Lesy  Slovenskej  republiky, š.p.
                    BANSKÁ   BYSTRICA 
 
 
 
 
CENNÍK PRE LOV ZVERI V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE
2009/2010                   
MUFLÓNIA ZVER
 Porovnanie:                            body           dåžka  
                                             175 CIC      55-68 cm                      
                       bronz       od  185 CIC      60-73 cm
                       striebro    od  195 CIC      70-79 cm
                       zlato        od   205 CIC      75-84 cm

Doba lovu:     1.9. - 31.12. (vo zvernici od 1.8.  do 31.1.)

Ruja:          november

Odstrelový poplatok
 
 
Dåžka rohov

   €/cm
Muflónica,muflónča 
  43
 
Muflón
do   39,99 cm
215
Muflón
40,00 - 49,99 cm 430  
 
50,00 - 59,99 cm
590
 
 
od   60,00 cm
750
+  48
 
70,00 cm
 1230
+ 102
 
80,00 cm
  2250
+ 139

90,00 cm
  3640 + 170

                            
Dåžka rohov  = priemernej dåžke rohov meranej od predného okraja rohov na čele po vonkajšej strane oblúka rohov.
 
 
Postrelenie : muflón
535 €
                     muflónča, muflónica
  32 €
 
Koža z muflóna
 
  55 €
 
 
Stornopoplatok
 
 
 320 €Paušálna ponuka
 
 
Muflón s dåžkou rohov do 70 cm (rozpätie 50,00 - 70,00 cm)
 
 
5 dni pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
 

Paušálna cena 1 400 €
 
+ 38,00 € poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch
 

Súčasťou paušálnej ceny je:

-    odstrelový poplatok za 1 muflóna s dåžkou rohov do 70 cm,
-    organizačný poplatok,
-    ubytovanie počas 5 nocí,
-    stravovanie,
-    vyvarenie a vybielenie trofeje,
-    doprava v revíri.
 
Nepoľujúca osoba                   35 € za 1 deň
Predåženie pobytu lovca          60 € za 1 deň
Stornopoplatok:                      350 €

Vrátená čiastka v prípade neulovenia muflóna je 950 €
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 281 návštevníkov a žiadni členovia on-line