Neuveriteľné. Neďaleko Trnavy sa po 40 rokoch podarilo dohľadať hniezdo sokola červenonohého, ktorý je na Slovensku ohrozený vyhnutím. Ide len o tretí známy pár tohto druhu v celej krajine. Všetky tri páry členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pravidelne kontrolujú a strážia. Posledné známe hniezdenie z oblasti Trnavy pochádza zo 70-tych rokov 20. storočia.

Srdečne pozývame všetkých milovníkov prírody na podujatie


„ČO ŠEPKÁ LES“
 

Obvodná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom prišla s mýšlienkou realizovať prírodovednú súťaž pre žiakov 4. až 6. ročníka  vybraných základných škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.  Súťaž sa uskutoční v rámci Medzinárodného roka lesov 2011 a v rámci Júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.
     Oblastí, v ktorých je Slovensko uznávané na celom svete nie je veľa, no sokoliarstvo k nim určite patrí. Dá sa predpokladať, že človek loví s dravými vtákmi už viac ako 4 500 rokov. O tom, že má sokoliarstvo na území Slovenska bohaté tradície  svedčia  zmienky zo starých listín, kroník, zemepisné názvy na našom území, bohaté zbierky našich múzeí a galérií, hradné, zámocké i kaštieľne expozície. Sokoliarstvo dnes – to však už zďaleka nie je len lov za pomoci pernatých dravcov. Dnes je to i ochrana dravcov, sov a ich životného prostredia, je to biologická ochrana letísk a v neposlednom rade je to špecifická sokoliarska kultúra, či životný štýl.  Tak ako kedysi ešte v stredoveku, boli chýrečné dravce z nášho územia vysoko cenené na európskych panovníckych dvoroch, i dnes má Slovensko svoje sokoliarske  prvenstvá. Práve u nás sa začalo s výučbou sokoliarstva na školách všetkých stupňov.

Najbližšie dva roky budú mať slovenskí a rakúski ornitológovia pod dohľadom dravce, sovy a bociany na oboch brehoch rieky Moravy. Od marca tu tri organizácie – Ochrana dravcov na Slovensku, BirdLife Österreich a rakúska ornitologická spoločnosť AURING realizujú projekt s podporou Európskej únie a miestnych samospráv.

Priatelia poľovníci, dobrí ľudia,

obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri internetovom hlasovaní v projekte „Zachráňte slovenský poklad“. Z 12 vybraných vežových a slnečných hodín na Slovensku, tri ktoré získajú najviac hlasov, budú zreštaurované s pomocou prostriedkov z VÚB. Hlasovanie prebieha do 30. novembra 2010. Prosíme Vás o hlas pre slnečné hodiny v tympanóne svätoantonského kaštieľa, v ktorom sídli celoslovenské poľovnícke múzeum. Okolo slnečných hodín sa nachádza latinský text - chronostych (časový údaj zahrnutý v texte). Suma rímskych číslic, označených červenou farbou je 1750 – teda rok, kedy bol kaštieľ postavený do dnešnej štvorcovej podoby. Latinský text hovorí „Hodiny idú a pôjdu, hoci nemajú nohy ani krok. Predsa však jedna príde, ktorá Ti povie: Odíď!“

Váš hlas môžete dať na web-stránke www.vub.sk/hodiny 

V mene Múzea vo Sv. Antone ďakujeme poľovníkom za pomoc.                       

                                                                                                        Marian Číž
                  V Nitre, 26. 05. 2010  

                                    Do rúk predsedu     
vlády SR.                


Otvorený list predsedovi vlády SR

      Vážený pán predseda vlády SR, kancelária SLOSP v Nitre Vás chce týmto listom osloviť a požiadať o zaujatie stanoviska k zákonu č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a tým aj k legitímnosti a ústavnosti vytvorenia Slovenskej poľovníckej komory, ako jednotnej poľovníckej organizácie, ktorá by mala združovať všetky poľovnícke organizácie na Slovensku, ako aj všetkých držiteľov poľovných lístkov s trvalým bydliskom v Slovenskej republike, ktorá bola týmto zákonom zriadená a zároveň k tejto téme predkladáme náš názor. Máme za to, že pred voľbami do NR SR je aj táto téma mimo iných aktuálna, keďže na Slovensku je približne 50 000 poľovníkov, ktorí sú zároveň občanmi a voličmi.Nešťastnou náhodou, pri skúške pušky, zastrelil riaditeľ štátneho podniku Vojenské lesy svojho priateľa, miestneho horára.

