Lesy  Slovenskej  republiky, š.p. 
                  BANSKÁ   BYSTRICA
 

 

CENNÍK PRE LOV ZVERI V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE
2009/2010
JELENIA ZVER
 

Porovnanie:                       body       hmotnosť
 
                                         150 CIC     3.4-4.7 kg
                                         160 CIC     3.6-5.4 kg
                    bronz     od   170 CIC     4.5-6.5 kg
                                         180 CIC     5.4-7.0 kg
                    striebro  od   190 CIC     6.1-8.5 kg
                    zlato      od    210 CIC    7.9-10.0kg

Doba lovu:                      1.9. - 31.12.
Ruja:          približne od 10.9. do 5.10.

Odstrelový poplatok
 
 
 
Hmotnosť parožia
EUR
Jelenica, jelienča

90,00

Ihličiak
 
125,00
Jeleň
do 2,49 kg
450,00

 
2,50 - 2,99 kg
580,00

 
3,00 - 3,49 kg
730,00

 
3,50 - 3,99 kg
880,00

 
4,00 - 4,49 kg
1125,00

 
4,50 - 5,00 kg
1340,00

 
od   5,00 kg
1340,00
+5,30
 
6,00 kg
1870,00
+8,60
 
7,00 kg
2730,00
+10,70
 
8,00 kg 3800,00
+12,80
 
9,00 kg
5080,00
+16,10
 
10,00 kg
6690,00
+21,70
 

                                                         

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky 
 
 
 
EUR
Postrelenie: jeleň vo veku 3-5 rokov
                    jeleň vo veku 6 a viac r 
jelenica, jelienča, ihličiak 
350,00
710,00
55,00
Koža z jeleňa 
Stornopoplatok 
105,00
350,00
 
 
 
                                                         
Pri love jeleňa v Chránenej poľovnej oblasti Poľana sa odstrelový poplatok zvyšuje o 10 %.
 
 
 
Paušálna ponuka
 
 
Jeleň s hmotnosťou parožia do 3 kg
 

5 dni pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
 

Paušálna cena 700 €
 
+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch

Súčasťou paušálnej ceny je:
-    odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 3 kg,
-    organizačný poplatok,
-    ubytovanie počas 5 nocí,
-    vyvarenie a vybielenie trofeje,
-    doprava v revíri.
Nepoľujúca osoba                18 € za 1 deň
Predåženie pobytu lovca       40 € za 1 deň
Stornopoplatok                   175 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 400 €
 
Hmotnosť parožia  = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.


 
 Jeleň s hmotnosťou parožia do 5 kg (rozpätie 3,00 - 5,00 kg)
 
 
5 dni pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
 
 
Paušálna cena 1450 €

+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
 
Súčasťou paušálnej ceny je:

-    odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 5 kg,
-    organizačný poplatok,
-    ubytovanie počas 5 nocí,
-    stravovanie,
-    vyvarenie a vybielenie trofeje,
-    doprava v revíri.
Nepoľujúca osoba              35 € za 1 deň
Predåženie pobytu lovca     60 € za 1 deň Stornopoplatok             
                                         350 €
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 1000 €
Hmotnosť parožia  = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.


Jeleň s hmotnosťou parožia do 7 kg (rozpätie 5,00 - 7,00 kg)
 
 
5 dni pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
 
 
 
Paušálna cena 2500 €
 
+ 38,00 EUR poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch

Súčasťou paušálnej ceny je:
 
-    odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 7 kg,
-    organizačný poplatok,
-    ubytovanie počas 5 nocí,
-    stravovanie,
-    vyvarenie a vybielenie trofeje,
-    doprava v revíri.
 
Nepoľujúca osoba               35 € za 1 deň
Predåženie pobytu lovca       60 € za 1 deň
Stornopoplatok                  445 €
 
Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 2050 €
 
Hmotnosť parožia  = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.






  
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 453 návštevníkov a žiadni členovia on-line