Úspešná Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2011 sa vyznačovala aj mnohými sprievodnými podujatiami. Medzi tie najvýznamnejšie patril aj Medzinárodný filmový festival „Poľovníctvo a príroda“ Na Medzinárodný filmový festival zaslali svoje filmy autori z Českej, Maďarskej a samozrejme aj zo Slovenskej republiky. Porota v medzinárodnom zložení mala skutočne sťaženú úlohu pri hodnotení 19 filmov v kategóriách Filmové začiatky, Dokumentárno – metodický film a Príroda a zver.
Členov medzinárodnej poroty tvorili:
za Českú republiku - Štefan Hakeľ, zástupca Českomoravskej mysliveckej jednoty za Maďarskú republiku – Péter Szilágyi, zástupca redakcie poľovníckeho časopisu Nimród za Slovenskú republiku filmy posudzovali:
Ing. Dušan Krajniak – predseda poľovníckej komisie SPZ a SPK
Fridrich Takács – majiteľ webovej stránky Poľovníctvo.com, Dr. Jozef Hlásnik za SPZ a SPK, Viktor Bilčík – akademický maliar a predseda poroty Peter Lihocký, šéfredaktor poľovníckeho časopisu Hubertlov

V kategórii Filmové začiatky sa jednotlivé filmy umiestnili nasledovne
:

1. miesto
- Vábenie srnca (Õzhívás) - od maďarského autora VINCE Béla
2. miesto - Srnčia zver PZ Dubina - od autora LABAJA Františka
3. miesto - Potulky horou - od Martina MALATINCA

V kategórii Dokumentárno – metodický film zvíťazili autori:


1. miesto - Kamzík horský - autorom je Ing. Pavel BALLO
2. miesto - Poľovať je nutný (Vadászni pedig szükséges) - od autora MR - TAKÁCS Viktora
3. miesto - Nie je revír ako revír - od autora Mgr. Stanislava KOVÁČA

V kategórii Príroda a zver sa jednotlivé filmy umiestnili nasledovne:


1. miesto
- V znamení jeleňa - od autora Jána KUCHÁRIKA
2. miesto - Čo poteší milovníka prírody - od Jána POLÁČKA
3. miesto - Žijú vedľa nás - od Juraja MALATINCA
Absolútnym víťazom Medzinárodného filmového festivalu, ktorý bol súčasťou Celoštátnej poľovníckej výstavy sa stal autor Ján KUCHÁRIK

Text: P. Lihocký
Foto: Fridrich TakácsPartneri

Kto je online?

Práve tu je 1678 návštevníkov a žiadni členovia on-line