P O Ľ O V N Í C K Y     Z Á M O K
 
                          T O P O Ľ Č I A N K Y 
 
 
 
 
H I S T Ó R I A 
 
R. 1905-1907 dal zámok postaviť rod Habsburgovcov.

Slúžil na združovanie poľovných hostí.

R. 1934 bol poškodený požiarom a následne znovuobnovený.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
R. 1951 bol zámok odkúpený ČSSR a daný do užívania štátnym lesom.

R. 1958 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

R. 1994 sa na pol roka stal letným sídlom prezidenta Michala Kováča
 
 
 
 
 
  
 
 
R. 1995  sa začala rekonštrukcia zámku.
 
 
 
 

6.1.2001
sa uskutočnila prvá diplomatická poľovačka.
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
S Ú Č A S N O S Ť 
 
Lukratívne zariadenie hotelového typu
2 dvojlôžkové a 2 štvorlôžkové apartmány.
 

Fajčiarsky salónik s kapacitou 8 miest.
 
 
Kartársky salónik s kapacitou 8 miest.
 
 
 
Hlavná sála s kapacitou 42 miest.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priestory ideálne na reprezentáciu firiem.
 
Veľmi dobré podmienky na organizovanie poľovačiek.

Prehliadka zubrej obory.

Degustácia vín.

Turistika

Jazdenie na koňoch.

Pestovanie a predaj
okrasných drevín.

Spracovanie a predaj vákuovo balenej diviny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
H L A V N Á     S Á L A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
I N T E R I É R 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Ď A K U J E M E    Z A   P O Z O R N O S Ť 
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 600 návštevníkov a žiadni členovia on-line