Pravidelne v každom okrese na Slovensku, koncom zimy sa konajú okresné chovateľské prehliadky.
Hodnotia sa trofeje poľovnej zveri ulovenej v predošlej sezóne  z hľadiska chovnosti parožia, rohov  a kvality -,  klov , či lebiek. Hodnotenie u nás vykonala okresná hodnotiteľská komisia , za pomoci poľovníckej komisie.
Hodnotili sme 174 srnčích trofeji, 31 jeleních trofeji , 1 diviačie kly   a  5 líščích lebiek.
 
 
 
 
 
  
 
 

 
SRNČIA ZVER -  Šesť trofejí sme posúdili ako chovné , z toho tri boli I. vekovej triedy a tri  druhej vekovej triedy.
Poľovníci si často mýlia vidliakov  1 ročných zo staršími, pritom sú tri zásadné znaky,  jednoducho zistiteľné na identifikáciu, ako:  telesná stavba - tenký krk, veľkosť tela, ďalej trofej nemá dobre vyvinutú ružicu a ako najmladšie a neskúsené jedince vychádzajú skoro za svetla a sú menej plaché a opatrné.

 
 

 
Moto chovateľskej prehliadky
 
 
 Podobný problém nastal aj u druhej vekovej triedy, hlavne 4 a 5 ročné silnejšie jedince sú ulovené nesprávne, kde hlavným dôvodom je zlé odhadnutie veku, alebo aj chamtivosť.Poľovnícka zásada je jednoznačná, keď si nie som istý vo veku či v parametroch parožia nemôžem zver uloviť.
 
 
 
 
 
  
Pri nedostatkoch treba pripomenúť aj zlé vypracované trofeje, či nedodaní spodnej čeľuste, aj také prípady boli pri hodnotení zaznamenané.  Poľovník ktorý si neváži trofej i keď sa jedná o ihličiaka mal by prestať poľovať, v našich radoch nie je potrebný. Kazí morálku ostatným poľovníkom. Každá trofej predložená na hodnotenie musí biť vyčistená, vyvarená a vybielená peroxidom vodíka, to je predpis! Nedostatočne vypracované trofeje sú nielen esteticky poškodené, ale aj hygienicky závadné.
Spodná čeľusť slúži na stanovenie veku, ich predloženie spolu s trofejou ukladá( vyhláška 368/1997  MP SR o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí.)  poľovníci ich aj radi stratia, hlavne u problémových trofeji. Vek sa dá stanoviť aj podľa iných znakov, takže červený bod ich neminie, skôr naopak.

 
  
Trofej upytlačeného srnca
 
Srnec bol upytlačený v mesiaci
november 
 
  
Trofej upytlačeného srnca
 

Srnec bol upytlačený v mesiaci
apríl
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Každý rok zaznamenávame kvalitatívne zlepšenie, ukazovateľom toho je rastúci počet medailových trofeji. Pri prehliadke  sme  12  trofeji ohodnotili medailou, z toho  jednu zlatou - 135,75 bodov CIC, 5 striebornou a  6 bronzovou.

 
 
 
 
 
  
 
  
 
JELENIA ZVER -  U jeleňov sme v šiestich prípadov stanovili chovnosť, čo je k celkovému počtu ulovených jeleňov pomerne veľa - 20 %. Z toho v dvoch prípadoch sa jednalo o prvú vekovú triedu,  bola prekročená výška ihlíc, dve  trofeje boli  druhej vekovej triedy, a tiež dve trofeje boli z tretej vekovej triedy. Obidve posledné dosiahli bronzovú medailu, škoda-škoda-škoda !
Náš odkaz podunajským poľovníkom v okrese Dunajská Streda! Nechajte jelene zostarnúť a majte trpezlivosť! V opačnom prípade budete len terčom podloženej kritiky odborníkov. Genetický fond jelenej zveri je dobrí, nechajme aby sa prejavil aj  u IV. vekovej triedy. Len tak môžeme mať po dlhej dobe v podunajskej oblasti aj zlaté jelene, ale aspoň by bol splnený  odstrel  štvrtej  vekovej  triedy, čo  už dlhé roky nie je.
Z hodnotených 31  jeleních trofeji, tri boli medailové - bronzové, z toho dva boli  hodnotené ako chovné, a jeden bol úhyn, bol postrelený,  ináč by bol tiež chovný.

 
 
  
  
 
 
 

Katalóg trofejí ulovenej zveri v roku 2005:
 
Kliknutím na obrázky môžete otvárať katalóg!

  
I. časť  II. časť

 
Dňa     - 10. marca 2006                              Ing. KOPFMAHLER René
                                                              Predseda okresnej hodnotiteľskej komisie
 
Fotky   - Takács Fridrich 
 

 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 480 návštevníkov a žiadni členovia on-line