Lesy  Slovenskej  republiky, š.p. 
              BANSKÁ   BYSTRICA
 
 
 
CENNÍK PRE LOV ZVERI V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE
2011/2012
DIVIAČIA ZVER
 
 
Porovnanie
  body
dåžka 
 
100 CIC
11 - 20 cm 
bronz
od   110 CIC
15 - 22 cm 
striebro
od   115 CIC
18 - 23 cm
zlato
od    120 CIC
21 - 24 cm


Doba lovu:     16.7. - 31.12. (vo zvernici do 31.1.).

Odstrelový poplatok
 

Spoločné poľovačky
  
 
Denný (stanovištný) poplatok pre 1 poľovníka:     
 
skupina 6-10 poľovníkov 
225 €
11 a viac poľovníkov
165 €
v diviačej zvernici
225 €
 
- Pri dennom úlovku 0-2 kusy diviačej zveri sa stanovištný poplatok každého poľovníka zníži na 100 €
- súčasťou stanovištného poplatku pre 1 poľovníka je úlovok 1 diviačaťa. V prípade, že poľovník neuloví 1 diviača, stanovištný poplatok sa neznižuje a ani nie je možné započítať úlovok ostatných poľovníkov v skupine.
- Prihlásiť sa môžu jednotlivci a aj skupiny. Lesy SR si vyhradzujú právo doplnenia strelcov do skupiny.

Odstrelové poplatky za diviačiu zver ulovenú na spoločnej poľovačke:

 
 
 
Dåžka klov:

Diviača
  65
Lanštiak do 50 kg
  150
Diviačica
 320
Kanec
do 11,99 cm
320
Kanec
12,00 - 14,99 cm
420
 
15,00 - 17,99 cm
600 
 
18,00 - 20,99 cm
800
 
od 21,00 cm
1100 
 
Pri love diviačej zveri v poľovných revíroch OZ Palárikovo sa odstrelový poplatok zvyšuje o 10% - denný (stanovištný) poplatok sa nezvyšuje.                
Dåžka klov  = priemernej dåžke  na vonkajšom oblúku dolných klov.
Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou.
 
Koža z:  diviaka                                                 100         
diviača, lanštiak, diviačica                                     25

Postrieľanie sa neúčtuje

Stornopoplatok za jedného poľovníka              600
 

Individuálny lov diviačej zveri (posliedka a postriežka)
 
 
 
Dåžka klov :
€ 
€/mm
Diviača
 55
 
Lanštiak 
do 50 kg
 110
 
Diviačica
 320 
 
Kanec
12,00 - 13,99 cm
430 
 
 
14,00 - 15,99 cm
730   
 
od 16,00 cm
730  +     11,50
 
18,00 cm
960 +     27,00
 
20,00 cm
1500
+     32,50

22,00 cm2140
+     54,00
 
Pri love diviačej zveri v poľovných revíroch OZ Palárikovo sa odstrelový poplatok zvyšuje o 10%.   
                       
Dåžka klov  = priemernej dåžke  na vonkajšom oblúku dolných klov.

Hmotnosť do 50 kg = hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou.
 
Postrieľanie - Kanec
  420 € 
                       Diviačica 
  200 €
                       Lanštiak
     28 €
                       Diviača
     23 €
 
Stornopoplatok
 
   185 €
 
Koža sa účtuje ako pri spoločnej poľovačke.
 
 
 
Paušálna ponuka spoločnej poľovačky na diviaky (len pre voľné revíry)
 
 
 
 
•    Ceny sú uvedené v  €  pre 1 poľovníka a 1 deň,
•    Pre uplatnenie paušálnej ceny pri spoločnej poľovačke na diviaky je minimálny počet 11  poľovníkov v skupine. Pri menších skupinách (10 a menej poľovníkov) a pri spoločných poľovačkách v diviačích zverniciach sa uplatnia individuálne odstrelové poplatky spoločnej poľovačky podľa tohto cenníka.
•    Súčasťou ceny je denný (stanovištný) poplatok, občerstvenie počas poľovačky a odstrelový poplatok za všetku ulovenú diviačiu zver bez rozdielu veku, pohlavia a trofejovej kvality,
•     Poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov a ubytovanie sa účtujú osobitne.
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 748 návštevníkov a žiadni členovia on-line