V poobednajších hodinách na  dvore kaštieľa  sa konalo odovzdávanie rezortných vyznamenaní  Ministerstvo poľnohospodárstva  a vyznamenaní  SPZ. 
 
 


 
 
Tento blok otváral minister poľnohospodárstva Simon Zsolt, a odovzdal vyznamenania „Za zásluhy a rozvoj poľovníctva MP“ zaslúžilým rezortným pracovníkom.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Poľovníckemu zväzu sa každým rokom umožňuje aby nominovalo určitý počet svojich zaslúžilých členov na toto rezortné uznanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto roku sa dostalo tejto úcty  Ing. Marianovi ČÍŽOVI   riaditeľovi múzea vo Sv. Antone a predsedovi kultúrnej komisie SPZ,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Ladislavovi  MOLNÁROVI spisovateľ a historik poľovníckej literatúry.
 
 
 
 
 
 
 
Ďalšie vyznamenaní:
 
 
 
 
 
 
 
 
V mene Slovenského poľovníckeho zväzu  jeho viceprezident Jozef HORVÁTH  odovzdal čestné členstvo SPZ  Prof. Jozef HROMASOVI CSc - predsedovi Českomoravskej mysliveckej jednoty. Čestné členstvo bolo udelené za zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov medzi ČMMJ a SPZ . 
 
 
 


 

 
 
 
 
Zväzové vyznamenanie SPZ - Medailu Sv. Huberta  mohli prevziať 41 polovníci:

Ich zoznam:
 
1
BEŇAČKA Blažej Ing.
OkO SPZ Ilava
2
BERTOK Ľudovít
RgO SPZ Trnava
3
BOLEČEK Pavol Ing.
RgO SPZ Trnava
4
BRIŠ Anton
RgO SPZ Kysúc so sídlom v Čadci
5
DINKA Anton RNDr.
OkO SPZ Skalica
6
DJUBEKOVÁĽudmila Ing.
OkO SPZ Námestovo
7
DOLIŇÁK Karol Ing.
OkO SPZ Michalovce
8
GEŇO Andrej
OkO SPZ TREBIŠOV
9
GOTTLIEB Mikuláš
OkO SPZ SKALICA
10
GULAN Emil
RgO SPZ TRENČÍN
11
HÍČIK Dušan JUDr.
Turčianska regionálna organizácie SPZ v Martine
12
                                        HLADKÝ Stanislav Ing.
RgO SPZ TRENČÍN, člen SPZ od r. 1983
13
JANČARIK Milan
OkO SPZ ILAVA
14
JARÁBEK Milan
RgO SPZ SENICA
15
KOCSIS Viliam
OkO SPZ KOMÁRNO
16
KOMPAN Marián Ing.
SPZ ORAVA so sídlom v Dolnom Kubíne
17
KOŠÚTH Ľudovít
OkO SPZ LEVICE
18
LAJOS Árpád
OkO SPZ KOMÁRNO
19
LEŠKO Peter -
in memoriam,
OkO SPZ KOŠICE - okolie
20
LIHOCKÝ PETER
MsO SPZ BRATISLAVA
21
MAJERNÍK Stanislav
OkO SPZ GELNICA
22
MOJŽIŠ Vojtech
RgO SPZ ŽIAR NAD HRONOM
23
ORSZÁGH Ľudovít Ing.
OkO SPZ LEVICE
24
OSTROVSKÝ Miroslav Mgr.
RgO SPZ SENICA
25
OŠKO Juraj Ing.
OkO SPZ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
26
PETRO Ján
OkO SPZ SOBRANCE
27
Poľovnícke združenie Vlková so sídlom vo Vrbove
Podtatranská RgO SPZ so sídlom v POPRADE
28
PÖTHE Ernest
OkO SPZ DUNAJSKÁ STREDA
29
PUŠKÁČ Jaroslav JUDr.
OkO SPZ PEZINOK
30
 
RÁKOCZY Richard
Turčianska regionálna organizácie SPZ v MARTINE
31

SLOPOVSKÝ Tibor
RgO SPZ Gemer so sídlom v ROŽŇAVE
32
SZABÓ Csaba
OkO SPZ MICHALOVCE
33
SZINGER Ján
OkO SPZ DUNAJSKÁ STREDA
34
ŠAGÁT Marián
RgO SPZ ŽIAR NAD HRONOM
35
ŠKRINIAR Rudolf
RgO SPZ ŽIAR NAD HRONOM
36
TOČKA Imrich, Prof. Ing. CSc.
OkO SPZ NITRA
37
VANČUROVÁ Dana Ing.
MsO SPZ BRATISLAVA
38
VAVERČÁK Teodor
Podtatranská RgO SPZ so sídlom v POPRADE
39
VÉBER Jozef
OkO SPZ KOŠICE - okolie
40
ŽILAVÝ Anton Dr.
OkO SPZ MALACKY
41
ŠPILÁR Peter, MVDr.-
im memoriam
OkO SPZ STROPKOV
 
 
 
   
   
 

 
   
 
 
 
 
Text a foto - Takács Fridrich 
 
  
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 343 návštevníkov a žiadni členovia on-line