Lesy  Slovenskej  republiky, š.p. 
            
BANSKÁ   BYSTRICA
 
 

CENNÍK PRE LOV ZVERI V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE
2009/2010
DANIELIA ZVER
 
 
Porovnanie:                          body      hmotnosť
 
                                         130 CIC      1.2-2.2 kg
                                         150 CIC      2.0-2.9 kg
                       bronz    od 160 CIC      2.3-3.3 kg
                       striebro od 170 CIC      2.5-3.8 kg
                       zlato     od 180 CIC      3.0-4.2 kg

Doba lovu:     1.9. - 31.12. (vo zvernici do 31.1.)

Ruja:          približne 15.10. - 15.11.

Odstrelový poplatok
 
 
 
Hmotnosť parožia

€/10 g
Danielica,danielča
 
60
 
Ihličiak
 
90
 
Daniel
do 1,49 kg
280 
 
1,50 - 1,99 kg
480 
 
2,00 - 2,49 kg
800  
 
od  2,50 kg
800 + 9,80
 
3,00 kg
1290
+ 17,00
 
3,50 kg
2140
 + 29,00
 
4,00 kg
3590
+ 43,00
 
               
                              
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste, bez zrážky 
 
 
Postrieľanie : daniel
665,00 €
                      danielica, danielča, 
                      ihličia
 30 €
 
Koža z daniela
 55 €
 
 
Stornopoplatok
 
  320 €
 

Paušálna ponuka
 
 

Daniel s hmotnosťou parožia do 3 kg (rozpätie 2,00 - 3,00 kg)
 
5 dni pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
 

Paušálna cena  1 400 €

+ 38,00 € poplatok za poľovný lístok a poistenie pri zahraničných poľovníkoch

Súčasťou paušálnej ceny je:
 
-    odstrelový poplatok za 1 daniela s hmotnosťou parožia do 3 kg,
-    organizačný poplatok,
-    ubytovanie počas 5 nocí,
-    stravovanie,
-    vyvarenie a vybielenie trofeje,
-    doprava v revíri.
 
Nepoľujúca osoba                   35 € za 1 deň
Predåženie pobytu lovca          60 € za 1 deň
Stornopoplatok                      350 €              
Vrátená čiastka v prípade neulovenia daniela je 950 €

 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 344 návštevníkov a žiadni členovia on-line