HORSKÝ   HOTEL
                                         
                                 PUSTÉ   POLE   
 
 
 
 
 
 
 
H I S T Ó R I A 
 
 
R. 1880 - Filip Coburg dal postaviť murovaný poschodový poľovnícky kaštieľ
 
 
 
R. 1908 -  bulharským cárom sa stal Ferdinand I. Coburg, ktorý si prenajal revír na upätí Kráľovej hole a dal postaviť krásny drevený poľovnícky kaštieľ
 
 
 
 
 
 
Do konca II. sv. vojny sa vďaka luxusnému poľovnému revíru vystriedalo na Kaštieli množstvo významných osobností
 
 
 
 
 
 
 
 
R. 1944 - kaštieľ bol nemeckými vojakmi vypálený
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. 1945 vyhodili maďarský vojaci kaštieľ do povetria
 
 
 
 
 
 
 
 
S Ú Č A S N O S Ť

 
 
Ubytovacia kapacita
 
31 pevných lôžok a 18 prísteliek
3 apartmány
5 izieb
4 izby v drevenom zrube
 
Spoločenská miestnosť pre          30 - 40 osôb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prekrásna príroda:
 
Kráľova hoľa, Muránska planina, Slovenský raj,
Tatry
 
Hrady a zámky: 
 
Krásna Hôrka, Betliar, Muránsky hrad

Jaskyne:
 
Dobšinská ľadová, Važecká i Ochtinská aragonitová jaskyňa
 
 
 
 
 
 V s t u p n á      č a s ť
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S p o l o č e n s k á     m i e s t n o s ť 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 I n t e r i é r 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
Ď a k u j e m e   z a   p o z o r n o s ť  
 
 
 
 
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 662 návštevníkov a žiadni členovia on-line