L O V E C K Ý      Z Á M O K
 
                              A N T O N S T Á L 
 
 
 
 
H I S T Ó R I A 
 
 
Prvá dokumentácia je z roku 1897

 
 
 
 
 
 
Do roku 1937 je história známa iba z kroniky zachytenej vo fotografiách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


 
 
 
 
 
R. 1937 - rozhodnuté o prestavbe pre stále väčšiu navštevovanosť revírov šľachticmi z Rakúsko - Uhorska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvar písmena U
- typicky nemecká stavba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. 1992 - vymenené spráchnivené obvodové múry v strednej časti za murované
 
 
 
 
R. 1997 - 1999 zámok zbúraný a znova postavený
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S Ú Č A S N O S Ť 
  
  
Ubytovacia kapacita
 
28 pevných lôžok a 15 prísteliek
8 apartmánov
3 dvojlôžkové izby
 
Lovecký klub s kapacitou 50 miest
Krbová miestnosť s kapacitou 60 miest
Čerešňový salónik s kapacitou 13 miest
Hala s kapacitou 10 miest
 
 
 
 
 
 
L o v e c k ý   k l u b   a   k r b o v á    m i e s t n o s ť
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B o h a t á   p o n u k a   b u f e t o v ý c h   s t o l o v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I n t e r i é r 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ď a k u j e m e    z a    p o z o r n o s ť 
  
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 711 návštevníkov a žiadni členovia on-line