Ponúkame atraktívnu poľovačku na morku divú z voľnej príroy a
 v najstaršom mieste jej trvalého výskytu na Slovensku v čarovnom lužnom lese v povodí rieky Váh v Trnovci nad Váhom.

C e n n í k   odlovu  morky divej na rok 2009

Morka divá :
Sliepka   80.- €
Kohút do 40 mm trofeje 150.- €
Kohút nad 2 roky 41 – 80 mm trofej 200.- €
Kohút nad 2 roky nad  80 mm trofej 250.- €
   
Sprievodca pri úspešnom love   15.- €
   
Ubytovanie  / 1 posteľ/1 noc /   10.- €
   
Celodenná strava – podľa objednávky  
Divina :  Sliepka     7.- €
                Kohút
  10.- €


Bližšie infrmácie získate na tel. čísle 0905 603 345 alebo 0905 365 276


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 322 návštevníkov a žiadni členovia on-line