Od 27. marca do 1. apríla sa už po 17. krát budú konať Levické poľovnícke dni. Teraz v Centre kultúry Junior Levice na ulici A. Sládkoviča č.2.

Ich súčasťou bude :


1.    Výstava „Poľovníctvo a príroda“, od 27. marca, do 1. apríla 2012 v Centre kultúry Junior v Leviciach. Na výstave budú, okrem preparátov zveri a živočíchov, vystavené aj trofeje ulovené v r. 2011 v okrese Levice. Slávnostné otvorenie LPD, vernisáž výstavy a vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže sa uskutoční 27. marca o 14.oo hod.  Verejnosť je vítaná na výstave od 28. do 31. marca v čase od 9.oo do 17.oo hodiny a 1. apríla od 9.oo do 11.oo hodiny.
2.    Medzinárodný filmový festival „Hubertlov - Levice 2012“ s tématikou prírody a poľovníctva v kategóriách – „Dokumentárny a náučno-metodický film“, „Príroda a zver“ a „Domáce video – filmové začiatky“. Súťažné snímky je potrebné doručiť do 15. marca 2012 do kancelárie SPK,  Štefánikova 10, Bratislava. Verejná projekcia bude 28., 29. a 30. marca v kinosále CK Junior v čase od 9.00 do 12.00 hod. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční dňa 31. marca 2012 o 18.00 hod. počas večera „Obrazom a zvukom poľovníka“.
3.    Súťaž výtvarných a literárnych prác „Príroda očami detí“. Môžu sa jej zúčastniť žiaci ZŠ z okresu Levice. Kresby a literárne príbehy je potrebné doručiť do 10. marca 2012 do kancelárie OkO SPZ, Dopravná 14, Levice.
4.    Hodnotenie špičkových trofejí z poľovníckej sezóny 2010/2011 medzinárodnou komisiou CIC bude 30. marca v CK Junior, hodnotenie je neverejné. Záujemcovia môžu trofej na hodnotenie prihlásiť v kancelárii SPK, Štefánikova 10, Bratislava a trofej doručiť do CK Junior 28. a 29. marca medzi 9.00 a 16.00 hod.
5.    Odborný seminár „Aktuálne problémy slovenského poľovníctva a ich riešenie“ dňa 31. marca 2012 v kinosále CK Junior v Leviciach so začiatkom o 9.oo hod. Prihlášky na seminár treba zaslať kancelárii OPK, Dopravná 14, Levice do 15. marca 2012.
6.    Poľovnícke predajné trhy. 31. marca si v okolí CK Junior v Leviciach budú môcť návštevníci Levických poľovníckych dní zakúpiť knihy, doplnky, darčeky a pomôcky, ktoré súvisia s poľovníctvom a voľným časom stráveným v prírode.
7.    Deti a les. 30. marca 2012 medzi 13.oo a 16.oo hod. sa môžu deti formou hier a súťaží v parku pri CK Junior zoznámiť s lesom, prírodou, poľovníctvom, sokoliarmi,  lesničiarmi, vábničiarmi, kynológmi a lesníkmi.
8.    Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri, budú 31. marca 2012  o 18.00 hod v kinosále CK Junior v Leviciach, ako súčasť večera „Poľovníctvo obrazom a zvukom“
9.    Večer „Poľovníctvo obrazom a zvukom“, 31. marca 2012 o 18.00 hod. v kinosále CK Junior v Leviciach, s voľným vstupom pre verejnosť. Jeho súčasťou bude vyhodnotenie, odovzdávanie cien a projekcia víťazných filmov filmového festivalu, a Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri.

Bližšie informácie, propozície súťaží a prihlášky na jednotlivé akcie nájdete v kanceláriách OkO (RgO) SPZ, OPK a SPK a na webových stránkach www.polovnictvo.com, www.polovnictvo.sk, www.lesy.sk.


Pozývame Vás na Levické poľovnícke dni 2012.
Pozývame Vás stráviť čas v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi.


V Leviciach 23.1.2012                                       Dušan Krajniak
                                                                  Predseda organizačného výboruPartneri

Kto je online?

Práve tu je 620 návštevníkov a žiadni členovia on-line