Na slávnostnom otvorení celoštátnej výstavy „Poľovníctvo a príroda - Bratislava 2011“ - dňa 15. júna  – za prítomnosti prezidenta SR - J.E. Ivana Gašparoviča, uviedol vo svojom prejave prezident C.I.C. p.Bernard Lozé prvýkrát oficiálne Dr. Imricha Šubu ako viceprezidenta Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri C.I.C. pre strednú a východnú Európu. Výkonný riaditeľ ústredia SPZ a SPK bol do tejto významnej funkcie zvolený 15. mája 2011 - na 58. generálnom zhromaždení v ruskom Petrohrade. Témou májového generálneho zhromaždenia bolo „Poľovníctvo ako súčasť kultúrneho dedičstva“. Vzácni hostia bratislavskej výstavy – prezident C.I.C. Bernard Lozé, čestný prezident C.I.C. Dieter Schramm, zástupca FACE – Angus Midleton i čelní predstavitelia 12 zahraničných delegácií vysoko hodnotili realizáciu výstavy a hlavne tú skutočnosť, že predstavuje poľovníctvo presne v zhode s témou generálneho zhromaždenia – teda ako súčasť nášho vzácneho kultúrneho dedičstva. Práve bohatá poľovnícka kultúra, udržiavanie zvykov a tradicií, vysoká odbornosť našich poľovníkov – to sú hlavné pojmy, ktorých naplnenie robí naše poľovníctvo výnimočným a vo svete uznávaným. Veľkú zásluhu na medzinárodnej prezentácii našej poľovníckej organizácie má prezident SPZ a SPK Ing. Tibor Lebocký. On bol prvý, ktorý spoločne s prezidentkou Klubu slovenských poľovníčok a s grófom Jozefom Károlyim, Dr. Šubovi blahoželali k významnej funkcii.Z generálneho zhromaždenia C.I.C. v Petrohrade
prezident SPZ a SPK Ing. Tibor Lebocký a gróf Jozef Károlyi boli medzi prvými, kto blahoželal Dr. Šubovi
              

 Z iniciatívy súčasného prezidenta C.I.C. a čestného prezidenta C.I.C. bola Ing.Soňa Supeková, PhD. pozvaná do Petrohradu na generálne zhromaždenie C.I.C. a na stretnutie s dlhoročnou členkou C.I.C.Madam Underberg.Spoločne rokovali o možnosti spojiť poľovníčky – členky C.I.C. a zahrnúť fórum poľovníčok (pod možným názvom Klub Artemidy) do organizačnej štruktúry C.I.C. Práve cez pani Supekovú máme šancu získať pre Slovensko ďalšiu významnú funkciu v rámci C.I.C. Rokovanie o podobe takéhoto klubu prebehne na jeseň v Nemecku s tým, že jeho schválenie bude možné na generálnom zhromaždení v apríli 2012 v Johannesburgu.
Funkcia  viceprezidenta C.I.C. je vyjadrením uznania práce Dr. Šubu v oblasti medzinárodnej prezentácie slovenského poľovníctva, no je i prejavom uznania celkovej úrovne organizovaného poľovníctva na Slovensku. Deň pred samotnou výstavou – 14. júna 2011 rokovalo v Bratislave  Koordinačné fórum C.I.C. pre strednú a východnú Európu na tému „Manažment vlka v krajinách strednej a východnej Európy“. Zúčastnili sa na ňom odborníci z 13 krajín. V sobotu 18. júna navštívili výstavu v Bratislave  členovia kultúrnej komisie C.I.C. a vyjadrili sa pochvalne k estetickej i odbornej stránke výstavy.
Významná funkcia Dr. Šubu v najprestížnejšej svetovej poľovníckej organizácii, uznanie za realizáciu výstavy Poľovníctvo a príroda od najvyšších svetových poľovníckych funkcionárov, to sú fakty, ktoré napomáhajú nielen šíreniu dobrého mena slovenského poľovníctva vo svete, ale pomôžu aj pri presadzovaní poslania SPZ a SPK u nás na Slovensku.

                                                                                                                                         
                                                                                     Marian Číž


Foto: Soňa SupekováPartneri

Kto je online?

Práve tu je 323 návštevníkov a žiadni členovia on-line