva a rozprával aj o nedostatkoch a o nejasnej budúcnosti Slovenského poľovníctva. Podľa Lipku je najväčším problémom slovenského poľovníctva zosúladenie storočnej tradície starostlivosti o prírodu so spoločenskými zmenami, ktoré nastali po roku 1989. "Názory na ďalšie smerovanie poľovníctva nie sú vyjasnené. Existuje skupina ľudí, ktorí by chceli na hlavné poslanie poľovníctva premeniť lov zveri a myslia si, že kto viac zaplatí, môže viac strieľať," uviedol. Lipka zdôraznil, že hlavným menovateľom poľovníctva nie je lov, ale láska k prírode a profesionálna starostlivosť o ňu.
   Prezident Federácie poľovníckych asociácií pri Európskej únii (EÚ) Gilbert de Turckheim vyzdvihol úroveň starostlivosti o prírodu na Slovensku. "Slovensko vedelo lepšie reagovať na otázky ochrany životného prostredia a prírody ako zvyšok západnej Európy. Výstava Poľovníctvo a príroda je dôkazom toho, že slovenské poľovníctvo vie riadiť prírodné bohatstvo krajiny", konštatoval.
Lipka vyzdvihol aj skutočnosť, že bývalé Československo je kolískou svetovej poľovníckej organizácie, pretože myšlienka založiť svetovú poľovnícku organizáciu C.I.C. vznikla roku 1928 na území Slovenska -
v Nových Zámkoch a Palárikove. 
 
Pokračujeme...
 
Foto a text - Takács Fridrich, Jaroslav Kučík 
 
 
 
 
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 203 návštevníkov a žiadni členovia on-line