LEŠŤ
. Generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov Štefan Drozd v nedeľu ráno nešťastnou náhodou zastrelil vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť svojho 59-ročného podriadeného a dlhoročného priateľa Michala B. Tragickú smrť vojenského horára potvrdil hovorca ministerstva obrany Vladimír Gemela.JÚL
17.7. - Nočné prehliadky v Kaštieli vo Sv. Antone – klasické prehliadky interiérov pri nočnom osvetlení spojené s divadelným predstavením DÉJA VU - light alebo opakovanie je matkou veselosti na nádvorí.

25.7. - Festival peknej hudby - klasická hudba v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie               
 
AUGUST
21.8. a 28.8. - Nočné prehliadky v Kaštieli vo Sv. Antone – klasické prehliadky interiérov pri nočnom osvetlení spojené s divadelným predstavením DÉJA VU - light alebo opakovanie je matkou veselosti na nádvorí.

SEPTEMBER
5.- 6.9.2009  - Dni svätého Huberta 2009  - XIX. ročník celoslovenských poľovníckych slávností.
Pribúdajúce slnečné dni, rozkvitnuté stromy a vtáčí spev sú neomylnými znakmi jari, ktorá sa už naplno rozliala v našej prírode. Pre vtáky je toto obdobie časom, kedy na svet privádzajú svoje potomstvo a musia mu venovať potrebnú starostlivosť. Niektoré druhy už kàmia svoje mláďatá, iné ešte sedia na vajíčkach, ďalšie páry si v týchto dňoch hniezdo len stavajú.
Prudké kàče a následná smrť v krutých bolestiach po skonzumovaní otrávenej návnady je čoraz častejšou príčinou úhynu vzácnych a chránených druhov živočíchov. Posledný prípad, kedy pri hromadnom masakri uhynulo v dôsledku otravy karbofuránom 22 obetí, je šokujúcim dôsledkom ľudského barbarstva nebývalých rozmerov. Škody už dosahujú niekoľko miliónov eur, ohrozená je existencia populácii viacerých druhov, páchatelia však ostávajú neznámi. Na tlačovej konferencii organizácie Ochrana dravcov na Slovensku o tom informoval jej predseda, Jozef Chavko.
Ponúkame atraktívnu poľovačku na morku divú z voľnej príroy a
 v najstaršom mieste jej trvalého výskytu na Slovensku v čarovnom lužnom lese v povodí rieky Váh v Trnovci nad Váhom.

C e n n í k   odlovu  morky divej na rok 2009

Morka divá :
Sliepka   80.- €
Kohút do 40 mm trofeje 150.- €
Kohút nad 2 roky 41 – 80 mm trofej 200.- €
Kohút nad 2 roky nad  80 mm trofej 250.- €
   
Sprievodca pri úspešnom love   15.- €
   
Ubytovanie  / 1 posteľ/1 noc /   10.- €
   
Celodenná strava – podľa objednávky  
Divina :  Sliepka     7.- €
                Kohút
  10.- €


Bližšie infrmácie získate na tel. čísle 0905 603 345 alebo 0905 365 276

Dňa 13. októbra, tohto roku,  dotåklo srdce lesníka a poľovníka Vojtecha Krázela st., ktorý zastupoval tretiu generáciu chýrnej lesníckej a poľovníckej generačnej pätice Krázelovcov. Mal 87 rokov. V širokom okruhu jeho pôsobenia ho poznali všetci lesníci a poľovníci, oslovovali ho iba Béla-báči.
     Vojtech Krázel, sa narodil 27. augusta, roku  1921, v Jelenci,  kde jeho otec, ako aj starý otec, boli lesníkmi u grófa Forgácha. Vyrástol v rokoch keď v Jelenci bývali veľké poľovačky.V dobe pôsobenia deda a otca sa doviezli na Tribeč aj prvé muflóny z Korziky. Už za mlada jeho každodenný život bol spojený s poľovníctvom a lesníckym životom.
Od mája tohto roka sú dve mladé samice celosvetovo ohrozeného sokola rároha vybavené špeciálnymi satelitnými vysielačkami, ktoré pomocou družíc umožňujú sledovať ich pohyb. Niekoľko týždňov po tom, ako opustili svoje hniezda nachádzajúce sa neďaleko Bratislavy sa ornitológovia vybrali skontrolovať miesta ich súčasného výskytu a zistiť ako sa im darí.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 202 návštevníkov a žiadni členovia on-line