V dňoch 8-10. apríla 2006 sa uskutočnila v Trebišove výstava trofejí poľovnej zveri spojen s odborným seminárom pod názvom Zemplínske poľovnícke dni.
 
 
 
Výstavu zorganizovali okresné organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Trebišov, Michalovce a Sobrance v spolupráci s Univerzitou veterinárneho Lekárstva v Košiciach a podnikom Lesy SR oz. Sobrance.
 
 
 
  
 
Táto spoločná výstava troch okresov sa už stáva tradíciou a svojou úrovňou nasadzuje vysokú latku pre ostatné organizácie na východnom  Slovensku .

Z trofejí možno vyzdvihnúť  to, že v uplynulom roku boli ulovené u srnčej zveri 3 zlaté srnce (najsilnejší 134,02 b), 5 strieborných a 6 bronzových. Z ďalších druhov zveri boli dosiahnuté tieto špičkové trofeje - u jeleňa 1 strieborná medaila (206,26b) a 2 bronzové, u diviaka  2 zlaté 1 strieborná a 2 bronzové.
U muflóna 1 zlatá, 1 strieborná a 1 bronzová, u daniela 2 strieborné medaily.
 
 
Bohužiaľ hodnotiaca komisia musela konštatovať, že tak ako aj v minulých rokoch, opäť bol ulovený chovný strieborný daniel  vo veku 6 rokov s parožím 173,02 bodov. Je vysoko pravdepodobné, že ak by sa tento daniel dožil lovného veku 10 rokov jeho parožie by veľmi vysoko  prekročilo limit pre udelenie zlatej medaily!!

 
 
 
 
 
  

 
  
 
Na odbornom seminári, ktorý mal vysokú odbornú a spoločenskú úroveň, odzneli referáty na témy Malá zver a predátori , Obhospodarovanie malej zveri  na juhozápadnom Slovensku, Zdravotná situácia u zveri so zameraním na KMO, besnotu a vtáčiu chrípku, Utváranie poľovných revírov v pôsobnosti OLÚ Michalovce, Poľovníctvo Lesov SR a Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva.

Miro Jevočin - spravodajca PID
Michalovce
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 371 návštevníkov a žiadni členovia on-line