IX. SNEM SPZ


Za účasti 139 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 13 delegátov s hlasom poradným, 36 hostí a 7 zástupcov médií sa dňa 27.10.2007 v Nitre uskutočnil IX. Snem SPZ. Súčasťou snemu boli okrem vyhodnotenia minulého volebného obdobia aj voľby nových orgánov SPZ, prezídia a dozornej Rady SPZ. SPZ do ďalších piatich rokov povedie nový prezident  -
               
               Ing. Tibor LEBOCKÝ 

Výsledky volieb:

*    Voľba prezidenta SPZ sa uskutočnila tajným hlasovaním – za prezidenta SPZ bol zvolený Ing. Tibor LEBOCKÝ s počtom hlasov 88

*   Pre voľbu prezidenta SPZ: bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
          odovzdaných do urny bolo 138 lístkov,
          platných lístkov bolo 138,
          neplatných 0


*    Pre voľbu predsedu dozornej rady SPZ  - za predsedníčku DR SPZ bola zvolená Ing. Dana VANČUROVÁ s počtom hlasov 73.
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
          odovzdaných do urny bolo 138 lístkov,
          platných lístkov bolo 135
          neplatných 3


Voľba ďalších členov prezídia SPZ sa uskutočnila v prvom kole tajným hlasovaním.

*    Pre voľbu viceprezidenta SPZ pre vonkajšie vzťahy - bol zvolený
Ing. Karol LACKO, PhD
. s počtom hlasov 83.
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo138 lístkov,
            platných lístkov bolo 127
            neplatných 11


*   Pre voľbu viceprezidenta SPZ vnútrozväzovú činnosť – zvolený bol Prof. Ing. Juraj CIBEREJ, CSc. s počtom hlasov 80
bolo rozdaných 139  volebných lístkov,
            odovzdaných bolo 138 lístkov,
            platných lístkov bolo 134
            neplatných 4

*    Pre voľbu predsedu komisie pre poľovníctvo a životné prostredie SPZ – zvolený bol Ing. Dušan KRAJNIAK s počtom hlasov 135
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo138 lístkov,
            platných lístkov bolo 135
            neplatných 3

*    Pre voľbu predsedu Streleckej komisie SPZ – zvolený bol Ing. Jozef FEDORA s počtom hlasov 81
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo 138 lístkov,
            platných lístkov bolo 132
            neplatných 6

*    Pre voľbu predsedu Osvetovej komisie SPZ – zvolený bol Ing. Alojz RIŠKO s počtom hlasov 98
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo 138 lístkov,
            platných lístkov bolo 134
            neplatných 4


V druhom kole sa aklamáciou rozhodovalo o voľbe predsedu:

*    Legislatívnej komisie SPZ  -
Za predsedu Legislatívnej komisie bol zvolený JUDr. Jaroslav PUŠKÁČ s počtom hlasov 82

*    Ekonomickej komisie SPZ  -
Za predsedu Ekonomickej komisie SPZ bol zvolený Ing. Arpád FIGURA s počtom hlasov 93


Za členov dozornej rady SPZ boli tajným hlasovaním zvolení páni:

Bc. Jaroslav HULKA s počtom hlasov 113
JUDr. Juraj PROCHÁZKA s počtom hlasov 113
Mgr. Viliam HOFERICA s počtom hlasov 107
Milan KRNÁČ s počtom hlasov 106
Ing. Jozef MARČEK s počtom hlasov 105
Jozef POVAŽAN s počtom hlasov 104
JUDr. Ladislav ĎORĎOVIČ s počtom hlasov 103
Ing. Peter PALKO s počtom hlasov 98


Poľovnícka informačná databáza vás o IX. Sneme SPZ  bude podrobnejšie informovať v najbližšom čase.

    


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 333 návštevníkov a žiadni členovia on-line