P O Ľ O V N Í C K Y   K A Š T I E Ľ    
 
                            P A L Á R I K O V O 
 
 
 
 
H I S T Ó R I A 
 
 

Barokový kaštieľ dal postaviť gróf Alexander Károly v 40-tych rokoch 18. st.
 
Je jednoposchodový v pôdoryse písmena U.
 
V kaštieli boli vyzdobené sály, jedálne, herne.
 
Pôvodne mal 90 izieb zariadených vzácnym nábytkom, obrazmi, vzácnou zbierkou zbraní a umeleckých predmetov.
 
  
 
 
Kaštieľ slúžil pre grófsku rodinu a početných hostí.
V 18. st. bol pri kaštieli založený anglický park, ktorý prechádzal do priľahlej bažantnice.
R. 1866 bol prestavaný v klasicistickom slohu
Pred kaštieľom bola kvetinová záhrada, neďaleko bol skleník, na nádvorí boli 2 bazény s fontánami, v parku bola studňa s najlepšou pitnou vodou v okolí.
 
 
 
 
 
R. 1944 bola v kaštieli zriadená nemecká vojenská nemocnica.
Po emigrácii grófa bol kaštieľ z časti zničený a rozkradnutý.
R. 1948 sa do kaštieľa presťahovalo Ústredie lesného závodu.
1949-55 zriadená Odborno-politická škola.
R. 1956 v kaštieli vznikla Poľnohospodárska majstrovská škola.
R. 1965 bola škola zrušená a podstatnú časť kaštieľa prevzal Lesný závod Palárikovo.
R. 2001 bola dokončená rekonštrukcia kaštieľa.
 
 
 
 
S Ú Č A S N O S Ť 
 
Lukratívne zariadenie hotelového typu
11 dvojlôžkových apartmánov a 11 dvojlôžkových izieb.
 
Hlavná sála s kapacitou 70-80 miest.
 

Vírivé vane, masážne sprchy, posilňovňa, sauna, bazénik
 
 
 
 
 
Priestory ideálne na reprezentáciu firiem.
 
Svadby, oslavy, posedenia, školenia
 
Veľmi dobré podmienky na organizovanie poľovačiek.

Degustácia vín
Cykloturistika
Jazdenie na koňoch
Termálne kúpaliská
v Podhájskej a Nových Zámkoch
 
 
 
 
 
I N T E R I É R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P o s i l ň o v ň a    a    m a s á ž n y    b a z é n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
O d d y c h o v á    m i e s t n o s ť   a   s a u n a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ď a k u j e m e    z a     p o z o r n o s ť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 662 návštevníkov a žiadni členovia on-line