Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Ústav malých hospodárskych zvierat
usporiada pri príležitosti
25. výročia založenia
poľovníckeho pracoviska v Nitre
konferenciu s medzinárodnou účasťou

Zajac poľný pred štvrťstoročím a dnes

            ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2011
          o 9.00 hod. v kongresovej sále CVŽV Nitra

Program:
8,30 – 9,00
Prezentácia účastníkov
9,00 – 12,30
Otvorenie, prednášky, diskusia
12,30 – Spoločný obed a záver  

Tematické okruhy príspevkov zamerané na zajaca poľného:

Populačná dynamika
Obhospodarovanie
Genetika
Zdravotný stav
Marketing
Životné prostredie
Ošetrovanie a kvalita diviny


Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok:  15,- €

Zahrňuje: konferenčné materiály, občerstvenie, obed

Vložné uhradiť prevodným príkazom:
číslo účtu: 7000345924/8180
bankové spojenie: Štátna pokladnica
variabilný symbol: 24031187
    

Záväznú prihlášku s potvrdením
o zaplatení zašlite na:
Ing. Dušan Mertin, PhD.,
CVŽV Nitra
Hlohovecká 2,
951 41 Lužianky 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                Tel.: 037 6546310                                  

do 28.02. 2011

Žiadame Vás o dodržanie termínu!Partneri

Kto je online?

Práve tu je 337 návštevníkov a žiadni členovia on-line